Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad la 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad la 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române
Comentează 0

           SUBIECTE ABORDATE CU OCAZIA CONFERINȚEI DE PRESĂ:

 I. Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, în trimestrul I/ 2024

II. Informare  privind activitățile  desfășurate pe linie de logistică în  anul 2023 si trim. I al anului 2024

III. Activități organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad în contextul sărbătoririi în data de 03.04.2024 a celor 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

 

 

I.                  1.  PE LINIE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ          

            În perioada ianuarie-martie 2024, Inspectoratul a continuat punerea în practică a priorităților conceptuale și aplicative din cadrul documentelor de planificare și a strategiilor sectoriale prevăzute în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2023-2027 și a obiectivelor propuse de Ministerul Afacerilor Interne în Programul de Guvernare. Pentru aceasta au fost întreprinse măsuri/acțiuni specifice principalelor direcții de acțiune pentru asigurarea securității naționale, în dimensiunea strategică ”ordine publică”. Implementarea la nivelul unității, a activităților precum și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice din Planul de acțiuni al Jandarmeriei Române în anul 2024 și subsecvent din Planul de acțiune al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad în anul 2024.

           În acest sens Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad şi-a propus ca prioritate strategică: Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și ducerea acesteia la îndeplinire prin următoarele obiective:

 • Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad;
 • Asigurarea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale, prin corelarea acțiunilor executate cu infracționalitatea stradală înregistrată în analizele elaborate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, respectiv I.P.J. Arad;
 • Asigurarea capacității operaționale a structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale;
 • Implementarea, dezvoltarea și consolidarea domeniului de ,,Lecții Învățate’’.

 

În trimestrul I/ 2024, în spaţiul public s-au organizat şi desfăşurat mai multe acţiuni de protest, Inspectoratul a asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a unui număr de 13 misiuni cu un efectiv de 145 jandarmi, în mare parte acestea fiind organizate de către transportatori/ fermieri precum și alte categorii sociale nemulțumite de măsurile adoptate de autorități (Colegiul medicilor, Cartel Alfa, comunitatea ucraineană din jud. Arad).

 

 

 

            b. Manifestaţii cultural-artistice, religioase, promoţionale, etc.

În perioada supusă analizei, au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestaţiilor organizate în spaţiul public la care prezenţa participanţilor a fost numeroasă, astfel, am asigurat ordinea şi siguranţa publică la 9 manifestaţii cultural-artistice, religioase, comemorative. etc., cu un efectiv de 123 jandarmi (ex.: aniversare Ziua Unirii Principatelor Române”, religioase - „Botezul Domnului”, Paștele Catolic, activităţile organizate de Filiala U.D.M.R. Arad în 15 martie, etc.).

 

            c. Competiţii sportive

În perioada ianuarie-martie 2024, a fost asigurată ordinea şi siguranţa publică pe timpul desfăşurării  unui număr de 14 competiţii sportive, cu un efectiv de 63 jandarmi,  dintre care enumerăm meciurile de fotbal pe care echipele C.S. Şoimii Lipova, ACS Progresul Pecica, CS Socodor, ACB Ineu și CS Gloria Lunca Teuz Cermei le-au susţinut în Liga a III-a, meciurile de baschet feminin ale echipei F.C.C. Baschet UAV Arad susținute în cadrul Ligii Naționale.

         

             d. Asigurarea ordinii publice la instanţe

În perioada supusă analizei, Inspectoratul a executat un număr de 431 misiuni de asigurare a ordinii publice la 2 obiective în municipiu şi 4 obiective în judeţ, cu un efectiv de 264 jandarmi, neînregistrându-se evenimente.

 De asemenea, au fost constituite capacități de intervenţie din cadrul grupelor de supraveghere și intervenție în vederea asigurării sprijinului adecvat la obiectivele din zona de competenţă şi pe timpul tranzitării zonei a unor transporturi de produse cu caracter special de bunuri şi valori.

