Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ISU ARAD PE ANUL 2019

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ISU ARAD PE ANUL 2019
Comentează 1

În după-amiaza zilei de luni, 27 ianuarie, în sala Filarmonicii arădene, Cristian Gârbău, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad a prezentat în fața autorităților locale, precum și a angajaților din municipiu și județ, un bilanț exaustiv al activității desfășurate de către ISU Arad pe parcursul anului 2019:

OBIECTIVE 2019

Pe linie operativă, s-a urmărit dezvoltarea capacităţii de intervenţie prin:

 • specializarea şi perfecţionarea personalului din structurile de operative;
 • completarea dotării cu tehnică de intervenţie specializată pe tipuri de risc;
 • asigurarea operativităţii permanente a tehnicii şi mijloacelor de intervenţie din dotare;
 • îmbunătăţirea procesului de dispecerizare a apelurilor de urgenţă.

           Activitatea de prevenire a fost reorientată în anul 2019, având ca direcție prioritară de acțiune  monitorizarea lunară a progresului înregistrat în autorizarea unităților școlare care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, urmărind:

- identificarea obiectivelor și actualizarea evidențelor specifice în vederea stabilirii unei  situații cât mai exactă privind inventarierea instituțiilor de învățământ din punct de vedere al necesității obținerii autorizației de securitate la incendiu;

- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate privind conținutul documentațiilor necesare solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu;

 - realizarea unor întâlnirii cu factorii responsabili privind identificarea problemelor și a soluțiilor care să conducă la obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu;

   APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

            În domeniul activității preventive

            Activitatea de instruire, informare preventivă, exerciții

            Activitatea de prevenire s-a axat pe conștientizarea populației, a operatorilor economici și  a autorităților publice  privind riscul care îl generează nerespectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

            Pe timpul activităţii de control de prevenire s-au executat şi activităţi de instruire, informare preventivă şi exerciţii de intervenţie pe locul de muncă, ce au constat în:

 • 475 de exerciții în care au fost implicate 30 servicii voluntare și 11 servicii private pentru situații de urgență;
 • 552 instruiri în domeniul situațiilor de urgență (254 la operatori economici, 267 la instituții și 31 la localități);

            O importanță deosebită s-a acordat informării preventive în centre comerciale și locuri cu aglomerări de persoane, pe timpul desfășurării activităților ,,Porți deschise” (Ziua Protecției Civile, Școala Altfel, Ziua Pompierilor din România). Au fost distribuite pliante și materiale informative realizate în cadrul campaniilor naționale de informare și care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

            Pentru prima dată a fost organizată o campanie de informare preventivă, premergător începerii anului școlar și la debutul anului școlar, campanie intitulată ”10pentrusiguranță” la care au participat într-un mod integrat toate structurile Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Antidrog.

            De asemenea, s-au organizat și desfășurat 2 concursuri şcolare cu tematică de specialitate, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

            Controale efectuate

            S-au efectuat 774 controale (din care 319 controale inopinate) în care au fost cuprinse: 24 obiective investiţii, 367 operatori economici, 352 instituţii, 31 localităţi.

            Pe timpul desfăşurării activităţii de control au fost constatate 2303 deficienţe privind securitatea la incendiu, din care au fost soluţionate pe timpul controalelor 114 şi sancţionate 2276.

           

             Sancţionarea încălcărilor constatate

În cursul anului 2019 au fost aplicate 2276 sancţiuni, cuprinzând 2059 de avertismente și  217 amenzi în cuantum de 682.852 lei, întocmindu-se 164 procese verbale de contravenţie.

În cursul anului 2019, au fost contestate în instanţă 2 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, aplicate de către inspectorii de prevenire unul fiind soluționat în favoarea unității iar unul prin care s-a anulat amenda aplicată operatorului economic și s-a transformat în avertisment. De asemenea, au fost transmise spre executare silită 13 procese verbale de contravenţie.

 

 Acordare asistenţă tehnică de specialitate

 

Ca urmare a solicitărilor scrise sau verbale adresate instituţiei, au fost 760 asistenţe tehnice, dintre care 680 pe segmentul avizare-autorizare, 80 pe segmentul prevenirea incendiilor. 

Totodată, în cursul anului 2019 au fost repartizate Inspecţiei de prevenire şi soluţionate 39 de petiţii, din care 5 în domeniul avizării/autorizării iar 34 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

            Activitatea de avizare şi/sau autorizare

  În anul 2019 au fost eliberate 178 avize de securitate la incendiu, 72 autorizaţii privind securitatea la incendiu şi au  fost respinse 30 cereri avize de securitate la incendiu și 18 cereri de autorizaţii privind securitatea la incendiu.

De asemenea au fost acordate 130 puncte de vedere pentru  PUD, PUZ, PUG şi 130 adrese de neîncadrare în prevederile HGR nr.571/2016.

În anul 2019 au fost eliberate 20 acorduri pentru jocuri de artificii și respins 1.

În aceeaşi perioadă cadrele inspecţiei au participat la 96 comisii analiză documentaţii pentru eliberarea certificatului de urbanism, organizate la Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Arad.

 În domeniul  operativ

În 2019 pe teritoriul județului Arad s-au produs 822 incendii, în creștere cu 34,3 % față de anul precedent și în creștere cu 6,12 % față de anul 2017. Din numărul total de incendii 398 s-au manifestat în mediul urban (48%), iar 424 în mediu rural (52%).   

 Stingerea incendiilor a fost asigurată de forțele ISU în  479 cazuri148 au fost stinse in cooperare ISU-SVSU, iar la 182 de intervenții au acționat serviciile voluntare pentru situații de urgență.

Pe timpul intervenţiilor de stingere a incendiilor au fost salvați 19 adulți fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 41,4 milioane lei.

Ca urmare a producerii incendiilor au fost înregistrate un număr de 5 persoane decedate, 24 rănite, pagubele produse fiind estimate la peste 12,2 milioane lei.

În  funcţie de domeniul de activitate incendiile anului 2019 s-au produs:

 • 73,4 % la locuințe, anexe gospodărești și alte proprietăți ale populației;    
 • 3,9 % în industrie;
 • 22,7 % ale domenii de activitate.

La locuinţe şi anexele acestora, în anul 2019 s-au înregistrat 436 incendii.

Raportat la anul 2018, numărul incendiilor izbucnite la gospodăriile populaţiei a crescut cu 24 % (352 incendii în 2018).

Din punct de vedere al cauzelor de incendiu cele mai frecvente au fost:

 • Jar/scântei - 29,58 %
 • Flacără – 25,46 %
 • Scurtcircuit electric – 26,15 %
 • Alte cauze – 18,81 %

PROTECȚIA CIVILĂ

             Activitatea de prevenire

S-au efectuat 157 controale în care au fost cuprinse: 14 inspecţii la obiective supuse controlului care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO), 7 construcţii hidrotehnice, 2 puncte de comandă, 103 adăposturi și 31 localităţi.

Au mai fost efectuate şi 6 verificări la localităţi aflate în zona de inundabilitate respectiv 2 verificări la localităţi aflate în zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren.

În cursul anului 2019 au fost aplicate un număr total de 13 sancţiuni, cuprinzând 13 avertismente și 0 amenzi. 

Intervenții pe linie de protecție civilă

În anul 2019 ISU Arad a intervenit la 103 situații de urgență  pe linie de protecție civilă după cum urmează:

 • 51 inundaţii,
 • 17 intervenții pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo periculoase,
 • 35 misiuni de asanare muniţie.
 •  
 • Pe linie pirotehnică, în 2019, echipa pirotehnică şi ofiţerul specialist din cadrul unităţii au participat la 25 misiuni de asanare pirotehnică în urma cărora s-au descoperit şi distrus 7 proiectile explozive de diferite calibre, 2 bombe aruncător, 1 grenadă ofensivă, 1 lovitură reactivă PG-7V și 92 bucăți cartușe de infanterie de diferite calibre.

 

            Echipa pirotehnică a ISU Arad a executat 2 misiuni de distrugere pe loc a muniției, pentru 1 bombă de aviație (loc. Frumușeni) și 1 grenadă defensivă în localitatea Crocna;

Totodată, în luna august 2019 a avut loc distrugerea planificată a muniției asanate de pe raza jud. Arad, în cadrul poligonului Dud-Tauț, iar în luna noiembrie distrugerea unei grenade defensive, identificate pe raza mun. Arad-mal Mureș, în poligonul MAPN Felnac, cu sprijinul ofițerului specialist pirotehnician din cadrul ISU Alba.

 

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ - PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

 

În anul 2019 echipajele SMURD din județ au fost solicitate în 9509 situații pentru acordare de asistență medicală, 8447 (88,83%) fiind intervențiile echipajelor aparținând ISU Arad, iar 771  intervenții  SMURD SVSU Nădlac (8,10%) , SMURD SVSU Vinga fiind neoperativă din decembrie 2018.

Cele mai semnificative cifre, în ceea ce privește intervenția SMURD, sunt:

 • 383 accidente rutiere din care 79 de intervenţii cu descarcerare și 2 accidente feroviare, la care au intervenit echipajele SMURD;
 • 209  persoane aflate în stop cardio-respirator;
 • 1227 persoane cu traumatisme;
 • 845 persoane cu afecțiuni cardiace,
 • 156 de persoane cu intoxicații de diferite etiologii ,
 • 19 persoane care au suferit  arsuri;
 • 446 transporturi inter-clinice;

În total în anul 2019 au fost asistate 9301 de persoane din care 8216 sunt adulți și 1085 copii.

            Activitatea profesională SMURD este atent monitorizată de coordonatorul SMURD, din cadrul Centrului operațional, d-na plt. adj. șef. Stepan Carla.

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

            Inspectoratul, în calitate de integrator al Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a coordonat acţiunile tuturor factorilor care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență.

VI.1 Dispecerizarea situațiilor de urgență.

În anul 2019 pe teritoriul județului Arad s-au produs 10567 situații de urgență care au fost dispecerizate prin dispeceratul colocat  ISU-SAJ-UPU Arad.

Situațiile de urgență produse au fost următoarele:

 

 • Stingerea incendiilor - 436 (4,01%)

 

 • Arderi vegetație uscată - 386 ( 3,55 %)

 

 • Urgențe medicale SMURD  - 9206 ( 87,47%)

 

 • Descarcerare - 79 ( 0,73%)

 

 • Asistență persoane   - 127 ( 1,17 %)

 

 • Protecția mediului   - 8 (0,07 %)

 

 • Salvări de animale - 11 (0,1 %)

 

 • Asigurarea/Supravegherea zonei de producere probabilă a situației de urgență - 101 (0,93%)

 

 •  Alte situații de urgență (Misiuni pirotehnice, inundații, situații generate de fenomene meteo periculoase, evenimente publice de amploare care pot genera situații de urgență) -126 (1,16 %)

 

 • Alte intervenții – 87 (0,81%)

 

În 158 de solicitări, recepționate prin SNUAU 112, nu s-a intervenit efectiv (alarme false, deplasare fără intervenție, forțe întoarse din drum).

În anul 2019, Centrul Operațional Județean prin Compartimentul Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat a monitorizat 3169 transporturi substanțe periculoase.

Coordonare și conducere intervenții

 

Intervențiile anului 2019 au fost conduse de către personalul din subunitățile de intervenție, în situații complexe fiind conduse de către personalul grupei operative și ofițeri din comanda unității.

În 2019, 1694 intervenții au fost gestionate de către subunitatea de raion, în 4 cazuri a fost necesară intervenția a cel puțin 2 subunități de intervenție, iar în cazul unei  situații de urgență (incendiu autocamion pe drumul european E79 km 80+600,  în apropierea localității Groși) s-a acționat în cooperare cu forțe și mijloace aparținând ISU Bihor.   

 

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

 

            Și în anul 2019 cooperarea cu celelalte instituții din cadrul subsistemului local de management al situațiilor de urgență s-a desfășurat în condiții foarte bune. Un prim exemplu la care s-a manifestat această cooperare sunt exercițiile interne județene organizate de câte ISU Arad la care au participat instituțiile cu care se cooperează în situații de urgență reale.

Cooperarea s-a manifestat și pe timpul intervențiilor dovadă fiind participarea la 1072 intervenții a personalului din alte instituții,  în mod special al colegilor de la poliție și jandarmi. Trebuie menționată creșterea numărului de intervenții în cooperare cu Serviciul Salvamont-Salvaspeo al Consiliului Județean Arad și a Poliției Locale Arad.

            De asemenea cooperarea cu toate instituțiile care fac parte din Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență a fost una foarte bună pe timpul tuturor evenimentelor gestionate de către inspectorat.

Fluxul informațional a funcționat foarte bine iar schimbul permanent de informați între componentele sistemului județean de management al situațiilor de urgență a dus la o gestionare optimă a evenimentelor apărute.

            Activitatea pe linie pirotehnică s-a desfășurat cu sprijinul permanent al IPJ și IJJ Arad, pentru asigurarea misiunilor de escortă, însoțire și pază la locul descopeririri elementelor rămase neexplodate.

          VI.4 Exerciții de pregătire și verificare

 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „SPITALUL 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, IJJ Arad, SAJ Arad, UPU-SMURD Arad, DSP Arad, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, APM Arad, tip risc asociat: accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activităţile nucleare sau radiologice, loc de desfăşurare:Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „FERONERIA 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, IPJ Arad, IJJ Arad, SAJ Arad, UPU-SMURD Arad, Agenţia de Protecţie a Mediului Arad, tip risc asociat: Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare produse periculoase - la alte obiective de risc chimic, loc de desfăşurare: S.C. FERONERIA SA Arad;
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „AEROPORTUL 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, Aeroportul Arad, DSP Arad, IPJ Arad, IJJ Arad, SAJ Arad, UPU-SMURD Arad, Batalionul 191 Infanterie ,, Radu Golescu,, Arad, tip risc asociat: accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport (rutiere, feroviare, navale şi aeriene), loc de desfăşurare: Aeroportul Arad;
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „PĂDUREA 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare,  Direcția Silvică Arad,IPJ Arad, IJJ Arad,  SAJ Arad, Batalionul 191 Infanterie ,, Radu Golescu, Salvaspeo Arad, CLSU Bârzava, SVSU Bârzava, Ocolul Silvic Bârzava, Hard Enduro Arad, tip risc asociat: Incendii de vegetaţie (inclusiv fond forestier, loc de desfăşurare: Ocolul Silvic Bârzava;
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „CRIȘ 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, Direcţia de Sănătate Publică Arad, Direcţia Sanitar -Veterinară Arad,  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Arad, CLSU Zerind, SVSU Zerind, tip risc asociat:inundații, locul de desfășurare: localitatea Zerind, pe malul Crișului Negru;
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „ALUNECARE TEREN 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Arad, Inspectoratul de Stat în Construcţii, CLSU Buteni, CLSU Gurahonţ, SVSU Buteni, SVSU Gurahonţ, tip risc asociat: Alunecări de teren, loc de desfăşurare: între localitățile Joia Mare și Buteni;
 • Exerciţiul de tip EXCOM (EXCON+EXFT) – „INCENDIU 2019” organizat de către I.S.U.J. Arad fiind implicate pe lângă instituţia organizatoare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Arad, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Arad, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad,  tip risc asociat: incendii, loc de desfăşurare: SC Contitech Termopol România SRL, Nădab;
 • PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
 • Pregătirea personalului operativ

 

Obiectivele stabilite prin Ordinul inspectorului şef, au fost:

 • perfecţionarea  deprinderilor  şi aptitudinilor  necesare îndeplinirii  misiunilor  legale, în condiţii de siguranţă din punct de vedere al protecţiei muncii şi evitării  accidentării  pe  timpul  intervenţiilor;
 • însuşirea  în condiţii foarte bune cunoştinţelor  teoretice necesare  îndeplinirii  atribuţiilor  specifice funcţiei;
 • perfecţionarea  modului  de  lucru  în  echipă,  de  conlucrare  pe  timpul  intervenţiilor  atât  pe  timpul  celor desfăşurate   în mod  independent cât  şi  în  comun  cu  alte  forţe  din  cadrul  sistemului  naţional  de  management  al  situaţiilor  de  urgenţă; 
 • formarea deprinderilor de a acţiona rapid, precis şi în siguranţă, inclusiv în condiţii de oboseală fizică şi psihică;
 • imprimarea spiritului de solidaritate, ordine şi disciplină; formarea conduitei strict regulamentară în purtarea corectă a uniformei militare şi acordarea semnelor exterioare de respect în toate împrejurările;
 • obţinerea la  evaluările anuale de  către personalul  operativ  a unui  procentaj de 60% calificative de ,,Foarte Bine”  şi  ,,Excepţional” la pregătirea de specialitate din totalul celor  verificaţi;
 •  obţinerea la  evaluările anuale de  către personalul  verificat   a unui  procentaj de minim 50% calificative de ,,Corespunzător” la trageri din totalul celor  verificaţi;
 • obţinerea de către personalul  operativ la evaluările anuale la Educaţie fizică a unui procentaj de minim 50% calificative de  ,,Foarte Bine” şi ,,Excepţional” din totalul celor verificaţi.

În urma desfăşurării evaluărilor anuale a personalului din turele de serviciu au rezultat următoarele calificative:

 

      Pregătire de specialitate:

 

 • 13,3% – Excepţional
 • 49,5%  - Foarte Bine;
 • 31,6% – Bine;
 • 5,5% - Corespunzător

 

               În anul 2019, în urma evaluării anuale la educaţie fizică şi sport au fost obținute următoarele rezultate:

 

 • E = 7,1 %;
 • FB = 49,4%;
 • B = 39,5%;
 • C = 0,7%;
 • Neevaluați = 3,3%

 

Au urmat cursuri de pregătire în domeniul asistenţei medicale de urgență 14 subofițeri, 4 ofițeri și 6 personal civil de la SMURD Nădlac și SMURD Vinga în cadrul Centrului de formare ISU,,Banat,, al județului Timiș (cursul de prim ajutor calificat descarcerare si operaţiuni de salvare - etapa a I a din planul de învăţământ și Cursul de consolidare a cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat).

În luna noiembrie a avut loc evaluarea anuală a subofițerilor fiind testați un număr  de 200 de paramedici care au urmat cursul de prim ajutor calificat și cursul de extindere competențe.

În anul 2019 au urmat diverse forme de pregătire în centre de antrenament diferite 112 cadre ale inspectoratului

 

PREGĂTIREA ȘI FORMAREA AUTORITĂȚILOR/POPULAȚIEI

            Din cele 78 de unităţi administrativ-teritoriale 73 au înaintat spre avizare  inspectoratului judeţean planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, iar dintre cei 28 operatori economici/instituţii care aveau această obligaţie legală, 26 şi-au îndeplinit-o.

 

La nivelul pregătirii organizate şi conduse de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani, situaţia prezenţei personalului planificat din judeţul Arad  în anul 2019 se prezintă astfel:

 • Curs de formare „inspector de protecţie civilă” a personalului de specialitate de la instituţiile publice şi operatorii economici cu capital majoritar de stat, servicii publice deconcentrate, regii autonome şi companii naţionale, operatori economici cu capital majoritar privat factori de risc, planificat 1, participant 1 (procent 100%);
 • Curs de formare „inspector de protecţie civilă” a personalului de specialitate de la localităţi – iniţiere, planificat 1, participant 0 (procent 0%);
 • Curs de formare „şef serviciu voluntar / privat pentru situaţii de urgenţă”, planificat 1, participant 1 (procent 100%).

În Centrul de Pregătire Zonală Cluj-Napoca, la pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică judeţeană şi locală în anul 2019 au fost planificaţi să participe la cursuri de iniţiere şi perfecţionare primari ai oraşelor şi comunelor, secretari ai municipiului, oraşelor şi comunelor, iar situaţia prezenţei acestora se prezintă astfel:

 1. Primari ai municipiului şi oraşelor, planificaţi 2, participanţi 1 (procent 50 %);
 2. Secretari ai municipiului şi oraşelor, planificaţi 3, participanţi 2 (procent 66.67%);
 3. Primari ai comunelor, planificaţi 20, participanţi 6 (procent 30%);
 4. Viceprimari ai comunelor, planificaţi 10, participanţi 7 (procent 70%);
 5. Secretari ai comunelor, planificaţi 11, participanţi 3 (procent 27,27%);

În anul 2019, situaţia prezenţei tuturor categoriilor de personal, la toate cursurile organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca, a fost de 46  persoane planificate, din care s-au prezentat 19, cu un procent de 41,30%

Pregătirea organizată şi condusă de către ISU Arad conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Arad, pentru anul 2019 s-a desfăşurat astfel:

 1. 2 instructaje cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primari);
 2. 2 instructaje cu şefii COAT (secretari);
 3. 2 instructaje - ateliere de lucru cu personalul desemnat sa execute pregătirea in domeniul situațiilor de urgență în instituțiile de învățământ;
 4. 3 convocări cu şefii SVSU
 5. 3 convocări cu şefii SPSU;
 6. 1 instructaj de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a directorilor educativi ai instituţiilor de învăţământ;
 7. 1 instructaj de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul clerical care are atribuții de conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase/parohiale;
 8. 1 instructaj de pregătire al responsabililor cu pregătirea cercurilor tehnico-aplicative de elevi;
 9. 1 instructaj cu șefii compartimentelor de prevenire de la SVSU;
 10. 2 instructaje de pregătire inspectori de protecţie civilă/personal de specialitate de la municipiu Arad, oraşe si operatori economici sursă de risc ;
 11. 1 instructaj de pregătire personal de specialitate de la operatorii economici încadraţi SEVESO din judeţul Arad

Activităţi de pregătire în unităţile de învăţământ

           

În domeniul pregătirii in cadrul instituţiilor de învăţământ s-au efectuate următoarele activităţi:

 • Simpozionul ,,Ce aș vrea sa știu despre situațiile de urgență?” desfășurat în data de 21.03.2019 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, cu participarea a 7 scoli.
 • 21 activităţi de pregătire teoretică la care au participat 878 de persoane.
 • 19 exerciţii de alarmare - evacuare în unităţile de învăţământ la care au participat  3130 persoane.
 • Concursurile  ,,Cu viața mea apăr viața” la care 88 de elevi - 10 echipaje la categoria ,, Gimnaziu” şi 12 echipaje la categoria ,, Liceu”  si ,,Prietenii pompierilor”  la care au participat 130 de elevi - 7 echipaje la categoria ,, Băieţi/Mixt”  și 6 echipaje  la categoria ,,Fete”.
 • 2 activități de pregătire derulate în cadrul proiectului ,,Asta vreau eu!”  iniţiat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, ce a avut ca locatie Școala Gimnazială Vladimirescu, la care au participat un număr de 47 de elevi, 5 cadre didactice și personal din cadrul instituțiilor partenere în proiect: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean Arad și  Filiala Județeană de Crucea Roșie Arad;
 • 1 activitate derulată în parteneriat cu Asociația EDIT  în cadrul proiectului ,, Ora de educație rutieră” desfășurată la Colegiul ,,Vasile Goldiș” Arad la care au participat 150 de elevi. În cadrul acestei activități le-au fost prezentate elevilor noțiuni elementare de prim ajutor;
 • Tabăra de vară în domeniul situațiilor de urgență- editia I- desfășurată în perioada 08.07-12.07.2019 în Tabăra de copii Căsoaia la care au participat 74 elevi și 10 cadre didactice. Tabăra a fost gândită ca un premiu pentru elevii clasați pe primele 3 locuri la concursurile cu cercurile tehnico aplicative de elevi, ,,Cu viața mea apăr viața” și ,,Prietenii pompierilor”, etapa județeană.

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean cu sprijinul Consiliului Județean Arad și a SC FERONERIA SA

 • 32 parteneriate cu şcoli şi grădiniţe din municipiu și județ Arad;
 • 1 instructaj cu personalul responsabil cu pregătirea cercurilor tehnico-aplicative de elevi;
 • 2 instructaje- ateliere de lucru cu personalul cu atribuții în pregătirea domeniul situațiilor de urgență în unitățile de învățământ;
 • 1 instructaj  cu conducătorii unităților de învățământ (directorii educativi).

Activitatea de voluntariat

 

În anul 2019, s-au încheiat 79 contracte de voluntariat, dintre care 3 au fost reziliate, în prezent ISUJ „Vasile Goldiş” Arad are un număr de 104 de voluntari care au parcurs cursurile şi desfăşoară practica în subunităţile inspectoratului, în funcţie de opţiunile lor.

Au fost organizate:

- 2 serii de cursuri introductive de bază  în aprilie și noiembrie ;

-2 serii de cursuri de prim ajutor de bază în aprilie și noiembrie;

- 1 serie Modulul XIV- Stagiul de formare profesională a voluntarilor în octombrie, la care au participat un număr de 5 voluntari care au absolvit cursul;

- În luna august, un număr de 6 voluntari au parcurs Cursul de prim ajutor calificat modulul I, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat,, al județului Timiș.

 Activităţile cu importanţă deosebită la care au participat voluntarii de la începutul programului de voluntariat:

 • INTERVENȚII împreună cu subofițerii DETAȘAMENTULUI DE POMPIERI ARAD
 • bilanţul anual organizat la Consiliul Judeţean Arad,
 • convocări lunare;
 • Participarea voluntarilor la exercițiile și aplicațiile desfășurate de ISU Arad
 • exerciţiul „SPITALUL 2019”;
 • exerciţiu „AEROPORTUL 2019”;
 • Caravana SMURD organizată în orașele Chișineu Criș și Sebiș;
 • Tabăra Pentru Situații de Urgență, desfășurată în perioada 08-12.07.2019 în Tabăra Căsoaia.

            RESURSE UMANE

Sunt vacante 70 funcţii, din care de conducere 2, de execuţie 68. Dintre funcţiile vacante, 16 sunt de ofiţeri, 1 de maistru militar, 50 de subofiţeri şi 3 de personal contractual.

Media de vârstă a personalului  militar este de 38,77 ani (la bărbaţi media de vârstă este de 38,80 ani, iar la femei media de vârstă este de 40.90 ani). La personalul contractual media de vârstă este de 53.75 ani.

Din punctul de vedere al pregătirii profesionale a personalului, în anul 2019 un număr de 175 de cadre militare  au participat  / absolvit  diferite forme de pregătire / perfecţionare organizate în ţară sau în străinătate.

.

În anul 2019, unitatea s-a înregistrat cu 5 accidente de muncă.

           

LOGISTICĂ

Din punct de vedere al dotării pe linie tehnică,  echipament de protecție și de  lucru, unitatea a primit următoarele:

a) din achizițiile făcute de IGSU și MAI:

-     1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înalţime 42 +/- 3 m,

1 tabară mobila pentru persoane sinistrate/evacuate(3 containere),container bucătărie mobilă

-    2 autoambulațe tip C marca Renault,7 autoambulanțe tip B marca VW Transporter

 

 • 70 buc. cască protecţie tip pompieri;
 • 53 buc. combinezon  SMURD complet;
 • 150 buc. mănuși protecție pentru pompieri
 • 64 buc. costume de protecție pentru pompieri
 • 45 buc. complet modular SMURD
 • 53 buc. șapcă vară SMURD
 • 53 buc. șapcă iarnă SMURD

 

 

Din fondurile Consiliului Județean Arad

 

 •  1 – barcă de aluminiu cu motor;
 • – generator electric pentru dispeceratul integrat;
 • 1 -  complet de protecție pirotehnic;

SUMA ALOCATĂ ÎN 2019 PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR

430.000 lei.

 

Gradul de înzestrare cu tehnică și mijloace  de stingerea incendiilor, dintr-un necesar de 82, avem un existent de 43, din care 24 cu norma îndeplinită şi un deficit de 39, gradul de dotare fiind de 52,43 %.

În cursul anului 2019 s-a continuat activitatea în vederea derulării în bune condiții a proiectului  depus, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, în anul 2017, pentru achiziționarea de tehnică de intervenți și echipament de protecție în cadrul programului INTERREG RO-HU, pe Axa 5 -„Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de intervenție 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor”.

Valoarea proiectului este de 1.155.400 euro, din care fonduri europene nerabursabile 85%, 13% contribuție de la bugetul de stat – MDRAP respectiv 2% contribuția Consiliului județean Arad.

Scopul proiectului este acela de a crește capacitatea de răspuns și potențialul forțelor de intervenție pe diferite tipuri de risc, cum ar fi: incendii în zone greu accesibile, inundații, accidente rutiere, secetă, îmbunătățirea timpului de răspuns în acordarea primului ajutor medical de urgență respectiv creșterea mobilității forțelor noastre, prin achiziția de tehnică specializată care îmbunătățește dotarea inspectoratului.

Au fost făcute documentele și demersurile necesare pentru obținerea unei finanțări de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea schimbării sistemului de încălzire de la subunitățile din Sebiș și Gurahonț.

De asemenea au fost depusă documentația la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea construcției unei săli de sport la poligonul de pregătire a Inspectoratuli pentru Situații de Urgență.

FINANCIAR

 • la titlul I “Cheltuieli de personal” = 43.525.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 43.525.490 lei;
 • la titlul II “Cheltuieli materiale şi servicii” = 1.332.600 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.331.638  lei;

În bugetul aprobat, utilităţile dețin o pondere de 33 %,piesele auto de 13%, reparațiile curente de 28%, obiectele de inventar 9%, diferența reprezentând alte cheltuieli de întreținere a tehnicii de lupta si de funcționare in bune condiții a unitații.

S-au virat integral şi la timp veniturile aferente bugetului de stat și s-a asigurat plata integrală şi la timp a drepturilor de personal şi a cheltuielilor de deplasare în limita bugetului aprobat.

             CONTROL INTERN ȘI JURIDIC

            JURIDIC

           În perioada de referinţă au fost verificate şi avizate pentru legalitate, actele juridice și administrative încheiate la nivelul inspectoratului judeţean, prin care s-a angajat răspunderea juridică a unităţii, astfel:

-           141 contracte şi acte adiţionale pentru bunuri materiale şi servicii;

-           1866 ordine de personal;

-           17 procese-verbale de inventariere

 

7 dosare soluționate favorabil unității și 1 dosar cu influență patrimonială nefavorabilă unității, după cum urmează:

 • 4 dosare în Contencios administrativ și Fiscal
 • 3 dosare Secția Civilă
 • 1 dosar soluționat nefavorabil Secția Civilă (prin lipsa citării unității noastre)

CONTROL INTERN MANAGERIAL

4 controale tematice la: Detaşamentul de Pompieri Arad, Detaşamentul de Pompieri Sebiş, Detaşamentul de Pompieri Ineu şi Secţia de Pompieri Bîrzava.

În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 140 petiţii, din care:

 • 126 au fost soluţionate de personalul inspectoratului;
 • 5 au fost clasate;
 • 9 redirecţionate.

      15 activități de instruire pe linie de anticorupție

Începând cu luna aprilie 2018, I.S.U.J. Arad este implicat în proiectul „Management performant şi unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgenţă” – SIPOCA – 52, care se va implementa la nivelul M.A.I. Trei cadre militare din inspectorat au participat la două conferințe ale acestui proiect.

 

            PSIHOLOGIC

În anul 2019 s-au efectuat  613 evaluări psihologice periodice ale cadrelor militare din ISU Arad, conducătorilor auto din ISU Bihor şi din Instituţia Prefectului jud. Arad, reprezentând 100% din cadrele care sunt evaluate de către psihologul unităţii, conform OMAI 23/2015.

Participarea ofiţerului psiholog în comisia de evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi pentru Şcoli Militare  (aprox.300 candidaţi)

În anul 2019 s-au efectuat 40 evaluări psihologice pentru conducerea autovehiculelor MAI şi pentru conducerea ambarcaţiunilor MAI, fiind evaluate cadrele din instituţiile: ISU Arad,  ISU Bihor şi cadre din Instituţiei Prefectului judeţului Arad.

            Au fost realizate numeroase sondaje de opinie efectuate la nivelul ISU pe şase judeţe, sondaje DGA privind fenomenul corupţiei în MAI, studii privind analiza muncii, traduceri şi adaptări a unor teste psihologice orientate pe cadrele militare. De asemenea au fost publicate numeroase articole cu teme de psihologie în revistele MAI şi cele de specialitate. Au fost prezentate numeroase teme psihologice la simpozioane şi conferinţe.

AFACERI EUROPENE, ASISTENȚĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Principalele activități pe linie de relații internaționale în anul 2019 au fost:

Participarea a 2 ofițeri din Centrul Operațional la seminarul ,,Planificarea,pregătirea,coordonarea evacuării de urgență – experiență și practici” în cadrul Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei desfășurat  la Belgrad în perioada 15-17.04.2019;

Participarea unui ofițer din Centrul Operațional Județean la cursul ,,Managementul  echipei”  în perioada 14-20.09.2019   în  localitatea Revinge din Suedia;

Participarea cadrelor din comanda unității la festivitățile ocazionate de sărbătorirea Zilei pompierilor din Ungaria;

Participarea unei delegații  condusă de col Kiss Andras inspectorul sef al Directoratului de protecție împotriva catastrofelor Bekes la manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei de 13 septembrie – Ziua pompierilor din România;        

De asemenea în 2019, un ofițer din Centrul Operațional  a executat atribuții specifice în rețeaua națională Host Nation Support la punctul de trecere a frontierei Nădlac II pentru convoaie de ajutoare umanitare care au tranzitat teritoriul județului. 

7 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad au participat cu 3 mijloace tehnice la Ziua NATO în localitatea OSTRAVA din SLOVACIA.

 

INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

O importanţă deosebită s-a acordat informării opiniei publice privind misiunile și acţiunile inspectoratului, a evenimentelor care au avut loc în zona de competenţă şi cauzele producerii acestora, precum şi măsurile de prevenire ce trebuie respectate în asemenea cazuri, cu accent pe conduita populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Astfel, în anul 2019, vizibilitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad în mass media locala este reprezentată printr-un număr de aproximativ 2400 materiale doar în mass media locală.

Un procent de 70% din aceste materiale sunt pozitive, 29,8% sunt neutre si doar 0,2% din materialele prezentate sunt negative.

4 emisiuni TV, 54 interviuri în direct de la locul intervenției sau din unitate, 34 buletine informative și comunicate de presă.

De asemenea, instituției i-au fost adresate 355 de solicitări verbale și scrise în baza Legii 544/2001, răspunzându-se în termen legal.

În anul 2019 ”creșterea” paginii de socializare a inspectoratului, (facebook ISU ARAD) a înregistrat un salt spectaculos, avem peste 19.000 de urmăritori. Anul trecut au fost postate 304 materiale în care s-a încercat, cu preponderență, promovarea personalului implicat în acțiunile de intervenție dar și mesaje de informare preventivă sau evenimente în care au fost angrenate structuri ale inspectoratului.

           

PE LINIA ACTIVITĂŢII DE SECRETARIAT:

 

În perioada menţionată compartimentul a gestionat un număr de 14.619  documente.

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020

Având în vedere Hotărâre de Guvern nr. 951 din 15 decembrie 2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025, unitatea noastră, ca structură subordonată a IGSU, are ca obiectiv fundamental: consolidarea şi dezvoltarea ISUJ Arad în vederea creşterii capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei.

Din punct de vedere preventiv:

 • Optimizarea activităților de informare preventivă;
 • Creșterea nivelului de competență a personalului din cadrul inspecțiilor de prevenire;
 • Perfecționarea instrumentelor, standardelor și procedurilor de lucru ale inspecției de prevenire;
 • Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;

Din punct de vedere operativ:

 • Menținerea unui nivel ridicat al intervențiilor prin dotarea cu tehnică nouă de intervenție;
 • Menținerea și îmbunătățirea colaborării cu serviciile voluntare pentru situații de urgență care pot asigura prima intervenție mai ales în localitățile aflate la distanță mare față de subunități;

            CONCLUZII

În anul 2019 întreaga activitate a inspectoratului a crescut cu aproximativ 30%, atât pe linie operativă cât și preventivă.

Această creștere din punct de vedere operativ și preventiv a dus în mod firesc la o creștere a activităților structurilor suport.

Apreciem rezultatele şi evoluţia instituţiei în contextul socio-economic actual, în sensul că am reuşit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare şi eficientizare a instituţiei şi am întărit colaborarea cu administraţiile locale.

 

Galerie foto (110)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite