Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Direcţia de Asistenţă Socială Arad angajează asistent medical comunitar

Direcţia de Asistenţă Socială Arad angajează asistent medical comunitar
Comentează 0

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuţie vacant, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență medicală comunitară din subordinea Serviciului Protecție persoane cu dizabilitățidupă cum urmează:

  • 1 post de asistent medical comunitar principal, nivel studii PL

Concursul constă în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă în data de 11.01.2022, ora 10:00

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa  la Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar, principal, nivel studii PL sunt:   

- nivelul studiilor: studii postliceale sanitare în specializarea „asistenţă medicală“;

-  examen pentru obţinerea gradului de principal

- 5 ani vechime  în specialitate

- calitatea de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, Arad, Calea Radnei, nr. 250, în termen de 10 zile lucrătoare.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  24.12.2021.

Date de contact se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212, adresa de e-mail resurse.umane@dasarad.ro

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite