Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Precizări privind purtarea măștii de protecție în județul Arad

Precizări privind purtarea măștii de protecție în județul Arad
Comentează 0

 În cursul zilei de ieri a fost publicată în Monitorul Oficial modificarea Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, în sensul introducerii articolului 12, cu următoarele prevederi:

„În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin hotărâri ale comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență.”

Ținând cont de hotărârile adoptate astăzi de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, dar și de cele din zilele anterioare prin care se constată depășirea anumitor praguri ale incidenței COVID-19/1000 locuitori în unități administrativ-teritoriale din județul Arad, la data prezentului comunicat, prevederea legală menționată mai sus se aplică în localitățile prevăzute în Anexele 1 și 2 ale HCJSU nr. 176/07.10.2021, cu excepția comunei Fântânele, unde depășirea incidenței 6 a avut loc astăzi iar prevederile aferente se aplică începând de mâine, 8 octombrie 2021. Unitățile administrativ-teritoriale unde astăzi trebuie purtată masca și în exterior sunt: Păuliș, Archiș, Sebiș, Apateu, Zădăreni, Livada, Bârzava, Lipova, Zăbrani, Covăsinț, Ususău, Ignești, Vărădia de Mureș, Bata, Vladimirescu și Arad. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad nu a adoptat, în ședința de astăzi, alte excepții de la obligativitatea purtării măștii de protecție față de cele enunțate în Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne cu nr. 874/81/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că în conformitate cu decizia CJSU Arad, purtarea măștii în exterior se asociază ca termen de implementare calupului măsurilor restrictive privind desfășurarea activității operatorilor economici din comerț și prestări servicii între orele 5-22, respectiv interzicierii circulației persoanelor nevaccinate și care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Astfel, măsura purtării măștii în exterior nu se va impune pe o perioadă de 14 zile din momentul depășirii incidenței, ci va fi ridicată la scăderea incidenței sub 5,5.

Menționăm că în localitățile cu incidența COVID-19 sub 6/1000 de locuitori se aplică în continuare, în privința purtării măștii de protecție, celelalte prevederi ale Ordinului comun 874/81/2020 precum și prevederile HCJSU Arad nr. 141/15.09.2021 prin care se impune purtarea măștii de protecție: „în toate spațiile publice deschise de genul piețelor, târgurilor, bâlciurilor, talciocurilor, spațiilor comerciale, stațiilor pentru transportul în comun, fără a se limita la acestea, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare și unde nu se organizează controlul epidemiologic la accesul în perimetru din Județul Arad”, precum și „pe o rază de 100 de metri în jurul unităților de învățământ din Județul Arad, pentru persoanele care staționează în acest perimetru.”

       Biroul de presă                                                                                                   07.10.2021

UPDATE

Încă o precizare: ați observat că astăzi Aradul a depășit 7,5, asta înseamând că restricția de circulație a persoanelor nevaccinate și care nu au trecut prin boală (între zilele 15 și 180 de la testul pozitiv), dar și închiderea magazinelor la ora 22 (comerț și prestări servicii, fără benzinării, farmacii și livrare la domiciliu) se aplică în fiecare zi. Măsurile se aplicau oricum începând de mâine, sâmbătă și duminică, dat fiind faptul că Aradul depășise incidența 6, dar în noile condiții vor rămâne în vigoare și în celelalte zi ale săptămânii până când incidența va coborî sub 7. Atunci când incidența va coborî sub 5,5, măsurile nu se vor mai aplica nici în weekend. După cum am scris în comunicatul de azi, după ce incidența scade sub 5,5, se ridică și obligativitatea purtării măștii în spațiile exterioare.  Vă atașez încă o dată modelul orientativ al declarației pe proprie răspundere care trebuie folosită de persoanele care vor avea circulația restricționată între orele 20-5.00

MODEL:

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a:............................................................................................................................................

 

domiciliat/ă în:..............................................................................................................................................

 

cu reședința în fapt în:..................................................................................................................................

născut/ă în data de:.................................................... în localitatea.............................................................

 

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 20.00 – 05.00, din următorul/ următoarele motive:

În interes profesional. Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la instituția/societatea/organizația

cu sediul în

și cu punct/e de lucru la următoarele adrese:...........................................................................

.................................................................................................................................................

Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (inclusiv vaccinare), achiziționarea de medicamente

deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

 deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie

 

 

Data                                                                            Semnătura .......................................

 

*Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.

**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care este valabilă declarația.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite