Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Consilierii locali au votat ieftinirea gigacaloriei, acordarea burselor şcolare şi reabilitarea căilor de acces pe malul Mureşului


Astăzi, au avut loc în Sala Ferdinand din cadrul Primăriei Municipiului Arad două şedinţe de Consiliu Local, una ordinară, cealaltă extraordinară. 

Consilierii locali au votat ieftinirea gigacaloriei, acordarea burselor şcolare şi reabilitarea căilor de acces pe malul Mureşului
Comentează 0

S-a început cu şedinţa oridnară care a avut 13 punct pe ordinea de zi, dintre care 10 proiecte.Toate proiectele au trecut cu unanimitate. Imediat după şedinţa ordinară, a avut loc cea extraordinară cu 4 puncte pe ordinea de zi dintre care 3 proiecte. Şi proiectele de pe ordinea şedinţei extraordinare au trecut toate cu unanimitate. Ieftinirea gigacaloriei, acordarea burselor şcolare şi reabilitarea căilor de acces pe malul Mureşului au fost proiectele cu cel mai mare interes care s-au votat astăzi, acestea privind aviz favorabil de la toţi consilierii locali. Ataşăm în continuare oridnea de zi a celor două şedinţe: 


P R O I E C T

al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad

 din data de luni, 28 octombrie 2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad

cu nr. 81447 din 22.10.2019

1.Proiect de hotărâre nr. 501/2019 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul școlar 2019-2020- iniţiativa primarului.

2.Proiect de hotărâre nr. 498/2019 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - iniţiativa primarului

3.Proiect de hotărâre nr. 499/2019 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad  - iniţiativa primarului.

4.Proiect de hotărâre nr.  500/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019 - iniţiativa primarului.

5.Proiect de hotărâre nr. 496/2019 privind dezlipirea imobilului proprietatea Unităţii Administrativ - Teritoriale Arad - înscris în CF nr. 334294 Arad  - iniţiativa primarului.

6.Proiect de hotărâre nr. 497/2019 cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a terenului aferent sensului giratoriu situat pe DN7E – înscris în CF nr. 352900 Arad  - iniţiativa primarului.

7.Proiect de hotărâre nr. 503/2019 privind înscrierea suprafeţei reale de teren în sensul îndreptării erorii materiale produsă în CF nr. 312288 Arad, referitor la înscrierea suprafeţei aferente nr. top. 2332  - iniţiativa primarului.

8.Proiect de hotărâre nr. 504/2019 cu privire la apartamentarea imobilului – Palatul Cultural – situat în Municipiul Arad, Piaţa George Enescu nr. 1 – înscris în CF nr. 352896 Arad - iniţiativa primarului.

9.Proiect de hotărâre nr. 502/2019 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei la Hotărârea nr. 83/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate – Platforme subterane de colectare a deșeurilor în Municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare - iniţiativa primarului.

10.Proiect de hotărâre nr. 505/2019 privind autorizarea executării de lucrări funerare subterane (cripte) și lucrări funerare supraterane constând în lucrări de artă plastică pentru familia Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Cetățean de onoare al Municipiului Arad, în Cimitirul Pomenirea Arad - iniţiativa primarului.

11.Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna octombrie 2019 şi principalele activităţi programate pentru luna noiembrie 2019.

12.Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.

13.Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.


 


P R O I E C T

al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad

 din data de luni, 28 octombrie 2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad

cu nr. 82246 din 24.10.2019

1.Proiect de hotărâre nr. 506/2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție  DALI – Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în Municipiul Arad - iniţiativa primarului.

2.Proiect de hotărâre nr. 507/2019 aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad - iniţiativa primarului.

3.Proiect de hotărâre nr. 487/2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Arad nr.651/2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată  în Arad, str. Preparandiei nr.31-33 începând cu data de 01.01.2019, precum și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.650/2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată  în Arad, str. Preparandiei nr.31 începând cu data de 01.01.2019 - iniţiativa primarului.

4.Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.


 

Galerie foto (3)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite