Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Prevederi privind redeschiderea restaurantelor și cafenelelor

Prevederi privind redeschiderea restaurantelor și cafenelelor
Comentează 0

HOTĂRÂRE nr. 43 din 27.08.2020  pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

 

În considerarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. (f), art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, cu

modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 din HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

luând în discuție propunerile formulate prin Hotărârea nr. 24 din 21.08.2020, a Grupului de suport

tehnico - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 8 din OUG. nr. 21/2004 privind

Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi

unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul ale art. 20 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind

organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 - (1) Se aprobă reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară

activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele unde incidența

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

(2) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau

închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă

incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de

 

,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

 

în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor

economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din

această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

 

(4) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu poate începe înainte de

orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele

(5) Operatorii economici menționați la alin. (1) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al

ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

 

(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (5) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 2 - (1) Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor,

pensiunilor sau altor unități de cazare, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile

este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

(2) Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau

altor unități de cazare, doar pentru clienții cazați în hotel, în județele în care, incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile depășește pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea activității

restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, dintr-o anumită

localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași

perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

 

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (3) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 3 - (1) Se aprobă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în

domeniul jocurilor de noroc, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai

mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

 

(2) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau

închiderea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dintr-o anumită

localitate, din zona de competență, dacă această localitate trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor

economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă

incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală

cu 1,5/1.000 de locuitori.

 

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) (3) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 4 (1) Se aprobă organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ workshopuri

pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr

de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior, cu

respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

 

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 5 - Se menține măsura privind suspendarea activității cluburilor, discotecilor și a barurilor în

interiorul clădirilor.

 

Art. 6 - În cuprinsul Hotărârii CNSU nr. 36 din 21.07.2020, la art. 3 lit. r) se introduce o nouă

literă, lit. s), care va avea următorul cuprins :

 

s) sportivii străini legitimați la cluburile din România care revin pe teritoriul țării ca urmare a

 

participării la o competiție internațională oficială a echipelor lor naționale și urmează a-și relua

activitatea sportiva la clubul la care sunt legitimați, cu condiția ca aceștia aibă încheiat un contract

valabil cu un club sportiv din România.”

 

Art. 7 - (1) Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,

studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor

populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în

condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

(2) În condițiile alin. (1) organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de

spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului, dacă

incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mică sau egală

cu 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau

închiderea activităților culturale prevăzute la alin. (1) dintr-o anumită localitate, din zona de competență,

dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de

 

,5/1.000 de locuitori.

(4) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor

 

în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activităților culturale

prevăzute la alin. (1), dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a

cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de

locuitori.

(5) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții

unui autovehicul sunt membrii aceleași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea

și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor

evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune,

aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (5) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 8 - În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind

stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, se aprobă majorarea

cantităților prevăzute în Anexa la OUG nr. 11/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu

următoarele cantități suplimentare: 200 de ventilatoare medicale, 200 de monitoare medicale, 800 de

injectomate, 150 de filtre pentru izolete și camerele de izolare cu presiune negativă și 1.750.000 de măști

de protecție de tip FFP2 și FFP3.

 

Art. 9 - (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în

spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare,

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, cum sunt

terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi

după orele 24.00.

 

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

 

Art. 10 - Se aprobă lista ţărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care

sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, propusă de INSP la data de 24.08.2020,

prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 11 - Rata de incidență a cazurilor aferente măsurilor prevăzute la art. 1, 2, 3, 7, se analizează

săptămânal, la nivelul fiecărui județ și a fiecărei localități, din cadrul acestuia.

 

Art. 12 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management

al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor

acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

PRIM-MINISTRU

 

LUDOVIC ORBAN

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite