Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Mai multe locaţii pentru activităţi comerciale de Moş Nicolae


Anul acesta, Primăria Municipiului Arad a stabilit 97 de locuri, distribuite în 14 amplasamente, pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, pe domeniul public cu ocazia Sărbătorii de Sf. Nicolae.

Mai multe locaţii pentru activităţi comerciale de Moş Nicolae
Comentează 1

 

53 de locuri vor fi disponibile în aria protejată a muncipiului unde mobilierul stradal va fi compus din masă, 1 scaun, umbrelă neinscripţionată. Nu vor fi acceptate corturile sau alte construcţii provizorii. Suprafaţa atribuită rămâne ca şi anul trecut 2,00 mp/locaţie. Fiecare comerciant va putea ocupa un singur amplasament în următoarele locaţii:

Acestea sunt repartizate după cum urmează:

 1. B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B )               - 8   locuri        
 2. B-dul Revoluției nr.26 (în fața magazinului ”Marelbo”)                                       - 8   locuri
 3. B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania)                 - 8   locuri
 4. B-dul Revoluției nr.82-84 (de la nr.82 până la ghereta cu cărți)                            - 8   locuri
 5. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească    - 8   locuri
 6. B-dul Revoluţiei nr. 25 -27 (între ”Café bar Crama Unic” și banca ”Idea Bank”  - 8  locuri
 7. Zona Boul Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate

la postul TRAFO)                                                                                                    - 5  locuri   

            Alte 44 de locuri vor putea fi ocupate în afara ariei protejate, unde fiecare comerciant va putea ocupa   un singur  amplasament  în suprafaţă de 9,00 mp/locație, iar mobilierul stradal va fi compus din: masă şi un  scaun, protejate de o structură de tip "umbrar", din pânză, fără elemente de închidere perimetrală.

Cele peste 40 de locuri sunt distribuite după cum urmează:                                                        

    8.  Cartier Micălaca - Aleea Borsec                                                                                     - 8 locuri

    9.  Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde                                                                                    

        și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )                                                           - 5 locuri

    10. P-ţa U.T.A. -  între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică)           - 5 locuri

    11. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 58-61 de la magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       

          până la colţul dinspre  ING Bank )                                                                             - 5 locuri    

    12. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, în dreptul magazinului ”Mobexpert”                            - 5 locuri                                                        

    13. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6, (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul

          dinspre magazinul ”Unicarm”)                                                                                   - 8 locuri  

    14. Piaţa Gării (între alimentara ”Alcarom” si magazinul ”Daspi” )                                - 8 locuri

 

Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în județul Arad.

Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca comercianților a căror activitate legal desfășurată se încadrează în codurile CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 Cererile de participare la eveniment se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5), începând cu data de 11.11.2019 până la data de 15.11.2019.  

     Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 • cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) a Primăriei Municipiului Arad;
 • copie buletin de identitate sau carte de identitate;
 • acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • împuternicire notarială – in cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.             

Perioada de ocupare a domeniului public  este 04-06.12.2019, comerţul ambulant desfăşurandu-se în anumite condiţii:

 • comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;
 • activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;
 • se va respecta curăţenia domeniului public afectat;
 • să dețină la locul de vânzare, acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

      Anul trecut, Primăria Municipiului Arad a alocat pentru comerţul ambulant cu produse specifice sărbătorii de Sf. Nicolae un număr de 69 de locuri dispuse în 10 amplasamente.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite