Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Modernizarea rețelelor de termoficare, supusă votului în CLM

Astăzi, s-a decis adoptarea unei hotărâri de consiliu cu următorul obiect- aprobarea proiectului „Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad”, a indicatorilor și bugetului acestuia, în vederea finanțării prin Fondul pentru modernizare, Programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare.

Modernizarea rețelelor de termoficare, supusă votului în CLM
Comentează 0

Prin proiect se propune eficientizarea sistemului SACET Arad pentru ca populația, instituțiile publice și agenții economici să beneficieze de confort termic adecvat, costuri reduse pentru încălzirea locuințelor și mediu curat, fără noxe. În municipiul Arad, agentul termic pentru încălzirea locuințelor și apă caldă menajeră se asigură în sistem centralizat de către SC CET Hidrocarburi SA., operatorul serviciului public de furnizare a energiei termice din Arad (SACET). Pentru proiectul propus a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru „Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad”. 
 
Conform DALI, prin realizarea obiectivului propus se urmărește: reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem; îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice și reducerea costurilor globale de mentenanță și reparații; îmbunătățirea siguranței și calității căldurii și apei calde furnizate consumatorilor casnici și non-casnici; reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, Pulberi) ca urmare a reducerii cantității de combustibil folosit; reducerea cheltuielilor de exploatare prin creșterea gradului de automatizare.

Lucrările de intervenție sunt propuse pentru Magistrala I, Magistrala II, Magistrala III și Magistrala IV. 

Apelul de proiecte aferent Ghidului mai sus menționat este deschis din data de 01.02.2024 pentru proiecte de tip A – intră sub incidența ajutorului de stat și tip B – în cadrul căruia finanțarea nu intră sub incidența ajutorului de stat. Proiectul propus de Municipiul Arad se încadrează în categoria proiectelor de tip B.  

Apelul este de tip „primul venit, primul evaluat”, corelat cu obiectivele Fondului pentru Modernizare și în limita bugetului alocat. Municipiul Arad intenționează să depună în cadrul acestui apel cererea de finanțare pentru proiectul „Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad”, care vizează eficientizarea sistemului SACET Arad pentru ca populația, instituțiile publice și agenții economici să beneficieze de confort termic adecvat, costuri reduse pentru încălzirea locuințelor și mediu curat, fără noxe.

Pentru proiectul propus a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru „Reabilitare rețea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad Contribuția publică acordată pentru proiectele finanțate prin Programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare de tip B este de 100% pentru cheltuielile eligibile, oferită printr-un grant acordat din bugetul Fondului pentru Modernizare. Beneficiarul finanțării are obligația de a suporta cheltuielile neeligibile și eventualele cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul derulării investiției, cât și cheltuielile cu operarea și întreținerea investiției, după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.

Alocarea financiară totală acordată prin Fondul pentru modernizare pentru prezentul apel de proiecte este de 200.000.000 euro fără TVA pentru proiecte de tip A și 390.000.000 euro fără TVA pentru proiecte de tip B. Valoarea ajutorului de stat, pentru a fi exceptat de la notificarea la CE, nu va depăși pragul de 50.000.000 EUR/întreprindere/proiect de investiții.

Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 5 ani  și nu poate depăși data de 31 decembrie 2030.  
 


Scrie un comentariu

trimite