Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Culpă ștearsă cu buretele, datorită prescripției. Va plăti, totuși, o parte din prejudiciul cauzat statului

O firmă din Arad ce avea ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, a omis în parte evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor sau a veniturilor realizate, respectiv a evidenţiat cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor de stat, prejudiciind bugetul de stat. Societatea a făcut obiectul unei inspecții fiscale partiale, având ca obiect verificarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată, aferente perioadei 01.01.2009– 31.12.2013.

Culpă ștearsă cu buretele, datorită prescripției. Va plăti, totuși, o parte din prejudiciul cauzat statului
Comentează 0

Firma din Arad și-a manifestat intenția de a închiria un număr de zece autocamioane pentru prestarea de servicii la Autostrada București –  Ploiești, de la km. 0+000 la km. 19+500. Organele de inspecție fiscală au constatat că facturile emise de furnizor nu conțin mențiuni privind șantierul destinatar al prestației, numărul de înregistrare al „contractului”, data încheierii perioadei la care se referă prestația facturată, care ar fi trebuit să coincidă cu situația lunară, numărul situației și data. Totodată s-a constatat lipsa documentelor justificative (situații sau devize de lucrări, bonuri de cântar, care să cuantifice orele efectiv prestate), în baza cărora au fost întocmite facturile de prestări servicii.

Servicile în sortimentele şi valorile înscrise în facturile fiscale emise în numele „furnizorilor” nu au fost prestate în realitate, aceste tranzacţii neavând la bază operaţiuni economice reale, se poate concluziona că acestea au fost efectuate în scopul simulării unor operaţiuni economice între beneficiar și cele două societăți furnizoare antemenționate, având ca rezultat deducerea ilegală a T.V.A. aferentă achiziţiilor şi implicit denaturarea soldului de T.V.A. înregistrat la sfârşitul perioadei de raportare în vederea diminuării obligaţiei fiscale datorate bugetului de stat de natura T.V.A.

De asemenea, într-un „contract” de achiziționare fier beton, atât timp cât nu s-a făcut dovada deținerii de către compania Convenant Holding Corporation a cantității de fier beton contractată și achitată de beneficiar, în sumă de 874.000 euro, (3.363.832 lei), concluzia este că aceste tranzacţii sunt fictive, întrucât nu au avut intenţia de a desfăşura activităţi economice, scopul lor fiind de a disimula sursa unor transferuri externe de bani, motiv pentru care se consideră că societatea din Arad s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit prin evidențierea în contabilitatea societății de cheltuieli nereale, prin înregistrarea facturilor proforme emise de compania Convenant Holding Corporation și a diminuat impozitul pe profit aferent anilor 2010 și 2012 cu suma de 1.356.672 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu adus bugetului general. 

Tribunalul Arad „încetează procesul penal faţă de inculpat, fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, constatând intervenţia prescripţiei răspunderii penale.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, în reprezentarea Agenţiei Naţionale se Administrare Fiscală ca reprezentant al Statului Român şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabil civilmente să plătească părţii civile suma de 2.881.635 lei, reprezentând 1.809.356 lei impozit pe profit și 1.072.279 TVA, sumă actualizată cu majorări, dobânzi şi penalităţi până în momentul plăţi efective a prejudiciului şi respinge celelalte pretenţii civile formulate de către partea civilă.

Menţine măsura asiguratorie a sechestrului luată în cursul urmăririi penale prin ordonanţa procurorului din data de 10.12.2021 emisă de către Parchetul Tribunalului Arad, în scopul garantării reparării pagubei în cuantum de 2.881.635 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, asupra bunurilor mobile şi imobile proprietatea inculpatului, până la concurenţa acestei sume, astfel cum au fost extinse prin încheierea penală din 13 ianuarie 2023 pronunţată de tribunal.

Obligă inculpatul la plata sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat și la plata sumei de 6000  lei, către expertul fiscal, reprezentând contravaloarea onorariului aferent expertizei fiscale din faza de urmărire penală”.

Decizia Tribunalului Arad este cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.


Scrie un comentariu

trimite
Inchide