Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Lista (actualizată) a localităților din Județul Arad care intră sub incidența scenariului roșu

HOTĂRÂREA nr. 72 din 10.11.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 10.11.2020 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

Lista (actualizată) a localităților din Județul Arad care intră sub incidența scenariului roșu
Comentează 0
 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.43/27.08.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr. 12882/10.11.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.9736/10.11.2020 din care se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 06.10.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Bârzava, Conop, Iratoșu, Șilindia, Târnova;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 06.10.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Lipova, Pecica, Apateu, Fântânele, Macea, Moneasa, Șofronea, Vărădia de Mureș;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 27.10.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5-3 la 1000 de locuitori: -;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 27.10.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori s-a menținut peste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori: Almaș, Livada, Șagu, Zărand;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 27.10.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori: Cărand, Vinga;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 23.10.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri/1000 de locuitori: -;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1.  (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în spațiile publice închise, dispuse în exteriorul clădirilor, de tipul teraselor, situate pe terenul aparținând domeniului public și/sau domeniului privat, care au un acoperiș, plafon sau tavan și cel puțin două închideri laterale, indiferent de natura materialului din care sunt confecționate sau de caracterul temporar sau permanent, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0500 – 2100, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 0500 – 2100, în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului cuprins în Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

(3) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0500 – 2100, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 0500 – 2100, în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este permisă, în intervalul orar 0500 – 2100, doar pentru persoanele cazate în cadrul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare situate în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

(5) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) și (3) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Art. 2.  Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între mese și participarea a maxim 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 3. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 11.11.2020-24.11.2020, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad.

 Art. 4. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0500 – 2100,  în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 0500 – 2100, în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

(3) Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin actele normative în vigoare.

(4) Se instituie obligația operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin actele normative în vigoare și de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în spațiu, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu cât și pentru clienți și de a respecta normele de igienă sanitară stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 5. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor în nicio unitate administrativ-teritorială situată pe teritoriul administrativ al județului Arad.

Art. 6. (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa  la prezenta hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 7. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise în unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloanele IV și V ale tabelului curpins în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 8. (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase, este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

Art. 9. (1) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(2) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(3) Organizarea evenimentelor private prevăzute la alin. (1) și (2) este interzisă în toate unitățile administrativ-teritoriale situate pe teritoriul administrativ al județului Arad, pe toată durata stării de alertă.

Art. 10. Se interzice organizarea/desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit art.1 pct.2-18 din Anexa nr.3 la H.G. nr.856/2020.

Art. 11. (1) Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, precum și a târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, atât în spații închise, cât și în spații deschise.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 12. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate, din toate unitățile administrativ-teritoriale situate în județul Arad.

Art. 13. (1) Organizarea și desfășurarea cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, atât în cele din sistemul public cât și în cele din sistemul privat (inclusiv în grădinițe), intră în scenariul 3, cu predarea cursurilor în sistem online.

(2) Instituțiile de învățământ superior, situate în municipiul Arad, vor aplica măsurile stabilite în cuprinsul hotărârilor senatului universitar.

Art. 14. Activitățile de îngrijire personală în spațiile special destinate (saloane de înfrumusețare, frizerii, saloane de coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, piercing, tatuaje, micropigmentare, epilare, tratament si machiaj cosmetic etc.) se vor desfășura cu programarea prealabilă a clientelor/clienților și interzicerea staționării în zonele de așteptare situate în interiorul acestor spații.

Art. 15. Deplasările în afara locuinței/gospodăriei se vor efectua în intervalul orar 0500 – 2300, numai cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -19 și evitarea formării oricărui grup de persoane mai mare de 6 persoane care nu provin din aceeași familie.

 Art. 16. Se interzice staționarea persoanelor pe trotuarele din fața imobilelor, precum și practicarea jocurilor sportive pe trotuare și partea carosabilă a drumurilor publice.

Art. 17. Urcarea în mijloacele de transport în comun se va efectua numai pe ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși, cu luarea măsurilor pentru păstrarea distanței fizice sanitare și purtarea obligatorie a măștii de protecție a nasului și a gurii.

Art. 18. Operatorii de transport care asigură curse în regim convenție pentru persoanele juridice din zonele industriale de pe teritoriul Județului Arad, vor lua măsuri astfel încât să fie respectate toate prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv în ceea ce privește distanța minimă dintre pasageri și purtarea obligatorie a măștii de protecție a nasului și a gurii, necesară pentru evitarea răspândirii noului tip de coronavirus.

Art. 19. (1) Angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de subordonare și finanțare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, la care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, organizează programul de muncă astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, în vederea evitării aglomerării transportului public.

(2) Conducătorii entităților prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de distanțare fizică a persoanelor și de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, precum și de limitare a accesului publicului în incinta acestor entități.

Art. 20. Pe perioada stării de alertă, autoritățile administrației publice locale au obligația de a prelua dosarele persoanelor pentru încadrare în grad de handicap și de a le transmite la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, în vederea obținerii drepturilor și a facilităților legale.

Art. 21. Administratorii piețelor agro-alimentare, precum și operatorii economici, care au ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și/sau en-gross vor proceda la triajul observațional al clienților și la monitorizarea permanentă în incinta spațiilor comerciale (închise și/sau deschise) a respectării de către vânzători și clienți a măsurilor de prevenție (purtarea corectă a măștii de protecție în spații închise și/sau deschise, asigurarea distanței fizice între clienți, curățarea periodică a suprafețelor de contact - mânere, mese, balustrade etc. cu soluție dezinfectantă, limitarea numărului de clienți în spații publice etc.).

Art. 22. (1) Magazinele alimentare, hipermarketurile, supermarketurile, magazinele de cartier, inclusiv magazinele situate în centrele comerciale, indiferent de produsele comercializate ori serviciile prestate, au obligația de a lua măsurile necesare pentru a preîntâmpina aglomerările în interiorul magazinelor, precum și la casele de marcat, astfel încât să se asigure circulația liberă între clienții așezați la rând și cei care se deplasează între standuri.

(2) În situația în care se constată că numărul clienților din interiorul unităților prevăzute la alin. (1) este prea mare, administratorii magazinelor au obligația de a limita accesul clienților în interior.

Art. 23. Prezenta Hotărâre se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și cu alte acte normative în vigoare.

Art. 24. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 72 din 10.11.2020

 

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.               

Municipii :

 

 

 

1.

Arad

 

 

07.11.2020-20.11.2020

B.

Oraşe :

 

 

 

2.

Chişineu Criş

 

 

04.11.2020-17.11.2020

3.

Curtici

 

 

04.11.2020-17.11.2020

4.

Ineu

 

 

07.11.2020-20.11.2020

5.

Lipova

 

 

11.11.2020-24.11.2020

6.

Nădlac

 

07.11.2020-20.11.2020

 

7.

Pecica

 

 

11.11.2020-24.11.2020

8.

Pâncota

 

 

9.

Sântana

 

04.11.2020-17.11.2020

 

10.

Sebiş

 

 

31.10.2020-13.11.2020

C.

Comune :

 

 

 

11.

Almaş

 

 

11.11.2020-24.11.2020

12.

Apateu

 

 

11.11.2020-24.11.2020

13.

Archiş

 

 

04.11.2020-17.11.2020

14.

Bata

 

 

15.

Beliu

 

07.11.2020-20.11.2020

 

16.

Birchiş

 

 

17.

Bârsa

 

 

31.10.2020-13.11.2020

18.

Bârzava

 

11.11.2020-24.11.2020

 

19.

Bocsig

 

07.11.2020-20.11.2020

 

20.

Brazii

 

 

07.11.2020-20.11.2020

21.

Buteni

 

 

04.11.2020-17.11.2020

22.

Cărand

 

11.11.2020-24.11.2020

 

23.

Cermei

 

07.11.2020-20.11.2020

 

24.

Chisindia

 

 

07.11.2020-20.11.2020

25.

Conop

 

11.11.2020-24.11.2020

 

26.

Covăsînţ

 

07.11.2020-20.11.2020

 

27.

Craiva

 

07.11.2020-20.11.2020

 

28.

Dezna

 

 

29.

Dieci

 

 

31.10.2020-13.11.2020

30.

Dorobanţi

 

 

07.11.2020-20.11.2020

31.

Felnac

 

 

07.11.2020-20.11.2020

32.

Fîntînele

 

 

11.11.2020-24.11.2020

33.

Frumuşeni

 

 

07.11.2020-20.11.2020

34.

Ghioroc

 

 

04.11.2020-17.11.2020

35.

Grăniceri

 

 

31.10.2020-13.11.2020

36.

Gurahonţ

 

04.11.2020-17.11.2020

 

37.

Hălmagiu

 

 

07.11.2020-20.11.2020

38.

Hălmăgel

 

 

31.10.2020-13.11.2020

39.

Hăşmaş

 

07.11.2020-20.11.2020

 

40.

Igneşti

 

 

41.

Iratoşu

 

11.11.2020-24.11.2020

 

42.

Livada

 

 

11.11.2020-24.11.2020

43.

Macea

 

 

11.11.2020-24.11.2020

44.

Mişca

 

07.11.2020-20.11.2020

 

45.

Moneasa

 

 

11.11.2020-24.11.2020

46.

Olari

 

 

47.

Păuliş

 

 

07.11.2020-20.11.2020

48.

Peregu Mare

 

 

31.10.2020-13.11.2020

49.

Petriş

 

 

50.

Pilu

 

04.11.2020-17.11.2020

 

51.

Pleşcuţa

 

 

52.

Săvîrşin

 

07.11.2020-20.11.2020

 

53.

Secusigiu

 

 

07.11.2020-20.11.2020

54.

Seleuş

 

04.11.2020-17.11.2020

 

55.

Semlac

 

 

31.10.2020-13.11.2020

56.

Sintea Mare

 

07.11.2020-20.11.2020

 

57.

Socodor

 

 

58.

Şagu

 

 

11.11.2020-24.11.2020

59.

Şeitin

 

04.11.2020-17.11.2020

 

60.

Şepreuş

 

07.11.2020-20.11.2020

 

61.

Şicula

 

 

62.

Şilindia

 

11.11.2020-24.11.2020

 

63.

Şimand

 

04.11.2020-17.11.2020

 

64.

Şiria

 

 

65.

Şiştarovăţ

 

 

07.11.2020-20.11.2020

66.

Şofronea

 

 

11.11.2020-24.11.2020

67.

Tauţ

 

 

04.11.2020-17.11.2020

68.

Tîrnova

 

11.11.2020-24.11.2020

 

69.

Ususău

 

 

70.

Vărădia

de Mureş

 

 

11.11.2020-24.11.2020

71.

Vinga

 

11.11.2020-24.11.2020

 

72.

Vîrfurile

 

 

04.11.2020-17.11.2020

73.

Vladimirescu

 

 

04.11.2020-17.11.2020

74.

Zăbrani

 

 

07.11.2020-20.11.2020

75.

Zădăreni

 

 

31.10.2020-13.11.2020

76.

Zărand

 

 

11.11.2020-24.11.2020

77.

Zerind

 

07.11.2020-20.11.2020

 

78.

Zimandu Nou

 

 

04.11.2020-17.11.2020

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite