Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Un nou ansamblu rezidențial este pus la transparență decizională

Un ansamblu rezidențial este în procedura de transparență decizională, mai exact sunt la transparență Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent pentru ,,construire locuințe colective cu funcțiuni mixte, spații comerciale și amenajări incintă”, municipiul Arad, intravilan, strada Iancu Jianu, nr. 1-5. 

Un nou ansamblu rezidențial este pus la transparență decizională
Comentează 0

Zona măsoară o suprafață totală de 2.700 mp. iar regimul de înălțime maxim propus este S+P+3E+Er, cu înălțimea maximă de 18,50 m. Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române. 

Vecinătăţile incintei propuse spre reglementare: la nord - teren proprietate privată (str. Iancu Jianu, nr. 7);  la vest - terenuri proprietăți private (str. Milcov, nr. 7);  la est - strada Iancu Jianu;  la sud - zonă circulații feroviare, calea ferată.

Se propune reglementarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni mixte, spații comerciale și amenajări incintă, măsurând o suprafață totală de 2.700 mp.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Municipal Arad, Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Referatul  de aprobare al Primarului, Raportul Informării și Consultării Publicului, al Direcției Arhitect Șef, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, cereri diverse, avize obținute conform legislației în vigoare, piese desenate, Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism, Referat Geotehnic, Extras de carte funciară.

Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, accesând acest link, la sediul instituției, la Serviciul Relații cu Publicul Asociații de proprietari, camera 5, luni, marți, miercuri între orele  08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații cu Publicul, asociații de proprietari al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22. 04. 2024 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poștă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75.


Scrie un comentariu

trimite