Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Primim spre publicare: „În atenția, Mass media arădene”

Primim spre publicare: „În atenția,  Mass media arădene”
Comentează 0

În urma scrisorii transmise către mass media de dl. Tiberiu Varyas, vicelider al Sindicatului S.A.I.F.A. și pentru a oferi o informare cât mai corectă a opiniei publice cu privire la cele invocate în respectivul document, precum și în virtutea dreptului la replică, vă rugăm să dați publicității informațiile de mai jos:

Având în vedere că în acest moment este în desfășurare cercetarea disciplinară prealabilă, până la finalizarea ei prin emiterea raportului Comisiei de etică și disciplină din cadrul Filarmonicii de Stat Arad, conducerea instituției consideră că nu poate da detalii și emite opinii cu privire la acțiunile salariatului Varyas Tiberiu din data de 22.09.2015 însă, având în vedere că dl Varyas a făcut publică sesizarea Comisiei de etică și disciplină din cadrul instituției, acuzându-l pe manager de abuz, la momentul acesta poate fi pusă la dispoziția presei doar adresa de înaintare a sesizărilor către comisie în vederea cercetării faptelor prezentate în acestea. Este însă de precizat un fapt pe care salariatul cercetat disciplinar intenționat omite să îl prezinte presei, respectiv acela că a mai fost sancționat disciplinar, conform deciziilor emise de conducere la data de 05.02.2014 și la data de 04.12.2014 și ca niciuna dintre aceste sancțiuni nu a fost radiată potrivit Codului Muncii, întrucât de la prima abatere nu au trecut 12 luni până la săvârșirea celei de a doua.

În ceea ce privește numirea membrilor Comisiei etică și de disciplină: aceasta a fost făcută cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern aplicabil, fiind de subliniat următoarele aspecte: cei doi membri ai comisiei la care se referă dl. Varyas Tiberiu în mod calomnios și discriminatoriu (discriminatoriu pe motivul că nu fac parte din categoria de salariați a artiștilor), au fost numiți din partea angajatorului și în alteComisii de etică și disciplină constituite pentru fiecare abatere disciplinară sesizată, în condițiile Regulamentului de Ordine Interioară care era aplicabil înainte de iunie 2015. Noul Regulament Intern, care se aplică din iunie 2015, prevede ca această comisie să fie constituită cu caracter permanent, ceea ce s-a și făcut, sindicatul numind al treilea membru. În altă ordine de idei, după cum se poate observa și din Dispoziția nr. 29/2015, în Comisia de etică și disciplină au fost numite - fie ca membri titulari, fie ca supleanți - toate persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituției (nu mai există altele). Supleanții au fost numiți pentru a putea fi înlocuiți cu celeritate membrii titulari care absentează de la ședințele comisiei și cei care se află în stare de incompatibilitate ori în conflict de interese, după caz. Comisia de etică și disciplină nu are în atribuții cercetarea activităților artistice ale salariaților din orchestră și cor și nici nu se ocupă de evaluarea performanțelor profesionale ale acestora. Mergând pe greșitul principiu enunțat de către vicepreședintele sindicatului potrivit căruia cercetarea cu privire la fapte ce constituie abateri disciplinare nu poate fi efectuată de”persoane care nu au nimic în comun cu specificul activității noastre și nu au nici cele mai vagi cunoștințe despre modul de desfășurare a unei repetiții”, ar înseamna - ceea ce este întru totul fals -că nici instanțele de judecată nu ar avea competența necesară de a verifica și de a se pronunța asupra faptelor săvârșite de artiști ce constituie încălcări ale legislației care reglementează disciplina munciiși încălcări ale obligațiilor salariaților prevăzute în Regulamentul Intern.

Așadar, aprecierile d-lui Varyași cu privire la cei doi membri numiți de către angajator în Comisia de etică și disciplină, la constituirea și atribuțiile acestei comisii, au menirea doar de a induce opiniei publice o imagine distorsionată asupra realității care, în fapt, nu este în favoarea sa.

În prezent, la nivel de unitate (din vina sindicatului care, deși a fost invitat de instituție, nu binevoiește să se prezinte la negocieri), nu există un contract colectiv de muncă în vigoare prin care să se fi stabilită modalitatea de desfăşurare a activităţilor sindicale în timpul programului normal de lucru, așa cum prevede art. 35 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată. Dacă, după cum chiar legea ne permite, nu suntem de acord ca în timpul programului normal de lucru, respectiv a celor 4 ore/zi de repetiții, să se desfășoare activități cu caracter sindical, nu înseamnă că limităm exercitarea atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cum greșit lasă să se înțeleagă vicepreședintele S.A.I.F.A.

 

Dr. Alin Văcean

Filarmonica de Stat Arad

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite