Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Satyrae, de Flaccus – colecţia de carte rară

Satyrae, este incunabula care întregeşte cela patru cărţi extrem de rare deţinute de Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol”, alături de Quaestiones quodlibetales – John (Johannes) Duns Scotus (1481), Summa praedicantium – Joannes de Bromyard (1485) şi Tragediile lui Seneca, cu comentariile lui Gellius Bernardinus Marmita şi Daniel Caietanus (1498).

Satyrae, de Flaccus – colecţia de carte rară
Comentează 0

Satyrae (Satirele), scrisă de Aulus Persius Flaccus, cu comentariile lui Lucius Annaeus Cornutus, Johannes Britannicus şi Bartholomeus Fontius, a apărut în 1499 la Veneţia, sub tiparul lui Johannes Tacuinus de Tridino. Cartea este o xilogravură colorată manual după imprimare – unicat în România.

Prin aceste scrieri, cu o reală valoare istorică, dar şi prin alte incunabile, de asemenea semnificative,  Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad dovedeşte că se situează printre primele instituţii de profil din România, chiar şi din această zonă a Europei.

Comunicat CJ Arad


Scrie un comentariu

trimite