Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV

Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV
Comentează 1

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad anunță încheierea proiectului„Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV”, un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Componenta 1 Acțiunea 2.3.3. apel 2, Operațiunea Îmbunătățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura.

 

Cu o valoare totală de 821.014,94 lei (din care 804,594.62 lei  valoarea finanțare nerambursabilă) proiectul a asigurat accesul studenților cu burse sociale la procesul de învățare în mediul on-line și a creat oportunitatea dezvoltării instrumentelor digitale în cadrul universității.

 

 Au primit echipamente IT care să faciliteze accesul la învățământul online.  178 de studenți ai UAV, beneficiari ai burselor sociale și ai burselor sociale ocazionale și 7 cadre didactice cu normă întreagă.

Deasemenea au fost dotate 6 de săli de tip laborator/sală seminarii. Fiecare sala este dotata cu tabla interactiva de tip display, conectata si la videoproiector pentru a reda o imagine de calitate si in salile mai mari, echipament informatic de tip computer all-in-one, ecran de proiectie, tableta grafica utilizate de catre cadrele didactice, camera web pentru videoconferinte. Au fost create 2 centre pentru dezvoltarea competențelor digitale ale studenților și cadrelor didactice, și a fost realizată o rețea LAN la Facultatea de Teologie.

 

Durata proiectului: 18 iulie 2022 - 5 decembrie 2022

Contract de finanțare nr. 319/233t/06.08.2021

Codul SMIS149371

Autoritatea de Management POC:  AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

Organism IntermediarOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

 

Date contact: Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

Bld. Revoluției nr.77

www.uav.ro

Nume persoană contact: Ramona Lile

Funcție: Manager proiect

Email:rectorat@uav.ro

Tel.+40-257-283010

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite
Inchide