Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Se pot depune cereri pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate!

Se pot depune cereri pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate!
Comentează 0

DGASPC Arad anunță beneficiarii-persoane cu handicap- din județul nostru că pot depune cereri de eliberare a cardurilor europeane pentru dizabilitate.

Cardul european este documentul care le dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber în opt state membre ale Uniunii Europene, printre care și România.

În baza parteneriatului dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Arad, începând din această săptămână, se primesc primele cereri de eliberare a acestor carduri.

Menționăm că pentru a putea utiliza cardul european pentru dizabilitate, persoanele cu handicap vor vizita obligatoriu site-ul proiectului www.carddizabilitate.gov.ro și vor urma instructiunile în acest sens. Numărul de locuri gratuite la evenimentele culturale, sportive sau de agrement sunt limitate și sunt stabilite, distinct, cu privire la fiecare eveniment în parte.

Cardul se eliberează la cerere, persoanele îndreptățite pot depune o solicitare scrisă la registratura DGASPC Arad sau electronic pe adresa de email card.dizabilitate.arad@gmail.com.

Cererea va cuprinde următoarele elemente:

 - domiciliul sau resedința, seria, numărul BI\CI, sau în cazul minorilor,  certificatul de naștere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul BI\CI, al reprezentantului legal al acestuia;

- numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv emitentul acestuia;

- o fotografie recentă, tip buletin;

- numărul de telefon fix sau mobil, e-mail;

- semnătura solicitantului sau, după caz, a reprezentantului acestuia.

Serviciile stabilite de fiecare dintre cele opt state participante la acest proiect de care beneficiază persoanele cu handicap în baza cardului vor fi postate periodic pe site-­ul proiectului.

Obiectivul proiectului este facilitarea mobilităţii transnaţionale prin intermediul emiterii Cardului European pentru Dizabilitate. Proiectul se adresează unui grup ţintă de 50.000 de persoane cu dizabilităţi din România. Tot câte 50.000 de astfel de carduri vor fi emise în alte şapte ţări din UE. Proiectul reprezintă un model pilot la nivel european pentru asigurarea incluziunii sociale prin participarea la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber a persoanelor cu dizabilități, în România și în alte state membre UE participante în proiect.

Țările în care se derulează proiectul „Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa“ sunt Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Cine poate beneficia? De acest card pot beneficia copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, cu certificate de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, dar și persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor cu certificate de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Cardul este nominal, netransmisibil și intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017, fiind valabil până în luna august 2020.

 

Director general,                                         Director general adj. Economic,

Stark Erika                                                 Valentina Buzură                                                                   

                               Responsabil relații mass-media,

Diana Vogel

       

Galerie foto (4)


Scrie un comentariu

trimite