Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ITM Arad a demarat campania informativă „Muncește legal! Cunoaște-ți drepturile!”

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad desfășoară în această perioadă o acțiune de informare care se adresează atât celor implicați în procesul muncii cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Acțiunea, intitulată semnificativ ,,Muncește legal ! Cunoaște-ți drepturile!” urmărește în principal conștientizarea persoanelor apte de muncă cu privire la consecințele negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, așa numita ,,muncă la gri”, când o parte din munca prestată efectiv de salariat este plătită fără a fi declarată și fiscalizată.

ITM Arad a demarat campania informativă „Muncește legal! Cunoaște-ți drepturile!”
Comentează 1

În astfel de situații, cel prejudiciat este salariatul întrucât îi sunt încălcate drepturi iar în cazul unui conflict de muncă, acesta nu poate face dovada neplății muncii prestate.

Subliniem că este imperios necesar ca atât angajații cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să fie informate, atât cu privire la documentele ce urmează a fi încheiate la angajare cât și cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au ca angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe, că înainte de a începe activitatea trebuie să semneze contractul individual de muncă iar ,,perioada de probă” se desfășoară doar după semnarea acestui act.

Este deosebit de important ca înainte de a semna contractul individual de muncă, viitorul angajat să citească cu atenție clauzele.

Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea unui exemplar salariatului, revine angajatorului.

Tot în acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce la cunoștința angajatorilor, că în Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr.585 emis la data de 02 iulie 2021 de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind modificarea și completarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Conform noilor reglementări, atribuțiile postului vor fi prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, excepție făcând microîntreprinderile cu până la 9 salariați, care au obligația de a completa o scurtă caracterizare / descriere a activității, în cuprinsul contractului individual de muncă.

De asemenea, se instituie obligația angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în speță fiind vorba de angajații în vârstă de până la 35 de ani care sunt asigurați și contribuie la sistemul public de pensii, excepție făcând până la data de 31.12.2028, angajații care realizează venituri din salarii în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii și care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Codul fiscal, în ceea ce privește impozitul pe venit.


Scrie un comentariu

trimite