Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Consilierii municipali sunt chemaţi să voteze intenţia Primăriei de a expropria terenul de la „Tricoul Roşu”

Autorităţile arădene anunțau în urmă cu câțiva ani că Primăria intenționează să cumpere terenul fostei fabrici „Tricoul Roșu”, aflat în proprietatea unei firme din Timișoara, pentru a extinde Parcul Pădurice. Noul parc ar urma să cuprindă o zonă de agrement şi promenadă, o zonă de servicii comerciale, locuri de joacă, ateliere de creaţie şi locuri în care vor fi expuse grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”. Problema este însă că proprietarii terenului nu au dorit să dea curs ofertei făcute de Primărie, drept pentru care a început să se vorbească de expropriere.

Consilierii municipali sunt chemaţi să voteze intenţia Primăriei de a expropria terenul de la „Tricoul Roşu”
Comentează 0

În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal care va avea loc miercuri, după şedinţa ordinară, pe ordinea de zi va fi un proiect care vizează aprobarea intenției de expropriere de către Municipiul Arad a unor imobile.

„Art.1. (1) Se aprobă intenția de expropriere de către Municipiul Arad a imobilului – teren, situat în Arad, str. Nelu Aristide Dragomir, nr. 7 (fostă str. Peneș Curcanul) , identificat în CF 300626, în suprafață de 20.341 mp.

(2) Se aprobă intenția de expropriere de către Municipiul Arad a imobilului – teren şi construcții, situat în Arad, str. Nelu Aristide Dragomir, nr. 7 (fostă str. Peneș Curcanul)  identificat în CF 300697, în suprafață de 5.470 mp.

Art.2. Se aprobă ca terenurile identificate conform art. 1 să primească destinația de parc cu acces nelimitat, care să cuprindă amenajare de spații verzi, zone de agrement și promenadă, locuri de joacă, mobilier urban, ateliere de creație și zone de expunere grupuri statuare realizate de elevii de la Liceul de Artă sau de către alți artiști și parcări.

Art. 3. Se aprobă elaborarea documentației tehnico – economice ( S.F) aferente realizării lucrării de amenajare a parcului cu acces nelimitat.

Art. 4. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici se va proceda la stabilirea sumei aferente despăgubirii, pe baza Raportului de evaluare a imobilului întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici.

Art. 5. Documentația pentru reglementarea urbanistică a zonei și actualizarea planului urbanistic general al localității se va realiza prin grija Arhitectului Șef.

 Art. 6. Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Arad nr. 54/2017 se abrogă.

 Art. 7. Prezenta hotărâre și derularea tuturor acțiunilor legal necesare se vor duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală”, se arată în proiectul de hotărâre.

Ce proiecte vor mai fi pe ordinea de zi

Şedinţa va avea loc miercuri, începând cu ora 11. Pe ordinea de zi vor mai fi proiecte cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice actualizate D.A.L.I. „Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea  Primăriei Municipiului Arad, aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiție publică „Branșamente și racorduri de canalizare menajeră la apartamente din fondul locativ al Municipiului Arad, cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție DALI - „Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară”, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție D.A.L.I. „Reabilitare și modernizare ansamblu fântână „Cap de leu” din Parcul Eminescu” şi privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad.

Foto: Arhiva

 

Galerie foto (2)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite