Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Scenariile de funcționare a școlilor pentru săptămâna în curs

 Scenariile de funcționare a școlilor pentru săptămâna în curs
Comentează 0

Se aprobă scenariile de funcționare a școlilor pentru săptămâna în curs, conform machetei primite de la ISJ (document excel). Scenariul 1 - incidență sub 1/1000 locuitori, toți elevii și preșcolarii merg la școală normal; Scenariul  2 - incidență peste 1 - fizic vor participa la cursuri preșcolarii, elevii din ciclul primar, clasele terminale, învățământul special.

HOTĂRÂREA nr. 93 din 04.05.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 04.05.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

1. Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Ordinul nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
  • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioareHotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemieide COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 25/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în contextual pandemiei de COVID-19;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
  • Adresa Inspectorarului Școlar Judetean Arad nr. 587/04.05.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu  nr. 3602/04.05.2021, în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ din județul Arad, avizate de către Inspectoratul Școlar Judetean Arad și de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare.

(2) U de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  1. Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ din județul Arad, astfel cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre, se aplică începând cu data de 05.05.2021.

Art. 2. În toate unitățile/instituțiile de învățământ din județul Arad activitățile se vor desfășura cu respectarea prevederilor Ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr.3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

Click la TABEL scenarii de funcționare școli:

https://www.arq.ro/html/media/photos/0/40/661/small/Scenarii_de_functionare_scoli_4_mai.xlsx

Galerie foto (1)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite