Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Câte persoane au șanse să primească locuințe sociale de la Primărie; lista de priorități va fi pusă la vot în CLM

Pe ordinea de zi a ședinței CLM de mâine se află, chiar la punctul 1, un proiect care vizează aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care și-au depus dosarele, între 1 august 2017 și 31.12.2019 pentru a obține o locuință socială de la Primărie și îndeplinesc condițiile impuse de actele normative în vigoare. Este vorba despre o listă care cuprinde 127 de persoane, care au adunat între 17 și... 117 puncte.

Câte persoane au șanse să primească locuințe sociale de la Primărie; lista de priorități va fi pusă la vot în CLM
Comentează 0

„Având în vedere:

Actele normative în vigoare privind accesul la o locuință,

Consiliul Local al Municipiului are obligația de a stabili în condițiile legii, ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor, în baza criteriilor stabilite de către acesta, prin evaluarea și analizarea situației socio – economico – familială.

Potrivit dispozițiilor art.43 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare, pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Călin Bibarț.

Potrivit reprezentanților municipalității, locuințele sociale urmează să fie date în ordinea listei de priorități, în funcție de spațiile locative disponibile.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite