Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce trebuie să faceți pentru a evita supraimpozitarea

A început numărătoarea inversă pentru proprietarii clădirilor degradate de pe raza municipiului Arad. Pentru a evita supraimpozitarea aferentă respectivelor imobile, Primăria Municipiului Arad, prin Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, le recomandă proprietarilor de imobile ca până la finele acestui an să inițieze procedurile aferente intrării în legalitate.

Ce trebuie să faceți pentru a evita supraimpozitarea
Comentează 0

În acest sens, până la data de 31 decembrie 2019, proprietarii care au primit somații în vederea demarării lucrărilor de întreținere și reparații din partea Comisiei pentru identificare și evaluare a clădirilor/terenurilor neîngrijite din municipiul Arad, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, un număr de trei condiții: să obțină autorizația de construire și să anunțe începerea lucrărilor la Primăria Municipiului Arad și la Inspectoratul Județean în Construcții Arad.

În cazul în care imobilul a fost deja renovat, proprietarul va trebui să anunțe acest lucru la Primăria Municipiului Arad. Până la data de 31.12.2019, la camera 5 din Palatul Cenad, se va depune o adresă însoțită de o fotografie cu clădirea renovată. În această situație, proprietarul imobilului renovat va putea beneficia și de scutire de la plata impozitului pe proprietate timp de cinci ani.

Hotărârea nr. 351 din 2 decembrie 2015 precizează clar care sunt condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de această facilitate:

- să se realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;

- clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, să fi pus în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau să fi afectat calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane;

- din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare.

În vederea scutirii de la plata impozitului, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad se va depune o cerere până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Cererea va fi însoţită de:

- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;

- extras CF actualizat al imobilului;

- nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii;

- autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Arad, după caz;

- procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare.

De la începutul anului, au fost transmise somații pentru 24 de imobile (aproximativ 450 proprietari). O treime dintre ei s-au conformat cerințelor în vederea evitării măsurii de supraimpozitare, oferind astfel tot atâtea exemple de bună practică.

 

 

Galerie foto (3)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite