Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

La Șiștarovăț rata îmbolnăvirilor a crescut peste 4/1000

La Șiștarovăț rata îmbolnăvirilor a crescut peste 4/1000
Comentează 0

Șagu a scăzut sub 7, Sebiș, Livada și Conop au scăzut sub 3,5 iar Șiștarovăț a crescut peste 4 Șagu revine la restricțiile privind închiderea magazinelor la ora 18 și a circulației la ora 20 doar în weekend, în timp ce în cele trei care au scăzut sub 3,5 nu se mai aplică aceste restricții nici în weekend și se pot deschide sălile de sport/fitness.

HOTĂRÂREA nr. 76 din 21.04.2021 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 21.04.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 335/4.225/2.078/1.730 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 67 din 03.02.2021;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.57/04.12.2020 privind aprobarea prelungirii suspendării activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continarea activităților didactice în sistem online;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.58/10.12.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 9/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor comitetului;
 • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 22/2021 privind privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad cu numărul 49/29.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad cu numărul 4886 din 21.04.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu numărul  3317 din 21.04.2021, în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 22.04.2021 se înlocuiesc Anexele 1-4 la Hotărârea nr.49/29.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexele 1-4 de la prezenta hotărâre.       

 

        Art. 2  Prezenta hotărâre se completează cu celelalte acte normative aflate în vigoare.

 

       Art. 3 (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

 1. prin grija responsabililor în domeniile comunicării cu mass-media și actualizării paginii web din Instituția Prefectului – Județul Arad, prezenta Hotărâre va fi remisă reprezentanților mass-media și publicată atât pe pagina de internet a instituției, ar.prefectura@mai.gov.ro, meniul „Alte activități”, secțiunea „Situații de urgență”, cât și pe contul din rețeaua de socializare Facebook, aceste trei operațiuni urmând să constituie mijlocele prin care se aduce la cunoștința publicului conținutul acesteia.

 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

TOTH Csaba

 

Anexa 1 la HCJSU Arad nr. 76/21.04.2021

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Observații

1

ŞAGU

6.85

 

2

DEZNA

6.07

 

3

MONEASA

5.73

 

4

HĂŞMAŞ

5.68

 

5

ŞIŞTAROVĂŢ

5.19

 

6

BÂRZAVA

5.16

 

7

MACEA

5.10

 

8

ALMAŞ

4.75

 

9

ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ

4.74

 

10

VINGA

4.57

 

11

MUNICIPIUL ARAD

4.06

 

12

ORAŞ LIPOVA

4.00

Restricțiile se ridică la o incidentă sub 3,5 cazuri COVID-19/1000 locuitori

 

 

Anexa 2 la HCJSU Arad nr. 76/21.04.2021

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Observații

1

ORAȘ SEBIȘ

3.45

 

2

CONOP

3.15

 

3

LIVADA

2.66

 

 

Anexa 3 la HCJSU Arad nr. 76/21.04.2021

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Observații

1

DIECI

11.30

 

2

SĂVÂRȘIN

8.58

 

 

Anexa 4 la HCJSU Arad nr. 76/21.04.2021

Nr. crt.

Unitate administrativ-teritorială

Incidență cazuri COVID/1000 locuitori

Observații

1

ȘAGU

6.85

 

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite