Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Asociaţia Educatio a finalizat proiectul "Învățare Autentică în Mediu Nonformal"

 Asociaţia Educatio a finalizat  proiectul
Comentează 0

Asociația EDUCATIO, în parteneriat cu ASOCIAȚIA PĂRINȚI ȘI PROFESORI PENTRU O ȘCOALĂ DESCHISĂ, a implementat pe o perioadă de 18 luni proiectul POSDRU/154/1.1/G/139480 ”Învățare Autentică în Mediu Nonformal”.

                                                                                     

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 ”Acces la educație și formare profesională de calitate”.

 

Conferința finală a constituit cadrul în care s-a făcut retrospectiva proiectului.

 

Proiectul a vizat  creșterea accesului și participării la educația nonformală pentru elevii din învăţământul preuniversitar proveniţi din grupuri vulnerabile, de la nivelul a trei școli arădene: Şcoala Gimnazială „Caius Iacob”, Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”. Proiectul s-a conturat în jurul a trei obiective asumate și realizate: diversificarea ofertei educaționale prin activități extracurriculare inovative și atractive axate pe dezvoltarea unui program coerent care să asigure dezvoltarea competențelor de comunicare, digitale, sociale, civice și simțul inițiativei pentru 300 de elevi; abilitarea a 27 de persoane din consiliile de administrație a celor 3 școli în dezvoltarea de programe inovative și dezvoltarea parteneriatului școală-părinți-comunitate în scopul susținerii furnizorilor de educație.

Toți indicatorii previzionați au fost atinși. Activitățile s-au derulat conform graficului, rezultatele obținute relevând eficiența și eficacitatea acestora. Astfel s-a derulat Programul educațional IMPACT, un serviciu educațional tematic cu 5 ateliere; a fost construit 1 set de instrumente utilizat în implementarea acestui program; 300 de elevi și-au câștigat competențe de comunicare, digitale, sociale, civice și antreprenoriale, îndrumați fiind de 30 de facilitatori cu expertiză în derularea de activități nonformale. Portofoliul programului educațional IMPACT, realizat la nivelul fiecărei școli, constituie un exemplu de bune practici.

Cei 300 de elevi și 75 de părinți au beneficiat de un program de consiliere necesar dezvoltării competențelor psiho-socio-emoționale.

A fost acreditat 1 program de formare adresat membrilor CA, pe tema educației nonformale, 27 de membri  ai CA fiind formați în acest sens. În urma parcurgerii programului de formare, s-au revizuit cele 3 Planuri de Dezvoltare Instituțională ale școlilor pe componenta nonformală.

Studiul realizat a relevat impactul pozitiv al proiectului asupra beneficiarilor acestuia: elevi, părinți și profesori. 

Website-ul creat a devenit o oglindă fidelă și elocventă a derulării acestui proiect.

Proiectul derulat a fost un proiect de succes care își va dovedi sustenabilitatea prin instrumentele create și bunele practici dezvoltate, oferind o altă perspectivă asupra educației autentice în mediu nonformal.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:

Camelia Avramescu -  manager proiect, tel. 0744618013

e-mail: asociatiaedu139480@gmail.com

site: www.iamn-educatio.ro

 

Galerie foto (22)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite