Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Programul Femeia Manager se va deschide pe 17 septembrie

Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 17 septembrie 2015, ora 10.00. Aplicația va fi activă până în data de 21 septembrie 2015, orele 20.00.

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii își propune să sprijine demararea și dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finantare.

 Programul Femeia Manager se va deschide pe 17 septembrie
Comentează 0

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii își propune să sprijine demararea și dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finanțare, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecatilor existente la nivel local.

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activități economice în mod independent sau întreprinderile individuale conduse de femei, cu o vechime de maxim 3 ani de la înscrierea în Registrul Comertului.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

 1. achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;
 2. investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 3. achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii,  sisteme audio-video,etc.);
 5. mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 6. realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10.000 lei; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;
 7. achizitia de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului in care se desfasoara activitatea;
 8. consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 9. cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
 10. achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 11. comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat FNGCIMM in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului.

Nu se permite achiziționarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenționari/finanțări nerambursabile din alte surse.

Activele achiziționate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fara TVA de achiziție a mijloacelor fixe trebuie sa fie mai mare sau egala cu 2.500 lei.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand. Ajutorul financiar nu poate fi utilizat pentru rambursarea imprumuturilor existente.

Solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestui program o singura data.

Condiții de finantare

Bugetul programului pentru anul 2015 este de 1.000.000 lei, din care se vor acorda alocații financiare nerambursabile (AFN).

Se estimează ca prin implementarea Programului, vor primi ajutor un număr de minimum 20 beneficiari.

Valoarea  alocației financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) și nu poate depași suma de 50.000 lei/beneficiar.

În cadrul programului contributia in natura nu este eligibila.

Termen-limită

Înscrierea in program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, începand cu data de 17.09.2015, ora 10.00. Aplicația va fi activă până în data de 21.09.2015, ora 20.00.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat și transparent după completarea de către aplicanți a secțiunilor din aplicația software, conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanțare fiind de 60 de puncte din maxim100 de puncte posibile.

Solicitanții acceptați in vederea evaluării administrative vor transmite întreaga documentație, în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării listei, la la OTIMMC de care aparține județul în care este înregistrată firma solicitantă.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Procedura de Implementare „Femeia Manager 2015″ (DOC)
Website-ul programului

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: AIPPIMM, www.finantare.ro

 

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite