Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Proiect scandalos de mutilare a Codului Penal: închisoare la domiciliu pentru pedepse până la 1 an

Camera Deputaților are pe ordinea de zi, la vot final, un proiect de lege cumulat care modifică Codul Penal și regimul de pedepse pentru deținuți. Concret, vorbim de două proiecte care permit relaxarea regimului de detenție, prin regim semideschis, dar și mai multe facilități pentru deținuți: în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu. Totodată, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.

Proiect scandalos de mutilare a Codului Penal: închisoare la domiciliu pentru pedepse până la 1 an
Comentează 0

Camera Deputaților are pe ordinea de zi, la vot final, un proiect de lege cumulat care modifică Codul Penal și regimul de pedepse pentru deținuți. Concret, vorbim de două proiecte care permit relaxarea regimului de detenție, prin regim semideschis, dar și mai multe facilități pentru deținuți: în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu. Totodată, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.

1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.36.- (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.

Art.37.- (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă. Autor: Grup PSD

La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violență. 

La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.38.- (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an. Motivare: respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.

Art. 381 .- (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă. Autor: Grup UDMR

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an. Autor: Grup PSD

La articolul 68, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins: (7) Persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică

Motivare (7) Persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.

După articolul 80 se introduce un nou articol, art.801, cu următorul cuprins: Art.801.- Dreptul de a participa la ceremonia funerară.

(1) Permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă pentru participarea pe teritoriul ţării, a persoanei condamnate la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.

(2) Solicitarea pentru ieşirea din penitenciar pentru cazul prevăzut la alin.(l) va fi însoţită de precizarea, de către deţinut, a locului din ţară unde urmează să se deplaseze şi a itinerarului urmat. Verificările privind Nemodificat 20 Nr. crt. Lege in vigoare Text adoptat de Senat Amendament (autor amendamente) Motivare existenţa cazului de deces invocat în cererea de acordare a permisiunii de ieşire se efectuează de conducerea penitenciarului, în cel mult 24 de ore de la formularea cererii.

La articolul 96, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.

La articolul 97, alineatele (1), (2) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art.97.- (1) Liberarea condiţionată se dispune prin încheiere de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate la propunerea comisiei pentru liberare condiţionată, la cererea persoanei condamnate, potrivit procedurii prevăzute în prezentul articol.

(2) Comisia pentru liberare condiţionat ă este alc ătuit ă din directorul penitenciarului, care este şi preşedintele comisiei, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocial ă şi un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia c ăruia se afl ă penitenciarul. Secretariatul comisiei se asigur ă de c ătre şeful serviciului evidenţă din penitenciarul respectiv. (10) Procesul-verbal prev ăzut la alin.(6), împreun ă cu documentele care atest ă menţiunile cuprinse în acesta, se înainteaz ă judec ătorului de supraveghere a priv ării de libertate, iar procesul-verbal se comunic ă de îndat ă persoanei condamnate.

Care sunt cele două proiecte cumulate

-Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 469/2017) -

-Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 553/2017) 

Fișiere din articol:

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite