Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Sărbătoare 28 ianuarie - Zi mare în calendarul ortodox - Mai mulți sfinți sunt pomeniți

Sărbătoare importantă în data de 28 ianuarie - Mai mulți sfinți sunt pomeniți astăzi în bisericile din țara noastră.

Sărbătoare 28 ianuarie - Zi mare în calendarul ortodox - Mai mulți sfinți sunt pomeniți
Comentează 0

Ortodoxe
Sf. Cuv. Efrem Sirul; Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Mc. Haris

Greco-catolice
Sf. cuv. Efrem Sirul; Sf. Toma de Aquino

Romano-catolice
Sf. Toma de Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia, călug. m.

Sfântul Cuviosul Efrem Sirul este pomenit în calendarul creştin ortodox la 28 ianuarie.

Sfântul Efrem Sirul a studiat cu străduinţă Sfânta Scriptură şi a fost din tinereţe un îndrumător duhovnicesc neîntrecut. Câteodată nu putea să rostească la fel de grabnic vorbele ce veneau ca un noian pentru a împlini şi lumina mintea şi sufletul ascultătorilor săi. Iar cuvintele cu nimic altceva nu le întrerupea decât numai cu rugăciunea, şi pe aceasta cu lacrimile.

În privinţa agonisirii averilor în această lume, Sfântul Efrem Sirul spunea despre sine: "Efrem n-a avut niciodată pungă, nici toiag, nici traistă, nici argint, nici aur. Nici vreo avere pe pământ n-am câştigat, zice el, fiindcă am ascultat pe Bunul Împărat, care în Evangheliile ucenicilor Săi porunceşte: 'Nimic pe pământ să nu câştigaţi'. De aceea, nu am avut nici un lucru cu patimă de acest fel".

În vremea trecerii sale din această lume, Sfântul Efrem zicea astfel: "Nicidecum în toată viaţa mea n-am ocărât pe Domnul şi cuvânt nebun din buzele mele n-a ieşit. În toată viaţa mea n-am blestemat pe nimeni. Şi nicidecum nu m-am sfădit cu vreunul din cei dreptcredincioşi".

Astăzi este pomenit şi Sfântul Cuvios Isaac Sirul, un mare teolog mistic al Bisericii universale.

Sfântul Isaac Sirul nu are o zi a sa în calendarul creştin, este sărbătorit însă împreună cu Sfântul Efrem Sirul în ziua de 28 ianuarie.

Contribuţia sa la literatura creştină se remarcă în special în domeniul teologiei ascetice şi mistice. Scrierile sale au fost preluate în colecţia "Filocalia". 


Scrie un comentariu

trimite