Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Începând de mâine, 28.03. în Arad, Frumușeni, Peregu Mare, Zăbrani, Șagu, Fântânele, Lipova și Buteni se înăspresc măsurile

Începând de mâine, 28.03. în Arad, Frumușeni, Peregu Mare, Zăbrani, Șagu, Fântânele, Lipova și Buteni se înăspresc măsurile
Comentează 1

[Începând din 28.03.2021 în localitățile Frumușeni, Peregu Mare, Zăbrani, Șagu, Municipiul Arad, Fântânele, Oraşul Lipova, Buteni, unde incidența COVID-19/1000 locuitori este între 4-7,5, se aplică următoarele măsuri:

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 2000-500; se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 500 - 1800; se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness, în fiecare zi;

Măsurile se ridică după scăderea incidenței sub 3,5

Începând din 28.03.2021 în localitățile Dorobanţi, Şilindia, Iratoşu, unde incidența COVID-19/1000 locuitori a depășit 7,5, se aplică suplimentar următoarele măsuri:

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 2000 - 500; se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 500 - 1800

Măsurile se ridică după scăderea incidenței sub 7

Pentru termenul de aplicare și alte prevederi consultați textul hotărârii.
[14:08, 27.03.2021] Pref.CozmaLucian: textul e parte a unei postări pe care o voi pune pe pagina de facebook a instituției, dacă aveți nelămuriri vă rog să mă sunați

HOTĂRÂREA nr. 48 din 27.03.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 27.03.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 16/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemieide COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu numărul 2612 din 27.03.2021,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

        Art. 1 Conform prevederilor art.  2, alin. (1), pct. 21 din Anexa 3 la Hoătârea Guvernului României nr. 293/2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, în care incidența cazurilor COVID-19 cumulată în ultimele 14 zile, comunicată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, și anume: Frumușeni, Peregu Mare, Zăbrani, Șagu, Municipiul Arad, Fântânele, Oraşul Lipova, Buteni, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 2000-500, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie

       (2) În unitățile administrativ-teritoriale menționate la alin. (1) al prezentului articol se mai aplică restricțiile prevăzute la art. 7, alin. (3) din Anexa 3 la H.G. 293/2021, anume: se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 500 - 1800, precum și la art. 10, pct. 11 din Anexa 3 la H.G. 293/2021 , anume se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness, în fiecare zi, în toate localităţile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.

        (3)  Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică din data de 28.03.2021.

        (4)   În baza prevederilor art. 2, alin. (1), pct. 23 din Anexa 3 la H.G. 293/2021, a prevederilor art. 7, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 293/2021 şi a prevederilor art. 10, pct. 12 din Anexa 3 la H.G. 293/2021, măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) se vor ridica începând cu ziua următoare a constatării scăderii ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile sub 3,5 la 1.000 de locuitori, prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad. 

 

 Art. 2  (1)   Conform prevederilor art. 2, alin. (1), pct. 22 din Anexa 3 la H.G. 293/2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale, în care incidența cazurilor COVID-19 cumulată în ultimele 14 zile, comunicată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, și anume: Dorobanţi, Şilindia, Iratoşu, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 2000 - 500, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) În unitățile administrativ-teritoriale menționate la alin. (1) al prezentului articol se mai aplică restricțiile prevăzute la art. 7, alin. (4) din Anexa 3 la H.G. 293/2021, anume: se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 500 - 1800, în toate localităţile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.

 1.  
 2.          În baza prevederilor art. 2, alin (1), pct. 23 din Anexa 3 la H.G. 293/2021 şi a prevederilor art. 7, alin. (6) din Aenxa 3 la H.G. 293/2021  măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor ridica începând cu ziua următoare a constatării scăderii ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile sub 7 la 1.000 de locuitori, prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad. 

 

   Art. 3 (1) Conform art. 2, alin. (1), pct. 24 din Anexa 3 la H.G. 293/2021, în data de 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în toate localităţile, în intervalul orar 1800-2200, pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

(2) Conform art. 2, alin. (1), pct. 25 din Anexa 3 la H.G. 293/2021, în perioada 03.04.2021-04.04.2021, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în toate localităţile, în intervalul orar 2000-0200, pentru deplasarea și participarea la slujbe religioase.

 

  Art. 4  (1) Conform art. 2, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 293/2021 pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, în intervalele orare și unitățile administrativ-teritoriale pentru care s-au stabilit restricții conform prezentei Hotărâri, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Conform art. 2, alin. (3) din Anexa 3 la H.G. 293/2021 pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, în intervalele orare și unitățile administrativ-teritoriale pentru care s-au stabilit restricții conform prezentei Hotărâri, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

           Art. 5 (1)  Conform art. 7, alin. (5) din Anexa 3 la  H.G. 2021, prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4),  în intervalul orar 1800-0500, în unitățile administrativ-teritoriale unde au fost stabilite restricții conform prezentei Hotărâri, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Conform art. 7, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 293/2021, prin excepţie de la prevederile alin. (1), (3) şi (4), în toate unitățile administrativ-teritoriale, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

 

        Art. 6 Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare

        Art. 7 (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 1. prin grija responsabililor în domeniile comunicării cu mass-media și actualizării paginii web din Instituția Prefectului – Județul Arad, prezenta Hotărâre va fi remisă reprezentanților mass-media și publicată atât pe pagina de internet a instituției, ar.prefectura@mai.gov.ro, meniul „Alte activități”, secțiunea „Situații de urgență”, cât și pe contul din rețeaua de socializare Facebook, aceste trei operațiuni urmând să constituie mijlocele prin care se aduce la cunoștința publicului conținutul acesteia.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite