Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Lista și scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad

Lista și scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 61 din 20.10.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad

din data de 20.10.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 

 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8926/20.10.2020;

în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul                         SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.

(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

        Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

     Anexă la Hotărârea nr. 61/20.10.2020 a

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad

 

Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ

Incidenţă DSP

Scenariu de funcţionare

Observații

1.

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD

2.74

Galben

 

2.

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ

3.75

Roșu

 

3.

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

1.24

Galben

 

4.

CLUBUL SPORTIV ARAD

2.74

Galben

 

5.

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU

0.62

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 29 elevi

6.

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD

2.74

Galben

 

7.

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

2.74

Galben

 

8.

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 28 elevi

9.

COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-4 formațiuni cu 75 elevi

10.

COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-33 formațiuni cu 993 elevi

11.

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD

2.74

Galben

 

12.

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD

2.74

Galben

 

13.

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

2.74

Galben

 

14.

GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD

2.74

Galben

 

15.

GRĂDINIŢA "GOSEN" ARAD

2.74

Galben

 

16.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 11 SÂMBĂTENI

0.45

Verde

 

17.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 2 SEBIS

1.24

Galben

 

18.

GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD

2.74

Galben

 

19.

GRĂDINIŢA PP "BAMBI" ARAD

2.74

Galben

 

20.

GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD

2.74

Galben

 

21.

GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD

2.74

Galben

 

22.

GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD

2.74

Galben

 

23.

GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD

2.74

Galben

 

24.

GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD

2.74

Galben

 

25.

GRĂDINIŢA PP "LICURICI" ARAD

2.74

Galben

 

26.

GRĂDINIŢA PP "LITTLE STAR" ARAD

2.74

Galben

 

27.

GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD

2.74

Galben

 

28.

GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD

2.74

Galben

 

29.

GRĂDINIŢA PP "TOY STORY" ARAD

2.74

Galben

 

30.

GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ

3.75

Roșu

 

31.

GRĂDINIŢA PP CURTICI

4.81

Roșu

 

32.

GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD

2.74

Galben

 

33.

GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD

2.74

Galben

 

34.

GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 30 copii

35.

GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE

0.15

Verde

 

36.

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

1.41

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 33 elevi

37.

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ

1.57

Galben

 

38.

LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

1.41

Galben

 

39.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-4 formațiuni cu 70 elevi

40.

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 55 elevi

41.

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

2.74

Galben

 

42.

LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

2.74

Galben

 

43.

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

2.74

Galben

 

44.

LICEUL TEHNOLOGIC "CAIUS IACOB" ARAD

2.74

Galben

 

45.

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu- o formațiune cu 70 elevi

46.

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

4.81

Roșu

 

47.

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD

2.74

Galben

 

48.

LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HĂLMAGIU

2.26

Galben

 

49.

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

0.62

Verde

 

50.

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA

1.78

Galben

 

51.

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ

0.73

Verde

 

52.

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN

1.02

Galben

scenariul roșu-8 formațiuni cu 179 elevi

53.

LICEUL TEHNOLOGIC BELIU

0.65

Verde

 

54.

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

3.75

Roșu

 

55.

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

2.74

Galben

 

56.

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO "H. COANDĂ" ARAD

2.74

Galben

 

57.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD

2.74

Galben

 

58.

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

0.83

Verde

 

59.

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 57 elevi

60.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

2.74

Galben

 

61.

LICEUL TEORETIC "A.M.GUTTENBRUNN" ARAD

2.74

Galben

 

62.

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA

1.39

Galben

 

63.

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC

1.40

Galben

 

64.

LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS

3.75

Roșu

 

65.

LICEUL TEORETIC CERMEI

0.00

Verde

 

66.

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

0.24

Verde

 

67.

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

1.24

Galben

 

68.

PALATUL COPIILOR ARAD

2.74

Galben

 

69.

SCOALA "SPERANTA" MACEA

0.41

Verde

 

70.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

2.74

Galben

 

71.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM MULLER GUTTENBRUN" ZĂBRANI

1.11

Galben

 

72.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

2.74

Galben

 

73.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ

1.08

Galben

 

74.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ŞAGUNA" ANDREI ŞAGUNA

0.59

Verde

 

75.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD

2.74

Galben

 

76.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SEBEŞAN" FELNAC

0.94

Verde

 

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

2.74

Galben

 

78.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

2.74

Galben

 

79.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-2 formațiuni cu 54 elevi

80.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU MICLOȘI" COVĂSÂNŢ

0.72

Verde

 

81.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CRISTIAN HERBEI" VĂRĂDIA MUREŞ

4.03

Roșu

 

82.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC

0.71

Verde

 

83.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL MONŢIA" ŞICULA

0.47

Verde

 

84.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE GROZA" MONEASA

0.00

Verde

 

85.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU

0.57

Verde

 

86.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

2.74

Galben

 

87.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ŞIRIA

0.32

Verde

 

88.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD

2.74

Galben

 

89.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN MARȘIEU" SOCODOR

2.09

Galben

 

90.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

0.78

Verde

 

91.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

2.74

Galben

 

92.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VELICIU" SEPREUŞ

1.32

Galben

 

93.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MORA FERENC" ZIMANDU NOU

0.59

Verde

 

94.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

2.74

Galben

 

95.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OLOSZ LAJOS" ADEA

0.77

Verde

 

96.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATER GODO MIHALY" DOROBANŢI

0.00

Verde

 

97.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA

0.00

Verde

 

98.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" MACEA

0.41

Verde

 

99.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ

3.75

Roșu

 

100.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

2.74

Galben

scenariul roșu-o formațiune cu 26 elevi

101.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

0.00

Verde

 

102.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN MANUILĂ" SÎMBĂTENI

0.45

Verde

 

103.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMONYI IMRE" SATU NOU

1.29

Galben

 

104.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TABAZDI KAROLY" ZERIND

3.37

Roșu

 

105.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR PĂCĂŢIAN" USUSĂU

0.00

Verde

 

106.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG

1.79

Galben

 

107.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL IOVĂNAŞ" ŞOFRONEA

1.69

Galben

 

108.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

1.58

Galben

 

109.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP

1.34

Galben

 

110.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ

0.34

Verde

 

111.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE

0.15

Verde

 

112.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI

0.88

Verde

 

113.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA

1.51

Galben

 

114.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA

0.00

Verde

 

115.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA

0.00

Verde

 

116.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA

0.67

Verde

 

117.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND

1.80

Galben

 

118.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA

1.71

Galben

 

119.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI

1.31

Galben

 

120.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT

2.11

Galben

 

121.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI

0.36

Verde

 

122.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE

0.27

Verde

 

123.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI

0.65

Verde

 

124.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI

1.19

Galben

 

125.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL

0.00

Verde

 

126.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ

0.00

Verde

 

127.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI

0.00

Verde

 

128.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU

2.65

Galben

 

129.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA

2.45

Galben

 

130.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT

0.83

Verde

 

131.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA

1.39

Galben

 

132.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI

0.49

Verde

 

133.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE

0.00

Verde

 

134.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU

0.45

Verde

 

135.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA

2.78

Galben

 

136.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ

0.45

Verde

 

137.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU

0.80

Verde

 

138.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE

0.77

Verde

 

139.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA

1.78

Galben

 

140.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ

4.26

Roșu

 

141.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA

0.15

Verde

 

142.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU

2.13

Galben

scenariul roșu- 4 formațiuni cu 57 elevi

143.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI

1.29

Galben

 

144.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE

4.32

Roșu

 

145.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI

0.33

Verde

scenariul roșu-o formațiune cu 30 elevi

146.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND

2.06

Galben

 

147.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU

2.11

Galben

 

148.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA

0.00

Verde

 

149.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND

4.69

Roșu

 

150.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite