Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Motivând, progresăm !

Motivând, progresăm !
Comentează 0

          Activitatea școlii din Almaș începe în a doua jumătate secolului al XVIII-lea,  în anul 1747, avea local propriu, ceea ce însemna că şcoala nu avea un statut temporar, ci unul statornic, comunitatea dându-şi seama de importanţa pe care o reprezenta existenţa acestei instituţii în mijlocul ei. Prezenţa acestei instituţii în sânul obştii din Almaş a ţinut tot timpul nivelul cultural la o cotă ridicată, fiind, în vremuri grele, apărătoare şi sprijinitoare a limbii române şi a trecutului românesc.

Grija pentru dascăl şi şcoală se oglindeşte în salariul învăţătorului, printre cele mai mari la momentul respectiv (209 florini când puţine localităţi ofereau peste 200 florini). Ca urmare, procesul de învăţământ înregistrează un nivel ridicat.

Dascălii care au profesat de-a lungul timpului la şcoala din Almaş au fost bine pregătiţi şi au reuşit să impună aici un învăţământ de un ridicat nivel calitativ. Acest lucru se vede şi din calificativele pe care ei le obţin la inspecţii şi din rezultatele bune ale elevilor la examenele de absolvire.

De-a lungul existenţei sale, şcoala din Almaş a contribuit permanent la educaţia culturală a locuitorilor şi prin: serbările organizate, şezătorile culturale, înfiinţarea unui cor bărbătesc şi a unui amsamblu folcloric, practicarea unor sporturi tradiţionale (oina).

În prezent suntem "O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare!" şi oferim copiilor şi comunităţii pregătirea necesară pentru a obţine reuşite atât în activitatea şcolară, cât şi în activitatea extraşcolară prin participarea la concursuri pe discipline (limba şi comunicare, matematică, ştiinţe, educaţie tehnologică, istorie), concursuri sportive, artistice şi de creaţie,  simpozioane şi parteneriate cu alte instituţii (şcoli, asociaţii, biserică, poliţie, comunitate).

În acest an Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” din Almaș, jud Arad, este beneficiarul finanţării proiectului „Motivând, progresăm!”, în Domeniul formării profesionale, Acţiunea cheie 1- Proiecte de mobilitate din cadrul Programului Erasmus+.

 Acest proiect vine să satisfacă nevoile cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş privind dobândirea de experienţă în implementarea de proiecte şi parteneriate ce promovează cooperarea europeană, cetăţenia activă şi implicarea activă în comunitate, dezvoltarea competenţelor lingvistice ale cadrelor didactice şi, implicit, ale elevilor, depăşirea barierelor culturale.

            Astfel, 8 cadre didactice vor participa, în două fluxuri egale, în 2016 şi 2017 la activităţi de formare pentru dezvoltarea competenţelor de „a condimenta” educaţia formală cu metode nonformale în scopul motivării elevilor de a obţine rezultate şcolare şi civice mai bune.

Dintre rezultatele aşteptate şi impactul asupra beneficiarilor (direcți și indirecți) amintim: accesul la o gamă variată de materiale şi metode de predare/învăţare, promovarea dimensiunii europene/internaţionale în activitatea instituţiei, creşterea motivației în scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare, lărgirea cunoştinţelor despre alte ţări/culturi, depășirea barierelor culturale, promovarea valorilor europene ca : libertatea, toleranța, democrația, egalitatea, motivarea de a participa în viitor la schimburi de bune practici cu elevi ai unor școli din UE, creșterea implicării active în comunitate și în activități de voluntariat, dezvoltarea personală și învățarea pe tot parcursul vieții.

            Așadar, implementând acest proiect, Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaș va promova o largă dimensiune europeană a educației ce se va reflecta în promovarea și însușirea valorilor europene și dezvoltarea fiecărui individ în parte pentru a putea îndeplini anumite responsabilităţi în variatele contexte sociale în care acesta va fi pus.

            Nu în ultimul rând, ţinem să precizăm faptul că proiectul nu este un experiment. Echipa de implementare este interesată ca proiectul să funcţioneze optim, în beneficiul cadrelor didactice implicate şi al elevilor, pentru a putea oferi prin succesul acestuia posibilitatea aplicării şi pentru alte proiecte europene cu scopul de a furniza şi alte oportunităţi de împlinire a aspiraţiilor lor.

Director,

 prof. Mariana Stein 

 

           

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite