Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV

Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV
Comentează 1

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad anunță încheierea proiectului„Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV”, un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Componenta 1 Acțiunea 2.3.3. apel 2, Operațiunea Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura.

Cu o valoare totală de 821.014,94 lei (din care 804,594.62 lei  valoarea finanțare nerambursabilă) proiectul a asigurat accesul studenților cu burse sociale la procesul de învățare în mediul on-line și a creat oportunitatea dezvoltării instrumentelor digitale în cadrul universității.

 Au fost achiziționate echipamente IT care să faciliteze accesul la învățământul online  pentru 178 de studenți ai UAV, beneficiari ai burselor sociale și ai burselor sociale ocazionale și 7 cadre didactice cu normă întreagă.

Deasemenea au fost dotate 6 de săli de tip laborator/sală seminarii. Fiecare sală este dotată cu tablă interactivă de tip display, conectată si la videoproiector pentru a reda o imagine de calitate si în sălile mai mari, echipament informatic de tip computer all-in-one, ecran de proiecție, tableta grafică utilizată de către cadrele didactice, camera web pentru videoconferințe.

 

 

Durata proiectului: 18 iulie 2022 - 5 decembrie 2022

Contract de finanțare nr. 319/233t/06.08.2021

Codul SMIS149371

Autoritatea de Management POC:  AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

Organism IntermediarOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite