Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE – SPECIALIZAREA POLIȚIE LOCALĂ

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE – SPECIALIZAREA POLIȚIE LOCALĂ
Comentează 0

Facultatea de Drept (denumirea actuală Facultatea de Științe Juridice) din cadrul universității noastre a luat ființă în 1990, fiind prima facultate de drept din rândul instituțiilor private din România, inclusă în sistemul universitar românesc. Cu o tradiție de 33 de ani, s-a înscris în rândul facultăților de profil şi de tradiţie din ţara noastră, cu un potenţial material şi uman de excepţie, fapt demonstrat de practicienii și teoreticienii de azi, absolvenți U.V.V.G., dar și de calitatea actului didactic.

Începând cu anul universitar 2020-2021, Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, oferă un nou program de studii universitare de licență: POLIȚIE LOCALĂ, forma de învățământ – cu frecvență, acesta fiind configurat în consonanţă cu prevederile CNC, cu RNCIS și standardele ARACIS. Domeniul de studii este științe administrative, durata studiilor este de 3 ani, cu predare în limba română, 180 de credite.

Pentru pregătirea studenţilor la specializarea POLIȚIE LOCALĂ sunt asigurate atât premisele organizatorice, materiale, cât şi cele ştiinţifice, didactice, necesare desfăşurării procesului de învăţământ în condiţii optime. Spaţiul didactic existent asigură desfăşurarea activităţilor didactice, resursele umane sunt pregătite în conformitate cu legislaţia în vigoare, planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor sunt elaborate prin respectarea criteriilor impuse de normele în vigoare, iar examenele semestriale, admiterea şi licenţa sunt organizate în funcţie de Metodologiile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Platforma pentru înscrieri admitere.uvvg.ro va fi operațională pentru înscrierile sesiunii de toamnă începând cu data de 28 august 2023, până în 15 septembrie 2023, pentru specializările din domeniul medical și până în 18 septembrie 2023, pentru celelalte specializări.

Pentru mai multe detalii click aici :

https://www.uvvg.ro/facultatea-de-stiinte-juridice/politie-locala/

https://www.uvvg.ro/docs/Facultati/Facultatea_stiinte_juridice/documente_publice/2022/Polite_locala-IF.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=z6aI7d0d3mY

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite