Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

S-a constatat depășirea incidenței de 3 cazuri/1000 locuitori la Pleșcuța

S-a constatat depășirea incidenței de 3 cazuri/1000 locuitori la Pleșcuța
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 104 din 20.05.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 20.05.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

1. Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 22/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 26/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 103/15.05.2021;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul 6065/20.05.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 4126/20.05.2021; în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art.  1.  În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 15.05.2021 și evidențiată prin Hotărârea CJSU Arad cu numărul 103/15.05.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 3 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: Pleșcuța.

Art. 2  (1) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1 din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 14, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 531/2021, se aplică începând cu data de 21.05.2021 și până la expirarea termenului de 14 zile, toate prevederile aferente situației în care a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, conținute în H.G. 531/2021, coroborată cu H.G. 550/2021.

             (2) Anexa la Hotărârea 103/15.05.2021 se preia și se completeză cu unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1 din prezenta Hotărâre, cu specificarea termenului de 14 zile ce se aplică acestora: 21.05.2021-03.06.2021.

             (3) Măsurile aferente situației în care a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori, conținute în H.G. 531/2021, coroborată cu H.G. 550/2021, se aplică în continuare în unitățile-administrativ teritoriale prevăzute în Anexă, în perioadele evidențiate, stabilite prin hotărâri anterioare ale CJSU Arad.

Art. 3   În toate unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt precizate în Anexa la prezenta Hotărâre și care înregistrează la data prezentei o incidență a cazurilor COVID-19 de sub 3/1000 de locuitori, se aplică toate prevederile incidente conținute în H.G. 531/2021, coroborată cu H.G. 550/2021.

        Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

        Art. 5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

    Anexa la Hotărârea CJSU nr. 104 din 20.05.2021

Nr. crt

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID-19/1000 de locuitori la data includerii în Anexă

Termen 14 zile conform art. 14, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 531/2021

1

ȘIȘTAROVĂȚ

10,34

15.05.2021-28.05.2021

2

SEMLAC

3,28

12.05.2021-25.05.2021

3

PLEȘCUȚA

3,75

21.05.2021-03.06.2021

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite