Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Județele în care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc, cu scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19)

   Județele în care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc, cu scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19)
Comentează 0

GUVERNUL ROMÂNIEI - COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care  desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova,  Galați și municipiul București,
 

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței Grupului de suport tehnico
- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

luând în considerare creșterea exponențială zilnică a numărului de persoane
infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune
permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a
sistemului sanitar,

ținând cont de problemele constatate în privința respectării măsurilor de prevenție,
în anumite intervale orare și în special în zonele turistice tradiționale respectiv litoralul
Mării Negre și Valea Prahovei,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (f) și art. 71 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, ale art.5 pct.4 și art.8 pct.41 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. (l) din Ordonanța de urgenţă
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind

Pagina 2 din 2

organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă,


 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară
activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară
activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul
județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul
București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020
orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.


Art.2 Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară

activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița,
Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu
se poate prelungi după orele 23.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020
orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU


LUDOVIC ORBAN

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite