Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Începând de mâine Dezna e ”pe roșu”

Începând de mâine Dezna e ”pe roșu”
Comentează 0

A fost adoptată hotărârea 127 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, prin care s-a constatat depășirea incidenței de 3 cazuri/1000 locuitori la Dezna. Astfel, începând de mâine, sâmbătă, 28 august, pentru o perioadă de 14 zile, la Dezna se vor aplica prevederile incidente cuprine în HG 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 11 august 2021.

HOTĂRÂREA nr. 127 din 27.08.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 27.08.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere

          - Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 53/2021 privind privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 59/2021 privind pentru modificarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din  01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile  pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei  asupra persoanelor care sosesc din acestea în România și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 63/2021 privind privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 6747/27.08.2021;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoare

 

HOTĂRÂRE:

Art.  1. (1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 2 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: -.

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: Dezna

(3)  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 4 cazuri COVID-19/1000 de locuitori:-.

Art. 2  (1) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (1) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021, se aplică începând cu data de 28.08.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile aferente situației în care a fost depășită incidența de 2 cazuri/1000 de locuitori, conținute în H.G. 826/2021;

(2) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (2) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021, se aplică începând cu data de 28.08.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile aferente situației în care a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, conținute în H.G. 826/2021;

(3) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (3) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021, se aplică începând cu data de 28.08.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, suplimentar față de prevederile aferente situației în care a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, conținute în H.G. 826/2021  prevederile art. 9, pct. 1 din H.G. 826/2021;

(4) Unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, alin. (1), (2) și (3) din prezenta Hotărâre, vor fi introduse în Anexa la prezenta Hotărâre, cu specificarea termenului de 14 zile în care se aplică prevederile conform Art. 2, alin. (1), (2) sau (3), după caz.

Art. 3   În toate unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt precizate în Anexa la prezenta Hotărâre și care înregistrează la data prezentei o incidență a cazurilor COVID-19 de sub 2/1000 de locuitori, se aplică toate prevederile incidente conținute în H.G. 826/2021.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 127 din 27.08.2021

Nr. crt

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID-19/1000 de locuitori la data includerii în Anexă

Termen 14 zile conform art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021

Incidență cazuri COVID-19/1000 locuitori la finalul termenului de 14 zile

Nu se mai aplică restricțiile de la data de:

U.A.T. CU INCIDENȚE CUPRINSE ÎNTRE 2-3 CAZURI/1000 DE LOCUITORI

 

 

 

 

 

 

U.A.T CU INCIDENȚE CARE DEPĂȘESC 3 CAZURI/1000 DE LOCUITORI

1

DEZNA

3,55

28.08.2021-10.09.2021

 

 

U.A.T CU INCIDENȚE CARE DEPĂȘESC 4 CAZURI/1000 DE LOCUITORI

 

 

 

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite