Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

„Ziua Protecţiei Civile” la ISU Arad

 „Ziua Protecţiei Civile” la ISU Arad
Comentează 0

      Marţi, 28 februarie a.c, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş„ Arad sărbătoreşte „Ziua Protecţiei Civile”.

          Prin expresia PROTECŢIA CIVILĂ se înţelege îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare destinate să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor, ostilităţilor sau a catastrofelor şi s-o ajute să depăşească efectele lor imediate, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii acesteia (art. 61 din cuprinsul Convenţiilor de la Geneva din 2 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate).

        Protecţia civilă în România a fost organizată la 28 februarie1933, sub denumirea de apărare pasivă contra atacurilor aeriene, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului. Organizarea apărării pasive se realizează pe un plan superior, în anul 1939, când este promulgată "Legea pentru apărarea anti-aeriană activă şi pasivă a teritoriului". Ulterior, aceasta este concretizată printr-o serie de decrete ale Guvernului.

Începând cu 17 ianuarie 1952 se înfiinţează "Apărarea Locală Antiaeriană", devenită în 1978 "Apărarea Civilă". În această perioadă se emit: Decretul nr. 96/1975 privind asigurarea intervenţiei în caz de accident nuclear şi Decretul nr. 140/1978 privind organizarea activităţii pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proporţii.

Legea nr. 2/1978 privind apărarea civilă în România arată că aceasta este parte componentă a sistemului naţional de apărare şi trebuie să asigure pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale, precum şi pentru protecţia cetăţenilor şi a bunurilor materiale de orice natură, sau în alte situaţii speciale.

Revoluţia din decembrie 1989 a creat condiţii noi perfecţionării activităţii de apărare civilă. România a ratificat prin Decretul 224/11.05.1990 , Protocoalele adiţionale I şi II la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate .

Din iunie 1995, Protecţia Civilă, termen nou, conform convenţiilor internaţionale, constituie o componentă importantă de forţe de protecţie destinate desfăşurării acţiunilor de apărare a ţării.

Pentru pregătirea personalului de conducere şi a formaţiunilor de specialitate de apărare pasivă, legea prevedea înfiinţarea de centre de instrucţie la nivelul unor ministere, judeţe, municipii şi oraşe, centre care se vor dota cu materiale şi vor funcţiona după normele de instrucţie elaborate de Ministerul Aerului şi Marinei. Totodată, pe linia instruirii populaţiei în legătură cu protecţia individuală, sunt elaborate şi difuzate în mare tiraj, instrucţiuni asupra întrebuinţării măştii contra gazelor model 1935.

Dacă la începutul existenţei sale, Protecţia Civilă îndeplinea misiuni exclusiv în caz de conflict armat, în prezent ea acţionează la cutremure, inundaţii, alunecări şi prăbuşiri de teren, incendii masive de pădure, asanarea teritoriului de muniţii rămase neexplodate.

Începând cu 15 decembrie 2004, prin unirea Inspectoratelor Judeţene de Protecţie Civilă şi Grupurile de Pompieri au luat fiinţă Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă.

Unitatea nou înfiinţată a preluat toate atribuţiile protecţiei civile.

În anul 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad a desfăşurat peste 100 de misiuni de „protecţie civilă” dintre care 83 misiuni de intervenţie la inundaţii, 19 misiuni de asanare a teritoriului de muniţie neexplodată, misiuni de salvare persoane din medii ostile vieţii.

Cu ocazia zilei „Protecţiei civile”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad organizează, mâine începând cu ora 10.00 până la ora 13.00, „Ziua Porţilor Deschise”.

Cu această ocazie toţi cei care ne vizitează vor putea vedea tehnica de intervenţie a Detaşamentului Arad şi o serie de exerciţii demonstrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite