Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Tabel cu scenariile de funcționare a școlilor din județul Arad

 Tabel cu scenariile de funcționare a școlilor din județul Arad
Comentează 0

ROMÂNIA INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEȚUL ARAD COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA nr. 51 din 29.09.2020, privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 29.09.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 

  • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020;
  • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2;
  • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 84 din 17.02.2016;
  • Lista nominală a unităților de învățământ și scenariile de funcționare, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr.8189/29.09.2020;

în scopul organizării activității unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul                         SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.

(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

        Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

     Anexă la Hotărârea nr. 51/29.09.2020 a

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad

 

Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ

Incidenţă DSP

Scenariu de funcţionare

Observații

1.

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD

1.27

Galben

 

2.

CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ

0.98

Verde

 

3.

CLUBUL COPIILOR SEBIŞ

0.00

Verde

 

4.

CLUBUL SPORTIV ARAD

1.27

Galben

 

5.

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" INEU

0.31

Verde

 

6.

COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD

1.27

Galben

 

7.

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

1.27

Galben

o clasă scenariul roșu-un elev confirmat pozitiv

8.

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD

1.27

Galben

 

9.

COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD

1.27

Galben

 

10.

COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL" ARAD

1.27

Galben

 

11.

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD

1.27

Galben

 

12.

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD

1.27

Galben

 

13.

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD

1.27

Galben

o clasă scenariul roșu-un elev confirmat pozitiv

14.

GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD

1.27

Galben

 

15.

GRĂDINIŢA "GOSEN" ARAD

1.27

Galben

 

16.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 11 SÂMBĂTENI

1.16

Galben

 

17.

GRĂDINIŢA "SAMARITEANUL" NR 2 SEBIS

0.00

Verde

 

18.

GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD

1.27

Galben

 

19.

GRĂDINIŢA PP "BAMBI" ARAD

1.27

Galben

 

20.

GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD

1.27

Galben

 

21.

GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD

1.27

Galben

 

22.

GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD

1.27

Galben

 

23.

GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD

1.27

Galben

 

24.

GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD

1.27

Galben

 

25.

GRĂDINIŢA PP "LICURICI" ARAD

1.27

Galben

 

26.

GRĂDINIŢA PP "LITTLE STAR" ARAD

1.27

Galben

 

27.

GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD

1.27

Galben

 

28.

GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD

1.27

Galben

 

29.

GRĂDINIŢA PP "TOY STORY" ARAD

1.27

Galben

 

30.

GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ

0.98

Verde

 

31.

GRĂDINIŢA PP CURTICI

0.57

Verde

 

32.

GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD

1.27

Galben

 

33.

GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD

1.27

Galben

 

34.

GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD

1.27

Galben

 

35.

GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE

0.32

Verde

 

36.

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA

2.51

Galben

 

37.

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ

0.80

Verde

 

38.

LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

2.51

Galben

scenariul roșu-3 elevi și un cadru didactic (educatoare) testați pozitiv

39.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

1.27

Galben

 

40.

LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD

1.27

Galben

 

41.

LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD

1.27

Galben

 

42.

LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

1.27

Galben

 

43.

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD

1.27

Galben

 

44.

LICEUL TEHNOLOGIC "CAIUS IACOB" ARAD

1.27

Galben

 

45.

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD

1.27

Galben

 

46.

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ" CURTICI

0.57

Verde

 

47.

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD

1.27

Galben

 

48.

LICEUL TEHNOLOGIC "MOGA VOIEVOD" HĂLMAGIU

0.00

Verde

 

49.

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU

0.31

Verde

 

50.

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA

0.45

Verde

 

51.

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ

0.25

Verde

 

52.

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN

0.00

Verde

 

53.

LICEUL TEHNOLOGIC BELIU

0.00

Verde

 

54.

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ

0.98

Verde

 

55.

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD

1.27

Galben

 

56.

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO "H. COANDĂ" ARAD

1.27

Galben

 

57.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" ARAD

1.27

Galben

 

58.

LICEUL TEHNOLOGIC VINGA

1.82

Galben

 

59.

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD

1.27

Galben

scenariul roșu-3 elevi testați pozitiv

60.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

1.27

Galben

 

61.

LICEUL TEORETIC "A.M.GUTTENBRUNN" ARAD

1.27

Galben

 

62.

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" PECICA

0.50

Verde

 

63.

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC

0.25

Verde

 

64.

LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS

0.98

Verde

 

65.

LICEUL TEORETIC CERMEI

0.00

Verde

 

66.

LICEUL TEORETIC PÂNCOTA

0.73

Verde

ciclul gimnazial și liceal-scenariul roșu-un cadru didactic testat pozitiv

67.

LICEUL TEORETIC SEBIŞ

0.00

Verde

3 clase și 4 grupe din 4 clase-scenariul roșu -un cadru didactic testat pozitiv

68.

PALATUL COPIILOR ARAD

1.27

Galben

 

69.

SCOALA "SPERANTA" MACEA

0.69

Verde

 

70.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

1.27

Galben

 

71.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM MULLER GUTTENBRUN" ZĂBRANI

0.89

Verde

o grupă de preșcolari-scenariul roșu-un copil testat pozitiv

72.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD

1.27

Galben

 

73.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ

0.00

Verde

 

74.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ŞAGUNA" ANDREI ŞAGUNA

1.79

Galben

 

75.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD

1.27

Galben

ciclul gimnazial-scenariul roșu-un cadru didactic testat pozitiv

76.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SEBEŞAN" FELNAC

0.00

Verde

 

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD

1.27

Galben

 

78.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD

1.27

Galben

 

79.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD

1.27

Galben

 

80.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU MICLOȘI" COVĂSÂNŢ

0.37

Verde

 

81.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CRISTIAN HERBEI" VĂRĂDIA MUREŞ

1.25

Roșu

unitate școlară în reabilitare

82.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC

0.00

Verde

 

83.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL MONŢIA" ŞICULA

0.00

Verde

 

84.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE GROZA" MONEASA

0.00

Verde

 

85.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU

0.89

Verde

 

86.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD

1.27

Galben

11 clase -scenariul roșu

87.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ŞIRIA

0.22

Verde

 

88.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD

1.27

Galben

 

89.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN MARȘIEU" SOCODOR

1.32

Galben

 

90.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ

2.77

Galben

 

91.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD

1.27

Galben

 

92.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VELICIU" SEPREUŞ

0.00

Verde

 

93.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MORA FERENC" ZIMANDU NOU

1.79

Galben

 

94.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD

1.27

Galben

 

95.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OLOSZ LAJOS" ADEA

0.26

Verde

 

96.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATER GODO MIHALY" DOROBANŢI

0.00

Verde

 

97.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA

0.00

Verde

 

98.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" MACEA

0.69

Verde

 

99.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ

0.98

Verde

 

100.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD

1.27

Galben

 

101.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN DRĂGOI" PETRIŞ

0.75

Verde

 

102.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SABIN MANUILĂ" SÎMBĂTENI

1.16

Galben

 

103.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SIMONYI IMRE" SATU NOU

0.00

Verde

 

104.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TABAZDI KAROLY" ZERIND

0.69

Verde

 

105.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR PĂCĂŢIAN" USUSĂU

1.43

Galben

 

106.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG

0.29

Verde

 

107.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL IOVĂNAŞ" ŞOFRONEA

0.35

Verde

 

108.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN BOZIAN" ŞEITIN

0.00

Verde

 

109.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP

1.36

Galben

 

110.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ

2.04

Galben

 

111.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE

0.32

Verde

 

112.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI

0.60

Verde

 

113.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA

0.41

Verde

 

114.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA

1.11

Galben

 

115.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA

0.00

Verde

 

116.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA

0.00

Verde

 

117.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND

1.86

Galben

 

118.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA

0.00

Verde

 

119.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI

1.37

Galben

 

120.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT

0.71

Verde

 

121.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI

0.73

Verde

 

122.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE

0.27

Verde

 

123.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI

1.35

Galben

 

124.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI

0.00

Verde

 

125.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL

0.00

Verde

 

126.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ

0.00

Verde

 

127.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI

0.00

Verde

 

128.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU

0.00

Verde

 

129.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA

1.79

Galben

 

130.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT

1.82

Galben

 

131.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA

0.50

Verde

 

132.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI

0.00

Verde

 

133.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE

0.55

Verde

 

134.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU

1.38

Galben

 

135.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA

0.93

Verde

 

136.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ

1.16

Galben

 

137.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU

0.48

Verde

 

138.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE

0.26

Verde

 

139.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA

0.45

Verde

 

140.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ

0.00

Verde

 

141.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA

0.32

Verde

 

142.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU

0.92

Verde

 

143.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI

0.00

Verde

 

144.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE

1.20

Galben

 

145.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI

1.04

Galben

 

146.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND

0.35

Verde

 

147.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU

0.71

Verde

 

148.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA

0.00

Verde

 

149.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND

0.91

Verde

 

150.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR

0.26

Verde

 

151.

ŞCOALA P

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite