Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

ECOVOLUNTARIAT în Lunca Mureșului Arad

În perioada 07-13 septembrie 2015 Asociația City Guide implementează proiectul PEGASUS, proiect finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Proiectul a fost selectat în urma Concursului Național de Proiecte pentru Tineret și se încadrează la secțiunea participare și voluntariat. 

ECOVOLUNTARIAT în Lunca Mureșului Arad
Comentează 0

Activitățile proiectului sunt în strânsă legătură cu problema identificată, care este reală, concretă și stringentă: În Județul și Municipiul Arad, educația ecologică a tinerilor este destul de slabă, iar comportamentul neglijent al acestora fata de mediul înconjurător face ca poluarea parcurilor publice si malurilor Mureșului sa fie tot mai mare. Ne referim în această argumentație în principal la poluarea acelor zone des frecventate de către tineri la final de săptămâna, pentru picnic și pentru serbarea unor evenimente în aer liber (inclusiv situl Natura 2000-„Rezervația Naturală Lunca Mureșului”. Caracterul stringent al acestei probleme este dat de faptul ca efectele negative au un impact puternic si direct nu doar asupra resursei naturale, ci si asupra înțelegerii de către tineri a importantei participării active la viața societății. Fără a se lua masuri urgente in sensul diminuării acestei probleme, tinerii din grupul ținta vizat risca prin comportamentul fata de mediu (a) sa aducă prejudicii greu reparabile naturii; (b) sa fie marginalizați social atunci când adopta aceeași atitudine in contextul unor deplasări in state unde respectul fata de natura este mai mare. Pe planul participării tinerilor la viața comunității, necesitatea luării unor masuri urgente rezida, printre altele, din nevoia autorităților publice ca la procesul de elaborare si implementare a politicilor publice de eco-responsabilizare a comunității sa ia parte si membrii grupurilor ținta vizate de proiect, astfel încât sa se asigure sustenabilitatea viitoarelor masuri.

Prezentul proiect se refera la o problema de natura educațională a persoanelor din grupul țintă, încadrabilă în sistemul de referință a competențelor – cheie, așa cum le definește Comisia Europeana, sub aspectul atitudinilor, abilităților și cunoștințelor.

Proiectul contribuie la diminuarea problemei prin: (a) urmărirea dezvoltării în principal de atitudini și de abilități de viață în rândul participanților (din spectrul competentelor civice, competentelor de a învăța să învețe si a competentelor de antreprenoriat ecologic), (b) utilizarea unor metode si instrumente de educație experimentală (c) stimularea participării active a tinerilor vizați la fiecare dintre etape (pregătire, implementare, evaluare).

Obiectivul general al proiectului

Creșterea conștientizării în rândul tinerilor din Județul Arad cu privire la importanta eco-voluntariatului ca forma de participare activa la viața societății.

Pe parcursul celor 6 zile, tinerii participanți vor  participa la o serie de activități creative şi recreative, interesante și plăcute, cum ar fi: activități de cunoaștere între participanți, activități de teambuilding, ateliere de ecologie, activități recreative: plimbare, orientare în Parcul Lunca Mureșului, acțiuni de plantare și de ecologizare, realizare de videoclipuri eco.

Toți participanții la finalul proiectului de tineret vor primi câte un certificat de participare.

ÎNSCRIERE: până la data de 5 septembrie 2015

Număr participanți: 55 tineri cu vârsta cuprinsă între 17 și 35 ani, din care 5 facilitatori.

Trimite-ți formularul de aplicare completat la adresa de e-mail cityguidearad@gmail.com

Mai multe informații pe www.asociatiacityguide.ro selectați proiect PEGASUS și la numărul de telefon 0740 305 059.

*** Acest proiect este finanţat cu sprijinul Minesterului Tineretului și Sportului. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului, finanțatorul nu este responsabil pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite