Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în școlile din județul Arad

Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în școlile din județul Arad
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 16 din 05.02.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 05.02.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere

           Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Ordinul nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2;
  • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
  • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Adresa Inspectorarului Școlar Judetean Arad nr.280/05.02.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu  nr. 1088/05.02.2021,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ din județul Arad, avizate de către Inspectorarul Școlar Judetean Arad și de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. nr.3235/93/2021.

(2) U de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În toate unitățile/instituțiile de învățământ din județul Arad activitățile se vor desfășura cu respectarea prevederilor Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

Gheorghe STOIAN

 

Intraţi AICI pentru a vedea în care scenariu se încadrează fiecare școală.

 

Galerie foto (1)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite