Vremea Romania, Arad 16°C

Stiri Arad

MTS-ul acordă o gură de oxigen sportului românesc. Un proiect pentru o Lege a Sportului mai umană

MTS-ul acordă o gură de oxigen sportului românesc. Un proiect pentru o Lege a Sportului mai umană
Comentează 0

Relaţia dintre cluburi şi consilii locale/judeţene, cu privire la finanţarea programelor sportive de interes public ar putea primi o gură de oxigen. La presiunea conducătorilor de cluburi, între care Marcel Urban, preşedintele Univ Goldiş ICIM Arad, Ministerul Tineretului şi Sportului a pregătit o Lege pentru modificarea și completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000. Aceasta urmează să fie supusă aprobării în Senat şi Camera Deputaţilor. Şi are darul de a face lumină privind eligibilitatea cheltuielilor din bani publici.

Articolul 182 vorbeşte despre finanțarea programelor sportive de interes public ale cluburilor sportive de drept public şi de drept privat din unitatea administrativ-teritorială, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă. Conform proiectului de lege, prin hotărâre a Consiliului Local/Consiliului Judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local/judeţean şi pentru premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute în competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale.

După acest articol se introduce un articol nou, articolul 183, cu următorul cuprins:„Din sumele repartizate conform art. 182, se pot finanța următoarele categorii de cheltuieli eligibile: a) cheltuieli ocazionate de cazarea, transportul şi masa sportivilor şi oficialilor participanţi; b) cheltuieli de transport internațional pentru sportivii și oficialii structurilor sportive din unitatea administrativ-teritorială care participă la competiții sportive internaționale oficiale; c) cheltuieli privind plata arbitrilor, serviciilor medicale și a celor auxiliare necesare organizării și desfășurării unei competiții sportive și prevăzute în regulamentul de desfășurare al acesteia; d) cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv; e) alte cheltuieli pentru realizarea programelor sportive de interes public: închirierea de spații și aparatură necesară organizării competiţiei, contractarea de servicii de promovare și publicitate, acordarea de premii în bani și/sau obiecte, plata taxelor de înscriere și/sau de participare ori a taxelor de organizare percepute de federaţiile sportive internaţionale la care organizatorul programului sportiv este afiliat, realizarea de studii și cercetări în domeniul sportului, de materiale promoționale, editarea şi tipărirea materialelor necesare desfășurării competiției conform regulamentului acesteia; f) indemnizații sportive.”

„Dacă acest proiect de act normativ iniţiat de MTS va trece de forurile decizionale, atunci putem vorbi de o îmbunătăţire legislativă. Modificările și completările introduse sunt de natură să clarifice rolul și atribuțiile autorităților administrației publice locale, prin precizarea categoriilor de cheltuieli eligibile ce pot fi finanţate din sume de la bugetele locale/judeţene, care era necesară pentru a elimina confuziile şi liberul arbitru ale autorităţilor administraţiei publice locale, specificând şi completând categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele sportive finanţate. Acestea cuprind cheltuieli de personal, aici mă refer la îndemnizaţii sportive, cât şi acordarea de premii în bani, care nu ar face altceva decât să stimuleze sportivul de performanţă şi rezultatele acestuia, rezolvând ambiguităţile legislative actuale. Mai rămâne de rezolvat Legea Sponsorizării”, spune Marcel Urban.

Articole asemanatoare

Scrie un comentariu

trimite