Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Specialiști pentru un curriculum integrat la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad

Specialiști pentru un curriculum integrat  la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad
Comentează 0

În anul şcolar 2015-2016, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad a fost beneficiarul proiectului Erasmus+ “Specialiști pentru un curriculum integrat”, Acțiune cheie 1: Proiecte de mobilitate, Domeniul: Educație școlară, Tip acțiune: Mobilități ale cadrelor didactice. Scopul proiectului a fost formarea și activarea unei echipe de cadre didactice abilitate în dezvoltarea competențelor cheie digitale și lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională prin integrarea directă, continuă și eficientă în procesul didactic a resurselor aproape infinite oferite de internet și de soft-urile educaționale.

În vederea atingerii scopului s-au derulat mai multe tipuri de activități. În cadrul a două mobilități,  un număr de doisprezece profesori au luat parte la cursurile  ”CLIL- Methodology & ICT Tools for Teachers Working with CLIL” și ” TEL: Technology Enhanced Learning” oferite de Executive Training Institute Malta. Această participare a fost o excelentă oportunitate pentru grupul de profesori de a se angaja în noi experienţe de învăţare – alături de cadre didactice de diverse specialități din țări precum Spania, Germania, Irlanda, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Cehia, Polonia sau Finlanda – de a-și dezvolta competențe privind integrarea unor elemente de conţinut în limba engleză la diferite discipline, precum şi a instrumentelor IT în demersul didactic.

Activitatea de implementare la nivelul școlii s-a concretizat în folosirea elementelor CLIL și TEL în proiectarea didactică, în învăţare, în diverse tipuri de evaluare. Introducerea în cadrul lecțiilor a spațiilor şi proiectelor Wiki, PBworks, WebQuest, folosirea aplicaţiilor Puzzlemaker, MovieMaker, Lino, Mindomo, Creaza, Hot Potatoes, Wix, Socrative, Storybird pentru crearea unor sarcini de lucru, exerciţii sau teste a însemnat o activitate susținută a profesorilor pentru conceperea și proiectarea acestor noi demersuri didactice. Folosirea acestor metode şi instrumente alternative a avut ca efecte directe promovarea învăţării şi predării personalizate, flexibile, stimularea entuziasmului pentru studiu într-o atmosferă de colaborare, dar şi asumarea iniţiativei în procesul de învăţare, prin accesarea de acasă a exerciţiilor sau site-urilor create de profesori. Rezultatele elevilor, produsele realizate de ei și feedback-ul primit au validat aceste demersuri didactice.

Rezultatele proiectului sunt: o echipă de 5 specialişti CLIL; o echipă de 7 specialişti TEL; 20 de cadre didactice din şcoală formate pe tehnici şi strategii inovatoare de integrare CLIL şi TEL; 2 cursuri opţionale care integrează metodologia CLIL; 200 cadre didactice formate în tematica CLIL şi TEL; 400 de elevi implicaţi în activităţi CLIL şi TEL; 1 ghid metodologic digital.

Diseminarea experiențelor de învățare a avut loc în diferite contexte: întâlniri de lucru ale comisiilor metodice, ale Consiliului Profesoral, workshop-uri la nivel local.

Proiectul a însemnat atât o redimensionare a demersului didactic prin integrarea noilor tehnologii, prin asumarea implicării elevilor în actul învățării, cât și un pas spre deschiderea unei noi perspective asupra modului în care școala pregătește tinerii pentru provocările lumii contemporane.

Director,

prof. Eugenia Groșan

 

Manager proiect,                                                      Responsabil promovare și diseminare proiect,

prof. Camelia Avramescu                                                             prof. Laura Putnic

Galerie foto (55)


Scrie un comentariu

trimite