Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Și Livada și Vârfurile întră în carantină

Și Livada și Vârfurile întră în carantină
Comentează 0

Hotărârea nr. 69 a CJSU Arad aprobă măsura de carantinare zonală propusă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, pentru o perioadă de 14 zile, pentru unitățile administrativ-teritoriale Livada și Vârfurile, cu toate satele aparținătoare. Măsura carantinării comunelor Livada și Vârfurile va fi instituită prin Ordin al Comandantului Acțiunii, Președintele Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de Stat Raed Arafat, care va cuprinde data și ora implementării măsurii de carantină precum și măsurile ce vor fi aplicate.

HOTĂRÂREA nr. 69 din 03.11.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 03.11.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.43/27.08.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr. 12344/03.11.2020 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 9436/03.11.2020 prin care se constată că rata incidenței în comuna Livada este de 6,12/1000 de locuitori;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr. 12345/03.11.2020 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 9437/03.11.2020 prin care se constată că rata incidenței în comuna Vârfurile este de 7,47/1000 de locuitori;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

 1. 1. Se aprobă măsura de carantinare zonală propusă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, pentru o perioadă de 14 zile, pentru unitățile administrativ-teritoriale Livada și Vârfurile, cu toate satele aparținătoare.
 2. 2. Autoritățile publice locale vor asigura dezinfecția periodică a spațiilor publice pe baza calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad.
 3. 3. Toți medicii de familie ai cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1, au obligația să monitorizeze, din punct de vedere medical, toate persoanele aflate la domiciliu și să asigure asistență medicală tuturor cetățenilor, în mod special femeilor gravide, persoanelor în program de hemodializă, pacienților oncologici etc.
 4. 4. Autoritățile publice locale au obligația să asigure colectarea deșeurilor, iar deținătorii de rețele de utilități au obligația să asigure funcționarea continuă a serviciilor de utilități publice.
 5. 5. Autoritățile publice locale au obligația să asigure continuitatea aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fară posibilitate de asigurare a mijloacelor de subzistență.
 6. 6. Unitățile farmaceutice, din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1, au obligația să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al tuturor cetățenilor.
 7. 7. Medicii de familie, cu sprijinul și sub îndrumarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, vor pune la dispoziția tuturor cetățenilor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală, ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent.
 8. 8. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției va institui norme derogatorii de la prevederile ordinului ce urmează să fie emis de către Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, numai cu aprobarea Prefectului Județului Arad sau a înlocuitorului de drept al acestuia.
 9. 9. Controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zonele de carantină se va efectua de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad și, după caz, de către Poliția Locală (în unitățile administrativ-teritoriale în care este înființată).
 10. 10. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad și Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii ordinului privind instituirea carantinei zonale în localitățile prevăzute la art.1.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite