Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Demarare implementare proiect la Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Demarare implementare proiect la Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Comentează 1

Comunicat de presă
Data: 28.05.2020

Demarare implementare proiect

Universitatea Aurel Vlaicu Arad cu sediul în municipiul Arad, str. Revoluției nr. 77, județul Arad, anunţă demararea implementării proiectului „Reabilitare,
modernizare, extinderea și echiparea clădirii Corp A, din str. Paul Chinezu nr. 10, demolare parțială corp B”, cod SMIS 119838, implementat prin Regio -
Programul Operațional Regional 2014-2020, având ca Autoritate de Management Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației si Organism
Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest.

Data începerii proiectului este 06.05.2020, iar data finalizării proiectului este 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 26.938.056,58 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 26.399.295,46 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității învățămăntului terțiar universitar, prin realizarea de investiții în reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale universitare. În urma implementării proiectului, Universitatea va deține infrastructura necesară pentru
desfășurarea procesului educațional la un nivel de calitate ridicat, care va fi accesibilă tuturor categoriilor de studenți (femei, bărbați, persoane
defavorizate, persoane cu dizabilități). Astfel, va oferi șanse sporite tuturor studenților, inclusiv celor dezavantajați, la accesul pe piața forței de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea corpului A, astfel incat, pana la finalizarea implementarii proiectului, acesta va avea regim de inaltime S+P+2E,
suprafata construita 1.325 mp (amprenta la sol a cladirii) si suprafata totala desfasurata de 3.313 mp (rezultata din insumarea suprafetelor construite
S+P+2E si care este in raport de 1/1 cu suprafata terenului conform indicatorului CUT maxim =1).

2. Demolarea partiala a corpului B, in suprafata construita de 342 mp, pana la momentul demararii lucrarilor de extindere a corpului A. Corpul B va fi
demolat in intregime, in afara unui perete care respecta arhitectura fatadei specifice zonei istorice in care este incadrat mobilul. Acest perete va fi integrat
in extinderea corpului A, asadar, suprafata rezultata in urma demolarii fiind si aceasta integrata in extinderea cladirii corpului A. La finalizarea implementarii
proiectului vom avea o singura cladire cu infrastructura educationala universitara.

3. Mutarea intregii activitati de invatamant a Facultatii de Stiinte Economice din locatia actuala, bd. Revolutiei nr. 77 (cladire aflata in administrarea Directiei
Generale a finantelor Publice a Judetului Arad), in locatia de pe str. Paul Chinezu nr. 10 (cladire aflata in proprietatea Universitatii Aurel Vlaicu, locul de
implementare al investitiei). La momentul actual, din totalul de 1.121 de studenti ai Facultatii de Stiinte Economice, 570 de studenti urmeaza cursuri in
cladirea actuala de pe bd. Revolutiei nr. 77, iar 551 de studenti urmeaza cursuri in cateva spatii amenajate in cladirea din str. Paul Chinezu nr. 10. Asadar,
pana la finalizarea implementarii proiectului, toti studentii, in numar de 1.121, vor desfasura cursuri in cladirea modenizata, reabilitata si extinsa din str.
Paul Chinezu nr. 10.
4. Incasarea si utilizarea ajutorului financiar nerambursabil in suma de maxim 26.399.295,45 lei in vederea realizarii investitiilor prevazute prin prezenta
cerere de finantare, pana la momentul finalizarii implementarii proiectului.

Proiectul se va implementa în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „ îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,
prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in
relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Date de contact
Persoana de contact:
Lile Ramona, Rector
Tel.: 0257.283.010
E-mail: rectorat@uav.ro

 

Galerie foto (1)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite