Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Conferința finală a proiectului cu finanțare europeană POCU/73/6/6/106247 „Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv”

Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad,  în calitate de Solicitant, alături de Inspectoratul Școlar Județean Arad în calitate de Partener, a organizat conferința de  încheiere a  proiectului POCU/73/6/6/106247 „Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.

Evenimentul a avut loc în data de 27.11.2020, fiind derulat on line, în condițiile generate de pandemia cu SARS-COV2. A suscitat interes în rândul publicului,  bucurându-se de o largă audiență. La conferință au participat: experți și alți angajați în proiect ai beneficiarului, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad și ai partenerului, Inspectoratul Școlar Județean Arad; invitați din partea mediului universitar, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad și Universitatea„Vasile Goldiș” Arad;  membri ai grupului țintă din unitățile școlare: Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Școala Gimnazială Nr. 2 Pecica, Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Arad, Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu; stakeholders.

Conferința finală a proiectului cu finanțare europeană POCU/73/6/6/106247  „Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv”
Comentează 0

Valoarea totală a proiectului a fost de  5.784.808,01 lei din care valoarea cofinanțării UE a fost de 4.917.086,81.

Proiectul a avut o durată de 29 de luni, derulându-se în perioada 19.04.2018 – 21 iunie 2020; 01.09.2020 – 28.11.2020.

Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea, aplicarea și multiplicarea unui program complex de dezvoltare profesională în scopul prevenirii riscului de părăsire timpurie a școlii la nivel județean.

Obiectivele specifice urmărite au fost:

OS1. Creerea și livrarea unui program complex de dezvoltare profesională, numit generic „ABCD”, format din patru programe A, B, C și D, pentru adaptarea și personalizarea actului educațional la copiii aflați în risc de abandon școlar.

OS2. Îmbunătățirea  compețenlor profesionale a 307  cadre didactice și de sprijin, a 5 echipe manageriale aparținând celor 5 unități școlare selectate în cadrul proiectului pe parcursul a 4 semestre școlare.

OS3. Consolidarea unei structuri piramidale de susținere a demersului cadrelor didactice pentru prevenirea abandonului școlar, având drept instrument  inovarea socială și TIC.

Proiectul s-a implementat în cinci unități școlare din județul Arad: Școala Gimnazială  „Adam Nicolae” Arad,  Liceul Special „Sfânta Maria” Arad, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Arad, Școala Gimnazială Nr.2 Pecica; Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu.

Grupul țintă vizat a fost compus din 307 cadre didactice și profesori itineranți  și 25 de membri ai Consiliilor de Administrație.

Au fost realizați indicatorii propuși, au fost implementate și realizate activitățile, rezultatele și achizițiile propuse.

 Printre acestea se regăsesc:

  • Un program complex de dezvoltare profesională dedicat cadrelor didactice si echipelor manageriale;
  • 307 cadre didactice și 5 echipe manageriale, din 5 școli din municipiu și județul Arad, formate pentru prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii;
  • 307 cadre didactice mentorate față în față și on line;
  • O platformă de eLearning pentru derularea programului complex de dezvoltare profesională, dar și pentru comunicare și diseminare proiect;
  • Un ghid de bune practici în format electronic;
  • O strategie pentru diminuarea riscului de abandon școlar dezvoltată la nivelul celor 5 școli;
  • Stimulente financiare oferite cadrelor didactice pentru rezultate deosebite și performanță profesională;
  • Proiecte pe tema incluziunii premiate în urma implementării lor;
  • Ateliere de lucru și conferințele proiectului organizate pe tema egalității de șanse și a incluziunii școlare.

Proiectul este identificat prin Codul My SMIS: 10624.

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Date de contact ale beneficiarului:

Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad

Str. Mucius Scaevola, Nr. 9, Cod postal 310106

Telefon/Fax  0257281077 / 0257282441

Website:  www.ccdar.ro   Email: ccd_arad@yahoo.com

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite