Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

IPJ Arad informare pentru deţinătorii autorizaţi de arme şi muniţii

IPJ Arad informare pentru deţinătorii autorizaţi de arme şi muniţii
Comentează 0

În urma analizei activităților desfășurate de către Servicul Arme, Explovizi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Arad, în primele patru luni ale anului curent, s-a constatat o serie de nereguli în ceea ce privește deținerea, depozitarea, asigurarea și utilizarea armelor și munițiilor de către deținătorii autorizați.

Astfel, se impune desfăşurarea unor activităţi suplimentare de conştientizare a deţinătorilor autorizaţi de arme şi muniţii supuse autorizării, care vor fi realizate pe 2 segmente, astfel:

1.  Conştientizarea cu privire la dispoziţiile legale incidente asigurării securităţii armelor şi muniţiilor deţinute, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor autorizaţi pe acest segment şi sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a dispoziţiilor legale instituite de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi a normelor metodologice de aplicare a legii.

În conformitate cu dispoziţiile art.31 al.(l) şi (2) din Legea nr.295/2004, titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate. Păstrarea armei şi muniţiei la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locul special destinat, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii, exceptând armele de apărare şi pază care se pot regăsi asupra deţinătorului.

Aceste condiţii sunt stabilite prin art.15 al (1), (2) şi (3) din H.G. 11/2018, care prevăd faptul că titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile acestora, la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau pardoseală, încuiate şi asigurate astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

Aceste dulapuri sau, după caz, casete, trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separate de arme. Armele letale, cu excepţia celor de apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.

Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu excepţia armelor de apărare şi pază care pot fi păstrate împreună cu o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme şi a armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, caz în care poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil.

2.  Conştientizarea cu privire la cazurile punctuale când armele deţinute pot fi folosite, ce obligaţii le revin deţinătorilor autorizaţi în aceste cazuri şi sancţiunile aplicabile în caz de nesocotire a dispoziţiilor legale.

În acest sens, vor fi avute în vedere dispoziţiile Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, care stabilesc punctual cazurile în care o armă poate fi purtată şi folosită, în funcţie de destinaţia atribuită armei şi sancţiunile contravenţionale prevăzute de acest act normativ în caz de nesocotire a dispoziţiilor legale incidente regimului armelor şi al muniţiilor.

De asemenea vor fi avute în vedere şi dispoziţiile Legii nr. 17/1996 care stabilesc cazurile punctuale în care se poate face uz de armă, în funcţie de calitatea persoanei şi tipul de armă deţinută precum şi obligaţiile conexe instituite în sarcina deţinătorilor de arme cu ocazia efectuării uzului de armă.

Totodată, dispoziţiile legale mai sus menţionate vor fi coroborate cu cele prevăzute de Legea nr.407/2006 pentru conştientizarea persoanelor care au calitatea de vânător cu privire la cazurile în care pot face uz de arma de vânătoare, în ce condiţii poate fi efectuat uzul de armă precum şi celelalte obligaţii conexe ce le incumbă în temeiul legii.

Nu în ultimul rând, vor fi avute în vedere dispoziţiile legale existente în Codul Penal care incrimineză infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept.

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite