Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ședință CLM cu... 59 de puncte între Căciun și Revelion; ce a fost pus pe ordinea de zi; SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ pentru unii proprietari de imobile

Consilierii municipali au fost convocați între Crăciun și Revelion pentru a participa la o ședință extraordinară cu nu mai puțin de 59 de puncte pe ordinea de zi. Ședința va avea loc luni, începând cu ora 13.00, în Sala Regele Ferdinad a Primăriei. Suntem foarte curioși să vedem cât la dura, în condițiile în care săptămâna aceasta, o ședință cu doar trei puncte a durat aproximativ 45 de minute.

Ședință CLM cu... 59 de puncte între Căciun și Revelion; ce a fost pus pe ordinea de zi; SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ pentru unii proprietari de imobile
Comentează 0

Dar iată ce proiecte au ajuns pe masa consilierilor locali municipali.

1. Proiect de hotărâre nr. 499/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bîlcea Ovidiu-Sergiu şi declararea ca vacant a locului de consilier local – iniţiativa primarului;

2. Proiect de hotărâre nr. 500/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vlad Sergiu-Cosmin şi declararea ca vacant a locului de consilier local – iniţiativa primarului;

3. Proiect de hotărâre nr. 501/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Meszar Alexandru şi declararea ca vacant a locului de consilier local – iniţiativa primarului;

4. Proiect de hotărâre nr. 508/2020 privind desemnarea domnului viceprimar Faur Lazăr ca membru în Comisia locală Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – inițiativa primarului;

5. Proiect de hotărâre nr. 492/2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în domeniul public al Municipiului Arad privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad şi trecerea în proprietatea publică a Municipiului Arad a imobilelor aferente Pieţei Carpaţi, situate în Municipiul Arad, Cartierul Grădişte – inițiativa primarului;

6. Proiect de hotărâre nr. 493/2020 privind dezlipirea unor imobile proprietatea Municipiului Arad, înscrise în CF nr. 354899 Arad, CF nr. 347766 Arad și CF nr. 352880 Arad – inițiativa primarului;

7. Proiect de hotărâre nr. 494/2020 privind dezlipirea unor imobile proprietatea Municipiului Arad - înscrise în CF nr. 355901 Arad și CF nr. 355954 Arad – inițiativa primarului;

8. Proiect de hotărâre nr. 495/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 20, situat în Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 100 – inițiativa primarului;

9. Proiect de hotărâre nr.  502/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 49, situat în Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 78, etaj II – inițiativa primarului;

10. Proiect de hotărâre nr. 503/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, Strada Unirii, nr. 14, etaj I– inițiativa primarului;

11. Proiect de hotărâre nr. 496/2020 privind aprobarea trecerii unui bun imobil din proprietatea privată a municipiului Arad în proprietatea privată a Județului Arad și aprobarea trecerii a trei imobile din proprietatea privată a Județului Arad în proprietatea privată a Municipiului Arad– inițiativa primarului;

12. Proiect de hotărâre nr. 505/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român – iniţiativa primarului;

13. Proiect de hotărâre nr. 547/2020 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 356250 Arad și trecerea în proprietatea publică a Municipiului Arad a două din loturile rezultate – inițiativa primarului;

14. Proiect de hotărâre nr.469/2020 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad– iniţiativa primarului;

15. Proiect de hotărâre nr.  487/2020 privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea organizării procedurii de analiză a noului proiect de management la Filarmonica Arad – inițiativa primarului;

16. Proiect de hotărâre nr. 486/2020 privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea organizării procedurii de analiză a noului proiect de management la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – inițiativa primarului;

17. Proiect de hotărâre nr. 543/2020 privind desemnarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs și a secretariatului comisiei de soluționare a contestației în vederea desfășurării analizei noului proiect de management la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – iniţiativa primarului;

18. Proiect de hotărâre nr. 544/2020 privind desemnarea componenței comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs și a secretariatului comisiei de soluționare a contestației în vederea desfășurării analizei noului proiect de management la Filarmonica Arad – iniţiativa primarului;

19. Proiect de hotărâre nr. 545/2020  privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – iniţiativa primarului;

20. Proiect de hotărâre nr. 435/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Zonă de locuire și funcțiuni complementare”, județul Arad, intravilan municipiul Arad, adiacent DJ 709C, conform extras C.F. nr. 353942 – Arad, beneficiar: S.C. Ion Ion Ultraconstruct S.R.L. – inițiativa primarului;

21. Proiect de hotărâre nr. 504/2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între A.D.R. Vest și U.A.T. Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.”– iniţiativa primarului;

22. Proiect de hotărâre nr. 506/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție studiu de fezabilitate – „Amenajare loc de joacă si teren de sport in Parcul Gai” – iniţiativa primarului;

23. Proiect de hotărâre nr. 507/2020  cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție studiu de fezabilitate – „Amenajare parcare Strada Aviator Georgescu  - Arad” – iniţiativa primarului;

24. Proiect de hotărâre nr. 510/2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 26 noiembrie 2020 – iniţiativa primarului;

25. Proiect de hotărâre nr. 549/2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18.12.2020 – iniţiativa primarului;

26. Proiect de hotărâre nr. 546/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sbl. Ecaterina Teodoroiu nr. 3, etaj P+1E, ap. 3B- înscris în CF nr. 303330-C1-U13 Arad  – inițiativa primarului;

27. Proiect de hotărâre nr. 551/2020 privind sistarea apartamentării și rectificarea suprafeței imobilului situat  în municipiului Arad, strada N. Grigorescu nr. 9 - înscris în CF 300140 Arad– inițiativa primarului;

28. Proiect de hotărâre nr. 511/2020  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 – iniţiativa primarului;

29. Proiect de hotărâre nr. 512/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru  clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Gheorghe Barițiu nr. 18,  începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

30. Proiect de hotărâre nr. 513/2020  privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Gheorghe Barițiu nr. 10-12,  începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

31. Proiect de hotărâre nr. 514/2020 privind majorarea cu  500%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Bârsei nr. 8,  începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

32. Proiect de hotărâre nr. 515/2020  privind majorarea cu  300%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Clujului nr. 63, începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

33.    Proiect de hotărâre nr. 516/2020  privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Clujului nr. 152 A,  începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

34.    Proiect de hotărâre nr. 517/2020 privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Oituz nr. 72, începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

35.    Proiect de hotărâre nr. 518/2020  privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Oituz nr. 99, începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

36.    Proiect de hotărâre nr. 519/2020  privind majorarea cu  400%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Griviței nr. 98 A, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

37.    Proiect de hotărâre nr. 520/2020 privind majorarea cu  400%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Giordano Bruno nr. 23A începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

38.    Proiect de hotărâre nr. 521/2020 privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Calea Timisorii  nr. 86, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

39. Proiect de hotărâre nr. 522/2020 privind majorarea cu  400%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada G.Baritiu  nr. 23, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

40. Proiect de hotărâre nr. 523/2020  privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Revoluției nr. 23, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

41. Proiect de hotărâre nr. 524/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Revoluției nr. 62, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

42. Proiect de hotărâre nr. 525/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Revoluției nr. 63, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

43. Proiect de hotărâre nr. 526/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Revoluției nr. 64, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

44. Proiect de hotărâre nr. 527/2020  privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Revoluției nr. 96, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

45. Proiect de hotărâre nr. 528/2020  privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Piața Avram Iancu nr. 10 începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

46. Proiect de hotărâre nr. 529/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Bulevardul Decebal nr. 15, începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

47. Proiect de hotărâre nr. 530/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Bulevardul Decebal nr. 17, începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

48. Proiect de hotărâre nr. 531/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, începând cu data de 01.01.2021– iniţiativa primarului;

49. Proiect de hotărâre nr. 532/2020 privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în Municipiul Arad, General Vasile Milea nr. 9,  începând cu data de 01.01.2021 – iniţiativa primarului;

50. Proiect de hotărâre nr. 542/2020 privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Spătarul Preda nr. 32,  începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

51. Proiect de hotărâre nr. 534/2020  privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul  Arad, Strada Iuliu Maniu nr. 176, începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

52. Proiect de hotărâre nr. 535/2020 privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în Municipiul Arad, Strada Ardealului nr. 6, începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

53. Proiect de hotărâre nr. 536/2020 privind majorarea cu  300%,  a impozitului pentru clădirea situată în Municipiul Arad, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 8, începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

54. Proiect de hotărâre nr. 537/2020 privind majorarea cu  200%,  a impozitului pentru clădirea situată în Municipiul Arad, Strada Moldovei nr. 26, începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

55. Proiect de hotărâre nr. 538/2020 privind majorarea cu  400%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Spătarul Borcea nr. 5,  începând cu data de 01.01.2021- iniţiativa primarului;

56. Proiect de hotărâre nr. 539/2020 privind majorarea cu  500%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 54 A,  începând cu data de 01.01.2021  - iniţiativa primarului;

57. Proiect de hotărâre nr. 540/2020 privind majorarea cu  300%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Tribunul Corcheș nr. 44, începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

58. Proiect de hotărâre nr. 541/2020  privind majorarea cu  100%,  a impozitului pentru clădirea situată în  Municipiul Arad, Strada Victor Hugo nr. 4,  începând cu data de 01.01.2021 - iniţiativa primarului;

59. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna decembrie 2020 şi principalele activităţi programate pentru luna ianuarie 2021.

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite