Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Din cauza coronavirusului, instanțele arădene vor judeca doar cauzele urgente

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii nr. 192/12.03.2020 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se solicită adoptarea unor măsuri urgente pentru a elimina orice aglomerare de persoane în incinta şi în perimetrul de activitate al instanţelor, precum şi limitarea la maximum posibil a deplasării tuturor participanţilor la activităţile judiciare, în scopul prevenirii răspândirii în rândul populaţiei a infecţiilor cu Coronavirus (SARS – CoV - 2), la nivelul Tribunalului Arad şi al judecătoriilor aflate în circumscripţia teritorială a acestuia au fost luate unele măsuri, după cum urmează:

Din cauza coronavirusului, instanțele arădene vor judeca doar cauzele urgente
Comentează 1

În perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 se vor judeca doar cauzele urgente, conform listelor anexate, care  vor fi publicate şi pe portalul Tribunalului Arad şi al instanţelor arondate.

În celelalte cauze aflate pe rolul instanţelor  de judecată, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată ulterior datei de 04 mai 2020, după caz se va proceda la preschimbarea termenelor  de judecată acordate pentru perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

În cauzele aflate pe rol în această perioadă se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

Acces limitat în instanțe

Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta instanţei va fi limitat, urmând să aibă acces doar cei care trebuie să participe la şedinţa de judecată, în ziua respectivă şi va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

Se recomandă justiţiabililor ca depunerea înscrisurilor pentru dosarele aflate pe rolul instanţei să se facă prin mijloace de comunicare alternative, prevăzute de lege, respectiv, prin poştă, fax, sau, în format electronic, prin e-mail.

La serviciul de registratură este  permis accesul unei singure persoane în incinta biroului, pentru persoanele aflate pe coridor este recomandată păstrarea distanței de cel puțin un metru.

La seviciul arhivă va fi permis accesul doar pentru consultarea dosarelor urgente, conform listelor anexate, şi care vor avea fixat termen de judecată în perioada arătată mai sus.

Program redus la registratură și arhivă

Programul cu publicul la serviciul de registratură şi arhivă, atât la Judecătoria Arad, cât şi la Tribunalul Arad va fi redus şi se va desfăşura între orele 08:30 – 09:30 la Judecătoria Arad şi între orele 10:00 – 11:00 la Tribunalul Arad, urmând ca cele două servicii să fie mutate în cadrul unui birou aflat la intrarea în incinta Palatului Justiţiei.

În perioada 13 martie  - 04.05.2020 se suspendă programul cu publicul în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice, urmând ca sesizările, cererile sau memoriile să fie transmise prin mijloace de comunicare alternative permise de lege, e-mail:               trarad@just.ro, fax: 0257/251700,  respectiv prin poştă.

De asemenea, persoanele interesate pot solicita informaţii şi telefonic, apelând  numerele de telefon: 0374/491086 – pentru Tribunalul Arad şi 0374/491087 – pentru Judecătoria Arad.

Informaţiile referitoare la dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pot fi solicitate telefonic, prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice sau prin mijloace electronice (fax, e-mail). „Recomandăm justiţiabililor/apărătorilor să studieze dosarele prin intermediul aplicaţiei Dosarul electronic.

Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa în scris completul de judecată printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice. Pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi protecţie, recomandate de Ministerul Sănătăţii, care sunt afişate în loc vizibil şi la sediul Tribunalului Arad şi judecătoriilor aflate în circumscripţia teritorială a acestuia”, susține Virgiliu Flavius Bradin, vicepreședintele și purtătorul de cuvânt al Tribunalului.

Lista cuprinzând cauzele urgente care se vor judeca în perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 de către judecătoriile aflate în circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad

1. În materie penală:

- Cauzele date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- Cauzele cu măsuri preventive luate  în cauză, aflate în faza de judecată sau în procedura de cameră preliminară;

- Cereri cu caracter urgent care vizează măsurile preventive, pentru cauzele aflate în faza de judecată sau în procedura de cameră preliminară;

- Luarea în mod provizoriu a măsurilor de siguranţă cu caracter medical pentru cauzele aflate în curs de judecată – art. 245-248  Cod procedură penală;

- Liberări condiţionate – art. 587-588  Cod procedură penală;

- Schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală;

- Alte modificări de pedepse  (contopiri) – art. 585  Cod procedură penală; cu părţi aflate în stare de deţinere;

- Amânarea executării pedepsei – art. 589 Cod procedură penală;

- Întreruperea executării pedepsei – art. 592 Cod procedură penală;

- Contestaţii la executare – art. 598 Cod procedură penală cu părţi aflate în stare de deţinere;

- Aplicarea legii penale mai favorabile – art. 595 Cod Procedură Penală cu părţi aflate în stare de deţinere;

- Prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;

- Rejudecarea în cazul judecăţii în lipsă  – art. 466  Cod procedură penală.

- Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în situaţia  în care există în cauză   luate măsuri preventive;

- Confirmare redeschidere urmărire penală – art. 335 alineat 4 Cod Procedură Penală;

- Înlocuire/încetarea obligării la tratament medical – art. 568 Cod Procedură Penală;

2. În materie civilă:

- Civil >> Ordonanţă preşedinţială
- Civil >> Suspendare provizorie
- Civil >> Poprire asigurătorie
- Civil >> Sechestru asigurător
- Civil >> Sechestru judiciar
- Minori şi familie >> Curatelă
- Minori şi familie >> Delegare temporară autoritate părintească

            - Minori şi familie >> Internarea medicală nevoluntară

            - Minori şi familie >> Ordin de protecţie
            - Minori şi familie >> Ordonanţă preşedinţială

            - Minori şi familie >> Plângere împotriva deciziilor consiliului de familie

- Minori şi familie >> Poprire asiguratorie

            - Minori şi familie >> Sechestru asigurator

            - Minori şi familie >> Sechestru judiciar
            - Minori şi familie >> Suspendarea provizorie a executării

            - Minori şi familie >> Tutelă

În situaţia în care preşedintele completului de judecată apreciază că o cauză cu un obiect dintre cele care nu sunt cuprinse în lista de mai sus are un caracter excepţional şi amânarea ar fi de natură să aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor, poate dispune judecarea cauzei intervalul 13 martie 2020 – 4 mai 2020.

Lista cuprinzând cauzele urgente care se vor judeca în perioada 16.03.2020 – 04.05.2020 de către Tribunalul Arad

1. La nivelul Secţiei a I-a Civilă vor fi avute în vedere ca fiind cauze urgente următoarele:

 • Ordine de protecție – minori și familie;
 • Ordonanță președințială – primă instanță și apel;
 • Sechestru asigurator – primă instanță;
 • Suspendarea  executării hotărârii judecătorești – art.450 NCPC;
 • Măsuri asiguratorii – primă instanță și apel;
 • Tutelă, curatelă și internarea  medicală nevoluntară.

2. La nivelul Secţiei a II-a Civilă vor fi avute în vedere ca fiind cauze urgente următoarele:

 • Ordonanță președințială – primă instanță și apel;
 • Cererile debitorilor exercitate în condiţiile art. 66 al. 10 din Legea nr. 85/2014;
 • Măsurile asigurătorii atât în primă instanţă cât şi în apel;
 • Orice fel de cereri de primă instanță  cu privire la măsuri de suspendare a executării silite, în litigiile cu  profesioniști;
 • Cereri  de suspendare a executării hotărârii primei instanţe formulate în căile de atac.

3. La nivelul Secţiei a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, vor fi avute în vedere ca fiind cauze urgente următoarele:

Litigii de Muncă și Asigurări Sociale

 • Suspendarea grevei;
 • Sechestru asigurator;
 • Ordonanță președințială.

Contencios Administrativ și Fiscal

 • Suspendarea provizorie a executării actelor administrative;
 • Achiziții publice privind  produsele medicale;
 • Ordonanța președințială;
 • Suspendare licitație;
 • Sechestru asigurator;
 • Suspendare act  administrativ  fiscal.

4. La nivelul Secţiei penale vor fi avute în vedere ca fiind cauze urgente următoarele:

 • Cauzele date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Cauzele având ca obiect măsuri preventive, date în competenţa judecătorului de cameră preliminată, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Cauzele având ca obiect infracţiuni cu persoane aflate în măsuri preventive, luate  în cauză, aflate în faza de judecată prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Cereri cu caracter urgent care vizează măsurile preventive şi verificarea măsurilor preventive pentru cauzele aflate pe rol, în prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Luarea în mod provizoriu a măsurilor de siguranţă cu caracter medical pentru cauzele aflate în curs de judecată – art. 245-248  Cod procedură penală;
 • Contestaţii în liberări condiţionate – art. 587-588  Cod procedură penală şi de primă instanţă cu minori;
 • Schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală;
 • Alte modificări de pedepse  (contopiri) – art. 585  Cod procedură penală; cu părţi aflate în stare de deţinere, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Amânarea executării pedepsei – art. 589 Cod procedură penală, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Întreruperea executării pedepsei – art. 592 Cod procedură penală, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Contestaţii la executare – art. 598 Cod procedură penală cu părţi aflate în stare de deţinere, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Aplicarea legii penale mai favorabile – art. 595 Cod Procedură Penală cu părţi aflate în stare de deţinere, prima instanţă şi în calea de atac a contestaţiei;
 • Rejudecarea în cazul judecăţii în lipsă  – art. 466  Cod procedură penală.
 • Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în situaţia  în care există în cauză luate măsuri preventive;
 • Confirmare redeschidere urmărire penală – art. 335 alineat 4 Cod Procedură Penală;
 • Înlocuire/încetarea obligării la tratament medical – art. 568 Cod Procedură Penală.

 În situaţia în care preşedintele completului de judecată apreciază că o cauză cu un obiect dintre cele care nu sunt cuprinse în lista de mai sus are un caracter excepţional şi amânarea ar fi de natură să aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor, poate dispune judecarea cauzei intervalul 13 martie 2020 – 4 mai 2020.

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIRIEA ȘI LIMITAREA  EFECTELOR EPIDEMIEI  DETERMINATE DE INFECTAREA CU  COVID-19

LA NIVELUL TRIBUNALULUI ARAD ȘI JUDECĂTORIILE AFLATE ÎN RAZA DE COMPETENȚĂ

 

NR.

CRT.

Măsura

Activități

Responsabil

1

Prevenire – dezinfecția spațiilor

1.Se va informa personalul pe bază de tabel sub semnătură și pe intranet-ul  instanței, se vor afișa la loc vizibil  măsurile de prevenire a infecției  cu noul coronavirus, menționate pe site-ul Ministerului Sănătății.

http://www.ms.ro/coronavirus-civid-19

Comitetul de  Securitate și Sănătate în Muncă constituit la nivelul Tribunalului Arad și judecătoriile arondate

 

 

 

2.Personalul care asigură curăţenia vor spăla şi igieniza cu substanțe specifice pe bază de clor şi alcool grupurile sanitare, holurile de 2 ori pe zi, respectiv la orele 12,00 și 14,30.

În ceea ce privește  sălile de şedinţă, fiecare sală  va fi igienizată cu substanțe specifice pe bază de clor şi alcool, după fiecare şedinţă de judecată.

 

Departamentul economico-financiar al Tribunalului Arad

Prim grefier Tribunalul Arad

Grefier șef judecătorie.

3.În incinta băilor, la punctele de acces în instituție şi în spaţiile de lucru cu publicul (Registraturi/Arhive) vor fi plasate recipiente cu dezinfectant de mâini, după obţinerea fondurilor alocate şi finalizarea procedurilor de achiziţie.

Departamentul economico-financiar al Tribunalului Arad

4. Se vor achiziționa de urgență  substanțe dezinfectante necesare spălării și dezinfectării suprafețelor de contact și pardoselilor, precum și a mâinilor.

Departamentul economic-financiar al Tribunalului Arad

2

Prevenire – precauții standard

1.Igiena mâinilor și a căilor respiratorii.

Salariați

2.Utilizarea echipamentului individual de protecție (PPE) în funcție de risc.

Salariați

3.Prevenirea accidentelor prin înțepare și tăiere.

Salariați

4.Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor.

Salariați

5.Tot personalul trebuie să respecte următoarele măsuri  de igienă respiratorie:

- să aplice corect măsurile de igienă în cazul tusei sau a strănutului (folosirea șervețelelor de unică folosință sau tehnica de a tuși sau strănuta în interiorul cotului flectat);

- să se spele pe mâini după contactul cu secrețiile respiratorii.

Salariați

3

Se recomandă declararea de către angajați a deplasărilor în interes personal, fiind obligatorie în cazul  în care  deplasările  sunt efectuate  în localitățile  cu suspiciune/confirmare a virusului

1.Se va transmite o notă sau un e-mail președintelui instanței/președintelui de secție/grefierului șef

Salariați.

Președintele instanței/ președintele de secție/ grefierul șef

4

Dacă un angajat al instanței  prezintă simptome  de viroză, gripă, răceală, se recomandă contactarea  medicului de familie de către  salariatul bolnav pentru stabilirea diagnosticului exact și concediu medical

1.Se va informa

Președintele instanței/ președintele de secție/ grefierul șef de secție;

Președinte judecătorie/grefier șef judecătorie

Salariatul

5

Dacă un angajat al instanței a intrat în contact cu altă persoană (din familie,cerc de apropiați) care a fost depistat purtător al virusului, trebuie să fie izolat până la sosirea autorităților specializate

1.Cazul se va anunța la numărul special 0800.800.358 precum  și la numărul de urgență 112;

Salariatul

Conducătorul direct al secție/ departamentului

6

Recomandarea utilizării canalelor electronice de transmitere a documentelor/cererilor de informare telefonică a publicului

1.Se recomandă pe cât posibil  transmiterea  documentelor/cererilor în format electronic

 

 

 

 

 

Salariatul

Conducătorul direct al secției/ departamentului

2.Se recomandă informarea publicului  prin intermediul portalului/telephonic/ B.I.R.P. și evitarea pe cât posibil a deplasării la instanță.

7

Limitarea deplasărilor în interes de serviciu în și din străinătate, precum și în țară în zonele  afectate

1. Analiza și stabilirea oportunității se va face de către conducerea instanței/ colegiul de conducere, după caz.

Conducerea  instanței/ colegiul de conducere, după caz.

8

În situația în care  instanța sau în cadrul penitenciarelor care prestează servicii cu deținuți în instanță, sunt personae pentru care se stabilește măsura de carantinare în spațiile special amenajate sau izolare la domiciliu, activitatea deținuților  în instanțe încetează.

1.Tribunal Arad respectiv  Penitenciarul Arad, informează în scris și prin e-mail, cealaltă parte, asupra situației de fapt, inclusiv Administrația Națională a penitenciarelor.

Departamentul economico-financiar la Tribunalului Arad

 

 

 

2.Realizarea  audierilor prin videoconferință pentru persoanele private de libertate

Președinte de secție/ judecătorul cauzei

Specialist IT șef

 

3.La nivelul instanței se vor lua măsurile necesare de depistare a persoanelor care au intrat în contact direct cu persoana bolnavă.

Salariați.

Conducătorul direct al departamentului.

 

Datele de contact ale Tribunalului Arad şi ale judecătoriilor aflate în circumscripţia teritorială a acestuia:

Tribunalul Arad 

Adresa: Municipiul Arad, str. B-dul General Vasile Milea, nr. 2 – 4m Cod poştal   310131

Telefon centrală – 0374/491086
Telefon Serviciu de Probaţiune – 0257/253630

Registratura pentru transmitere acte la dosare:  Fax: 0257/256484;

E-mail pentru depunere acte la dosar: tr-arad-reg@just.ro

Contabilitate Tribunalul Arad:                              Fax: 0257/254606
Executări penale:                                                     Fax: 0257/212433
Prim grefier:                                                             Fax: 0257/251700

Biroul de informare şi relaţii publice              E – mail pentru petiţii: tr-arad@just.ro
 

Judecătoria Arad

 Adresa: Municipiul Arad, str. B-dul General Vasile Milea, nr. 2 – 4m Cod poştal   310131

Telefon centrală: 0374/491087  
Fax: 0257–253889

E-mail pentru depunere acte la dosar: jud-arad-reg@just.ro

E-mail pentru petitii: jd-arad@just.ro
 

Judecătoria Chişineu Criş

Adresa: Chişineu – Criş, str. Gării, nr. 24, cod poştal 315100, jud. Arad

Telefon: 0257/350692

Fax: 0257/350231

E-mail pentru depunere acte la dosar: jud-cris-reg@just.ro

E-mail pentru petiţii: jd-chisineucris@just.ro

 

Judecătoria Ineu

Adresa: Loc. Ineu, str. Narciselor, nr. 7, cod poştal: 315300, jud. Arad

Telefon: 0257/511309

Fax: 0257/513894

E-mail pentru depunere acte la dosar: jud-ineu-reg@just.ro

E-mail pentru petiţii: jd-ineu@just.ro

 

Judecătoria Lipova

Adresa: Lipova, str. Sava Brancovici, nr. 27, jud. Arad

Telefon: 0257-563-131

Fax: 0257-561-886

E-mail pentru depunere acte la dosar:  jud-lipova-reg@just.ro

E-mail pentru petiţii: jd-lipova@just.ro

 

Judecătoria Gurahonţ

Adresa: Comuna Gurahonţ, str. Crişan, nr. 12, Cod poştal 317145, jud. Arad

Telefon: 0257/316.116;

Fax: 0257/316.560

E-mail pentru depunere acte la dosar: jud-gurahont-reg@just.ro

E-mail pentru petiţii: jd-gurahont@just.ro

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite