Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Invitații de nerefuzat: concertele lunii decembrie

Invitații de nerefuzat: concertele lunii decembrie
Comentează 2

            Pentru luna decembrie, Filarmonica de Stat Arad a pregătit un program special care are în prim plan marea sărbătoare a Crăciunului. Astfel, arădenii sunt așteptați la două concerte vocal – simfonice de excepție, care vor avea loc în zilele de 17 și 18 decembrie, de la ora 19,00, în sala Cercului Militar (Bulevardul Decebal, nr. 19): Concertul de Colinde. Maestrul Robert Daniel Rădoiaș, dirijorului corului academic, pregătește un moment special de colinde, corului urmând a i se alătura și orchestra simfonică, dirijată de maestrul Dorin Frandeș, colindele tradiționale românești, dar și cele din repertoriul internațional urmând a fi, ca în fiecare an, o bucurie și o încântare a sufletului. Demn de semnalat este și faptul că invitatul special al celor două Concerte de Colinde va fi cunoscutul naist Nick Tacu, din Republica Moldova.

             Celor care doresc să își dăruiască momente unice, în preajma Sfintei Sărbători a Crăciunului, le lansăm invitația de a participa luni, 21 decembrie, de la ora 18,00, la Concertul de Colinde ce va fi susținut de corul academic al Filarmonicii de Stat Arad la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”. Corul, pregătit de maestrul Robert Daniel Rădoiaș va oferi tuturor un dar de neprețuit, într-o interpretare inegalabilă: vestea Nașterii Mântuitorului.

            Un alt eveniment al lunii decembrie va avea loc luni, 28 decembrie. De această dată, la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad va evolua Bega Blues Band care va prezenta și în orașul nostr cel mai recent album al său, intitulat „Brassica Soup”.

 

            Situația angajărilor în Filarmonica de Stat Arad, efectuate în anul 2015

 

            În cursul anului 2015 au fost organizate cinci concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Precizăm că numărul salariaților a fost redus în cursul anului 2010, o dată cu reducerea personalului din administrația publică, reglementată prin lege, la nivel național, până în ianuarie 2015 angajările fiind blocate.

            În urma numeroaselor demersuri făcute în cursul anului 2014 de către  conducerea Filarmonicii de Stat Arad, o dată cu deblocarea posturilor au fost organizate cele 5 concursuri de ocupare a 36 de posture vacante. Astfel, în urma lor au fost ocupate 10 posturi în orchestră, 8 posturi în cor și 4 posturi la administrativ. Precizări: din cele patru posturi ocupate la administrativ, unul singur a fost nou înființat, celelalte trei existând în organigrama instituției și fiind eliberate în urma pensionărilor și înaintării în grad profesional.

            În urma celor cinci concursuri de ocupare a posturilor vacante din orchestră și cor a fost solicitată municipalității transformarea unui număr de 10 posturi vacante, întrucât nimeni nu s-a prezentat la concursuri pentru ocuparea lor. Transformările au fost solicitate în special pentru a facilita accesul muzicienilor tineri debutanți, posturile inițiale fiind funcții cu grad profesional pentru care se solicită vechime în specialitate, muzicienii cu un astfel de grad având deja un loc de muncă stabil și nefiind atrași de relocarea într-o nouă instituție muzicală.

 

            Procesele în urma controalelor efectuate de I.T.M. Arad

 

            Situația celor două procese cu ITM Arad se prezintă în felul următor:         

            În primul proces, Filarmonica de Stat Arad a contestat în instanță Procesul – Verbal de contravenție încheiat în data de 10 aprilie 2015 de ITM Arad, în urma căruia instituției arădene i-a fost aplicată a amendă de 4.000 de lei. Pe fond, Judecătoria Arad a decis înlocuirea amenzii în cuantum de 4.000 de lei cu sancțiunea avertismentului. Precizăm că amenda a fost aplicată pentru neefectuarea de către salariați a controlului medical periodic, deși au fost anunțați în mod repetat de către conducere de obligativitatea efectuării lui. În data de 2 decembrie a.c., Tribunalul Arad respinge apelul formulat de ITM Arad împotriva sentinței anterior pronunțate de Judecătoria Arad, sentința rămânând definitivă.

            În cel de-al doilea proces cu ITM Arad, Filarmonica de Stat Arad a formulat plângere contravențională împotriva Procesului – Verbal de contravenție încheiat de ITM Arad în data de 3 iunie 2015, în urma căruia a fost aplicată sancțiunea pentru neacordarea timpului de repaus de 48 de ore consecutive, conform Codului Muncii (în urma unei reclamații depuse de sindicat). Pe fond, instanța  a anulat Procesul – Verbal respectiv, în condițiile în care instituțiilor de concerte și spectacole li se aplică prevederile speciale ale  Ordonanței Guvernului nr. 21 / 2007, în care se stipulează că zilele de sâmbătă și duminică sunt considerate zi lucrătoare, precum și faptul că zilele de repaus care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare sau adăugate zilelor de concediu.  Precizăm că acest act normativ reglementează activitatea și timpul de lucru al instituțiilor de spectacole și concerte din România, inclusiv al teatrelor și filarmonicilor.

            Precizăm că în cursul anului 2015, ITM Arad a mai aplicat o sancțiune, pe linie de Securitate a muncii, amenda fiind achitată în termen de 48 de ore de către societatea care asigură servicii de Securitate și siguranță în muncă, nu de către Filarmonica de Stat Arad. Amenda a vizat neînnoirea Deciziei privitoare la Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă, fiind depășit termenul de doi ani prevăzut de lege.

 

            Procesul cu domnul Mihai Dogaru

 

            Practic niciuna din părţi nu poate afirma că a câştigat întrucât, prin decizia dată, Curtea de Apel Timişoara a recunoscut următoarele:

 

1.         - activitatea Comisiei de etică şi disciplină a fost desfăşurată cu respectarea prevederilor legale; în caz contrar ar fi anulat cu totul aplicarea sancţiunii şi nu ar fi procedat la înlocuirea ei cu una mai uşoară,

2.         – fapta săvârşită de dl. Dogaru Mihai constituie abatere disciplinară, aşadar instanţa a recunoscut că dl. Dogaru a încălcat normele de disciplina muncii.

            Este important să aşteptăm motivarea deciziei, pentru a vedea clar motivele pentru care curtea a anulat măsura concedierii în condiţiile în care:

-           instanţa  a recunoscut săvârşirea baterii disciplinare, abatere ce a constat în lipsa  d-lui Dogaru Mihai  de la serviciu pe întreaga lună ianuarie 2015, cu toate că a fost anunţat în scris, în primele zile ale lunii ianuarie, că cererea sa de concediu fără plată nu a fost aprobată.

-           instanţa cunoştea şi faptul că dl. Dogaru Mihai nu s-a aflat la prima abatere disciplinară, în  luna octombrie 2014  acesta a mai fost  sancţionat cu ”avertisment scris” prin Decizia nr. 14/14.10.2014, tot pentru absenţă nemotivată de la locul de muncă.

 

            Spațiu pentru activități sindicale

 

            Articolul 22 din Legea nr. 62/2011 prevede doar posibilitatea şi nicidecum obligativitatea negocierii prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate punerea la dispoziţie a spaţiilor şi facilităţilor necesare desfăşurării activităţii sindicale. În momentul de faţă la nivelul instituţiei nu există un contract colectiv de muncă întrucât negocierile nu au fost finalizate din vina exclusivă a sindicatului care, prin cererea nr. 1430/05.01.2015 a solicitat amânarea negocierilor contractului colectiv de muncă, pe timp nelimitat și nu au mai stăruit în negocierea lui.

            În altă ordine de idei, suntem o instituţie bugetară şi nu este legal ca, din fonduri publice, să achităm chirie pentru a asigura spaţii altor persoane fizice sau juridice. Precizăm că, datorită lucrărilor de renovare a Palatului Cultural, Filarmonica de Stat Arad a predat executantului lucrărilor obiectivul, fiind nevoită să își desfășoare activitatea curentă în alt spațiu, închiriat de la o altă persoană juridică.

 

            Sancțiunea aplicată dl. Tiberiu Varyas

 

            În fapt sancţiunea nu a fost aplicată d-lui Variaş Tiberiu pentru că ar fi desfăşurat activităţi ”sindicale”, ci pentru că a cauzat întârzierea începerii repetiţiilor prin faptul că, fără a avea acordul conducerii instituţiei, în timpul programului normal de lucru a desfăşurat alte activităţi decât cele stabilite prin contractul individual de muncă şi fişa postului, încălcând astfel normele de disciplina muncii prevăzute în Codul Muncii, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă şi fişa postului.

            Potrivit art. 3 din Statutul sindicatului: ”S.A.I.F.A. îşi are sediul în Arad, Piaţa George Enescu nr. 1 şi îşi desfăşoară activitatea în Sediul filarmonicii de Stat Arad, cât şi în locurile anunţate de Adunarea Generală, dar în afara programului profesional stabilit prin Programul Oficial de Lucru.” Aşadar din aceste prevederi ale statutului rezultă fără echivoc faptul că însuşi sindicatul recunoaşte că este nelegal a desfăşura activităţi în timpul programului normal de lucru în lipsa obţinerii acestui drept prin negocieri potrivit art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 62/2011. Conform art. 8 lit. a), b) ş e), a art. 9 alin. (1) lit a) teză finală şi a art. 21 alin. (1) din Regulamentul Intern, programul de lucru este stabilit între orele 9,30 – 13,30.

C. P.

 

 

 

Galerie foto (26)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite