Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

CLM va avea miercuri ședință ordinară: UTA și FCC Baschet primesc sprijin financiar; ce alte proiecte mai sunt pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Local Municipal Arad au fost convocați săptămâna viitoare, miercuri, pentru a participa la probabil ultima ședință din actualul mandat. Ședința ordinară a CLM va avea loc miercuri, începând cu ora 14, în sala Regele Ferdinad.

CLM va avea miercuri ședință ordinară: UTA și FCC Baschet primesc sprijin financiar; ce alte proiecte mai sunt pe ordinea de zi
Comentează 0

Pe ordinea de zi sunt 37 de puncte, dintre care 34 de proiecte. Printre acestea din urmă trebuie spus că se află două așteptate cu nerăbdare de iubitorii sportului, cel cu privire la finațarea UTA-ei și cel cu privire la finanțarea FCC Baschet Arad.

Dar iată care este ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre nr. 277/2020 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad,  în interiorul cartierului  Aradul Nou – iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 280/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire locuință familială P+1E şi gard la frontul stradal" str. dr. Avramescu Vasile, nr. 5, municipiul Arad, beneficiar: Tornea Mircea Sorin şi Tornea Diana Loredana – iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 284/2020 privind rectificarea suprafeţei de teren înscris în CF nr. 311052 Arad, proprietatea Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 282/2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului înscris în CF.nr. 326423 Arad, situat în strada Fulgerului, nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” - iniţiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 292/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinţă, str. Agricultorilor nr. 14, municipiul Arad – iniţiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 346/2020 privind modificarea suprafeţei de teren aferentă Punctului Termic Ocsko Terezia - iniţiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 351/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 336131 Arad,  situat în extravilanul Municipiului   Arad - iniţiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 322/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - iniţiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr. 326/2020  referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, etaj I, corp A - iniţiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 327/2020  cu privire la  modificarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - iniţiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 328/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - iniţiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 329/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2020 - iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 330/2020 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, a spaţiului cu altă destinaţie  decât aceea de locuinţă din Arad, str. Unirii nr. 10, ap. 7, transmis Asociației Nevăzătorilor din România Filiala Arad - iniţiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr. 331/2020 privind plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al Asociației Orașe Energie România (O.E.R.) - iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr. 332/2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad - iniţiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 333/2020  referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter - iniţiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 334/2020 privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Zona  str. Horațiu  și Aleea Romanța - aferent punctului termic PT 5 Grădiște- iniţiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 335/2020 privind atestarea la domeniul public al municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în Arad, Str. Corneliu Coposu - înscris în CF nr. 344020 Arad - iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 336/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Mihai Eminescu, Nr. 27, Et. 1, Ap. 4 - înscris în CF nr. 307058- C1-U4 Arad - iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 337/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Arad în adunarea generală a acţionarilor de la SC Târguri Oboare şi Pieţe SA Arad - iniţiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 338/2020 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată, a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 250 - iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 339/2020 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 333516 Arad aferent DN 79 - iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 340/2020 privind alipirea unor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Arad, str. Fântânii nr. 9, nr. 3/A nr. 5 și Calea Aurel Vlaicu nr. 286/C, înscrise în CF nr. 344781 Arad, CF nr. 344782 Arad, CF nr. 344784 Arad, CF nr. 344785 Arad - iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 341/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sbl. Ecaterina Teodoroiu nr. 3, et. P+E, ap. 3A şi 3B – înscris în CF nr. 303330-C1-U10 Arad - iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 343/2020 privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Arad şi Asociaţia RUBIO PRO COPILĂRIE PRO VIAŢA - iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 344/2020 privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Arad, strada Aprodul Purice nr. 10, înscris în CF nr. 310844 Arad - iniţiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 345/2020 privind rezilierea contractului de închiriere prin acordul părților și vânzarea unui teren situat în Arad, str. Ștefan Luchian nr. 23 către SC KRYPTON SRL- iniţiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 346/2020 privind modificarea suprafeţei de teren aferentă Punctului Termic Ocsko Terezia - iniţiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 360/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020 – inițiativa primarului;

30. Proiect de hotărâre nr. 366/2020 privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Baschet Arad – inițiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 367/2020 privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Fotbal Club UTA Arad – inițiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla – inițiativa primarului;

33. Proiect de hotărâre nr. 358/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna STĂNIȘ Loredana Alina – inițiativa primarului;

34. Proiect de hotărâre nr. 359/2020 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului;

35. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna septembrie 2020 şi principalele activități programate pentru luna octombrie 2020;

36. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale;

37. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite