Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Restricții de circulație după ora 20,00 și închiderea magazinelor de la ora 18,00 la Ignești

Hotărâre pentru Ignești, unde, pentru că incidenta a crescut la 10,14, se aplica zilnic restricțiile de circulație după ora 20 și închiderea magazinelor de la ora 18.

 Restricții de circulație după ora 20,00 și închiderea magazinelor de la ora 18,00 la Ignești
Comentează 0

HOTĂRÂREA nr. 132 din 31.08.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 31.08.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 53/2021 privind privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 59/2021 privind pentru modificarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din  01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile  pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei  asupra persoanelor care sosesc din acestea în România și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România;
 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 63/2021 privind privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad nr. 131/30.08.2021;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul 9585/31.08.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 6810/31.08.2021;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoare HOTĂRÂRE:

Art.  1.

(1) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 30.08.2021, în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 4 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: -.

(2) În baza comunicării Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad conținând rata incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială din Județul Arad, se constată că față de situația existentă la data de 30.08.2021 în următoarele unități administrativ-teritoriale a fost depășită, la data prezentei Hotărâri, incidența de 7,5 cazuri COVID-19/1000 de locuitori: Ignești.

Art. 2  

(1) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (1) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021, se aplică începând cu data de 01.09.2021 prevederile art. 2, alin. (1), pct. 1, alin. (2), (3) și (4), precum și ale art. 7, alin. (1), (3) și (5) din Anexa 3 la H.G. 826/2021;

   (2) În unitățile administrativ-teritoriale precizate la art. 1, alin (2) din prezenta Hotărâre, având în vedere prevederile art. 13, alin (2) din Anexa 3 la H.G. 826/2021, se aplică începând cu data de 01.09.2021 prevederile art. 2, alin. (1), pct. 2, alin. (2), (3) și (4), precum și ale art. 7, alin. (2), (3) și (5) din Anexa 3 la H.G. 826/2021;

(3) Unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, alin. (1), din prezenta Hotărâre, vor fi introduse în Anexa 1, iar unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, alin. (2) vor fi introduse în Anexa 2;

(4) Anexele la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad cu numărul 131/30.08.2021, se preiau și se completează cu unitățile administrativ-teritoriale specificate la art. 1, alin. (1) și (2), conform specificațiilor de mai sus.

Art. 3.

Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

Art. 4.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

   Anexa 1 la HCJSU Arad nr. 132/31.08.2021
 

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Restricțiile se aplică din data de:

1

DEZNA

5,33

29.08.2021

 

Anexa 2 la HCJSU Arad nr. 131/31.08.2021

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Restricțiile se aplică din data de:

1

IGNEȘTI

10,14

01.09.2021

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite