Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Primăria Arad intră în Programul Rabla Local; câte maşini vechi din municipiu vor putea fi scoase din trafic

Unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal de săptămâna aceasta vizează participarea Municipiului Arad la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Primăria Arad intră în Programul Rabla Local; câte maşini vechi din municipiu vor putea fi scoase din trafic
Comentează 0

Potrivit proiectului ca se va afla pe masa consilierilor locali „în cadrul unei sesiuni de înscriere Municipiul Arad va aplica pentru un număr de 1.000 de autovehicule […] Sumele necesare pentru participarea la cofinanțare sunt asigurate din bugetul local prevăzute la la capitolul 74.02 – Protecția Mediului, contribuția proprie a Municipiului Arad fiind de 600 lei pentru fiecare autovehicul uzat, casat, ca parte a stimulentului pentru casare, iar suma de 2.400 lei va fi alocată din Fondul pentru mediu.”
Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin casarea autovehiculelor uzate, obiectul acestuia constând în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru fiecare autovehicul uzat cu o vechime egală sau mai mare de 15 ani, în schimbul predării spre casare a acestuia. „Programul prevede acordarea unui stimulent pentru casare, în cuantum de 3.000 lei acordată beneficiarului stimulentului pentru casare care a predat spre casare şi a radiat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a unității administrativ-teritoriale sau subdiviziunii administrativ-teritoriale un autovehicul uzat, stimulentul pentru casare fiind constituit din suma de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu și suma de 600 lei susținută din surse proprii de către beneficiarul finanțării”, se arată în referatul de aprobare.
Ce condiţii trebuie îndeplinite
Prin autovehicul uzat se înțelege orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară. Pentru a fi introdus în program, autovehiculul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate prevăzute în Ghid:
a)    este înregistrat în evidenţele fiscale ale beneficiarului de finanțare;
b)    la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
c)    are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d)    conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.
 Conform ghidului, este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:
a)    este persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a beneficiarului de finanţare;
b)    deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT solicitant de finanţare; excepție o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c)    nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d)    nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e)    nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f)    se angajează să predea spre casare și să radieze din circulaţie și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g)    se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Sursa foto: economedia.ro
 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite