Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

PREMIILE ARQ - Regulamentul Oficial

Comentează 0

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul PREMIILE ARQ este organizat si desfasurat de WWW.ARQ.RO (numit in continuare "Organizator"). Participantii (atat nominalizatii - persoanele fizice si juridice, reprezentantii institutiilor, asociatiilor, societatilor comerciale, realizatorii emisiunilor tv/radio sau organizatorii oficiali ai evenimentelor vizate -, cat si cititorii site-ului www.arq.ro care au dreptul de a nominaliza si vota nominalizatii in concurs) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.arq.ro.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfasoara pe site-ul www.arq.ro. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la redactia@arq.ro, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 13.02.2023 si va dura pana in data de 11.05.2023, ora 24:00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Data si locatia decernarii Premiilor ARQ pe anul 2022, cat si detaliile aferente acesteia, vor fi facute publice in prealabil pe site-ul www.arq.ro, cu cel putin o saptamana inainte de data efectiva a evenimentului.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul este impartit in doua perioade:

a) perioada de nominalizari 

b) perioada de vot

Perioada nominalizarilor va incepe din data de 13.02.2023 si va dura pana in data de 24.04.2021, asa cum urmeaza pentru fiecare categorie:

PRESĂ 13 FEBRUARIE – 26 FEBRUARIE

ONG 13 FEBRUARIE – 6 MARTIE

PUBLIC 13 FEBRUARIE – 14 MARTIE

PROFESII + MESERII 13 FEBRUARIE – 20 MARTIE

ÎNVĂȚĂMÂNT 13 FEBRUARIE – 27 MARTIE

SPORT 13 FEBRUARIE – 3 APRILIE

CULTURĂ 13 FEBRUARIE – 10 APRILIE

POLITIC 13 FEBRUARIE – 17 APRILIE

DIVERTISMENT 13 FEBRUARIE – 24 APRILIE

urmand ca un juriu calificat sa supervizeze nominalizarile. Acest juriu (format din redactorii si conducerea site-ului www.arq.ro, dar si un juriu suplimentar alcatuit de oameni cunoscatori in anumite domenii) are dreptul de a modifica (daca au aparut greseli de redactare in numele sau denumirea nominalizatilor) sau de a elimina nominalizatii care nu se califica in categoria propusa de Organizator sau de cititori.

Sunt acceptati in concurs numai nominalizatii care au domiciliul, domeniul de activitate respectiv acoperirea in judetul ARAD, avand in vedere ca PREMIILE ARQ este un concurs de natura locala.

Perioada de vot va incepe din data de 01.03.2023 si va dura pana in 11.05.2023, ora 24:00, categoriile/grupuriile de categorii se lanseaza individual si se voteaza 2 saptamani de la momentul lansarii asa cum urmeaza:

PRESĂ 1 MARTIE – 15 MARTIE

ONG 8 MARTIE – 22 MARTIE

PUBLIC 16 MARTIE – 30 MARTIE

PROFESII + MESERII 22 MARTIE – 5 APRILIE

ÎNVĂȚĂMÂNT 29 MARTIE – 12 APRILIE

SPORT 5 APRILIE – 19 APRILIE

CULTURĂ 12 APRILIE – 26 APRILIE

POLITIC 19 APRILIE  - 3 MAI

DIVERTISMENT 26 APRILIE - 11 MAI

Cititorii site-ului www.arq.ro au dreptul de a vota nominalizatii in concurs prin vot, voturi ce vor fi afisate langa fiecare nominalizat in parte. 

Concursul se incheie pe data de 11.05.2023, ora 24:00, moment in care numarul voturilor pentru nominalizati va fi inregistrat si orice vot in plus nu va mai fi contorizat in continuare.

Premiile acordate nominalizatilor care au strans cele mai multe voturi vor fi simbolice.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul PREMIILE ARQ este deschis tuturor cititorilor www.arq.ro pentru a nominaliza in concurs persoane fizice si juridice, grupuri de persoane, asociatii, societati comerciale, institutii, emisiuni tv/radio sau evenimente in categoriile aferente, si de a vota nominalizatii acceptati in concurs.

Nominalizatii - in conditiile in care este posibil ca acestia sa fie propusi fara stiinta lor - pot cere Organizatorului eliminarea lor din concurs daca aceasta este dorinta nominalizatilor vizati in mod direct, pe toata durata concursului. Acestia sunt rugati sa contacteze Organizatorul prin adresa de e-mail redactia@arq.ro in care sa argumenteze de ce nu-si doresc participarea in concurs in calitate de nominalizat. 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATEA CELOR CARE NOMINALIZEAZA

Cititorii www.arq.ro care adauga nominalizatii sunt de acord cu Regulamentul Oficial de fata si isi asuma responsabilitatea asupra nominalizarii respectivelor persoane fizice sau juridice / grupuri de persoane / asociatiii / societati comerciale / institutii / emisiuni radio/tv / evenimente.

Participarea la concurs constituie acordul nominalizatilor ca numele (respectiv denumirea) si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin prezenta Nota de informare, dorim să vă informăm cu privire la protecția datelor cu caracter personal din cadrul Concursului.

Prelucram, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, strict în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin prezenta dorim de asemenea să vă informăm cu privire la tipurile de date cu caracter personal pe care le vom procesa, scopurile procesării, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți:

Categorii de date cu caracter personal:

  • numele si prenumele,
  • numărul de telefon fix, număr de telefon mobil,
  • adresa de email

Scopul colectării, procesării și utilizării datelor cu caracter personal

Activitatea de prelucrare se realizeaza exclusiv pentru executarea Regulamentului de concurs in vederea desemnarii castigatorilor concursului.

Furnizarea datelor este necesara intrucat in lipsa lor nu putem proceda la identificarea Dvs in vederea inmanarii premiilor.

Este interzisă divulgarea datelor cu caracter personal către alți terți,  in alte scopuri decat cel mentionat in prezentul alineat.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au conform Regulamentului, urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date (art.15 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, confirmarea ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal si in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii ;
  • dreptul la rectificare (art.16 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator fara intarzieri nejustificate rectificarea, si sau actualizarea, completarea datelor inexacte sau incomplete
  • dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, din motive legate de situatia particulara ; Organizatorul nu va mai prelucra datele Dvs. cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are legitime care justifica prelucrarea sau ca scopul este valorificarea unui drept in instanta.
  • dreptul la stergerea datelor (”de a fi uitat ”) : dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor in situatiile expres prevazute de lege (art.17 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine stergerea in unul din urmatoarele cazuri: a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ; b) va opuneti prelucrarii datelor care va privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea ; c) datele au fost prelucrate ilegal, d) datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului ; e) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si sau in alte cazuri pevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege
  • dreptul la restrictionarea datelor (art. 18 din Regulament) : dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele conditii : a) daca contestati exactitatea datelor care sunt in posesia Operatorului, b) daca prelucrarea este ilegala, c) operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii, dar Dvs ni le solicitatipentru valorificarea unui drept in instanta ; d) daca va opuneti prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatoruui prevaleaza asupra drepturilor Dvs
  • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, pe care le prelucram pentru executarea regulamentului si pe care le conservam intr-un format electronic

Participantii la prezentul Concurs sunt de acord cu dezvaluirea datelor personale prin afisarea numelui /prenumelui. 

In vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la urmatoarea adresa de email: redactia@arq.ro in atentia „Departamentului Consumatori”.  Vom raspunde acestor solicitari fara intarzieri nejustificate.

SECTIUNEA 8. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

În situația în care concursul nu mai poate continua din motive de natură tehnică, concursul se oprește, rămânând însă valabile rezultatele înregistrate până la acel moment.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.arq.ro. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un e-mail la redactia@arq.ro.

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Articole asemanatoare