                                

 B. Participarea la menţinerea ordinii publice

             În baza Ordinului M.A.I. nr. 60 / 02.03.2010, privind organizarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu completările și modificările ulterioare, a Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Judeţului Arad, unitatea a participat cu efectivele disponibile la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin sistemul patrulelor mixte (jandarmerie-poliţie), în zone, locuri şi medii de interes operativ, atât în mediul urban (în mun. Arad, oraşele Lipova, Sântana, Pecica, Ineu, Chişineu-Criş şi Sebiş) cât şi în mediul rural (Săvîrșin, Vladimirescu, Beliu, Gurahonţ, în zonele de competență ale secțiilor de poliție rurală).

             În cadrul şedinţelor tactice, Grupul de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor a analizat eficienţa dispozitivelor de ordine publică și s-a realizat schimbul de date şi informaţii de interes operativ. Totodată, au fost stabilite acţiuni comune şi sarcini pentru fiecare structură participantă menite să conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică corespunzător.

   Astfel, în perioada analizată, au fost executate un număr de 948 misiuni de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte.

   Executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte, în zonele şi locurile stabilite, şi-au atins scopul pentru care au fost constituite, realizându-se un climat de siguranţă corespunzător cetăţenilor din mediul urban şi rural, în acest scop acționând zilnic și un echipaj de intervenție dispus în zona centrală a mun. Arad, care a adus un plus de vizibilitate, contribuind la securizarea climatului de ordine și siguranță publică.

În urma participării la misiunile de menţinere a ordinii publice executate prin sistemul patrulelor mixte, s-au obţinut următoarele rezultate:

 • infracţiuni = 76;
 • autori depistaţi = 58;
 • contravenţii = 74, în valoare 30.600 lei.

 

            O atenţie deosebită a fost acordată zonelor adiacente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Arad, oraşele Lipova, Chişineu-Criş, Ineu și Sebiş, unde s-a acţionat cu precădere pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor şi personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, ocazie cu care au fost desfăşurate 76 misiuni de menţinere a ordinii publice, la care au fost folosiți 254 jandarmi.

Inspectoratul a organizat şi executat un număr de 4 acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional în zona pieţelor, târgurilor şi oboarelor precum şi în alte zone de interes operativ, la care au fost folosiți 19 jandarmi.

Independent au fost executate 15 misiuni de menţinere a ordinii publice pe traseele turistice şi în zona Staţiunii Moneasa, cu efective din cadrul Postului de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Moneasa.

Astfel, în perioada ianuarie-martie 2024, au fost executate prin patrule de jandarmi 286 misiuni de menţinere a ordinii publice, la care au fost folosiți 909 de jandarmi.

În urma executării misiunilor de menţinerea ordinii publice prin patrule de jandarmi, au fost obţinute următoarele rezultate:

 • infracţiuni = 41
 • autori depistaţi = 41
 • contravenţii = 217 în valoare de 68.050 lei

 

            În baza protocoalelor/ planurilor de cooperare/ colaborare pe care I.J..J Arad le are încheiate cu diferite instituții/autorități, au fost executate următoarele misiuni:

             - în cooperare cu IPJ Arad – 85 misiuni cu un efectiv de 205 jandarmi, din care 82 misiuni au fost executate în contextul Planului de acțiune la nivel national ,,Blocada’’, cu accent pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale;

             - în cooperare cu Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad precum și cu alte instituții din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – 23 misiuni cu un efectiv de 46 jandarmi;

            - în cooperare cu ITPF Oradea, în zona PTF Nădlac și PTF Turnu - 2 misiuni cu un efectiv de 8 jandarmi;

            - în cooperare cu Serviciul Combaterea Criminalității Organizate Arad/ Serviciul Județean Anticorupție Arad – 8 misiuni cu un efectiv de 238 jandarmi (cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara);

            - în colaborare cu alte instituții – 8 misiuni cu un efectiv de 30 jandarmi.

 

 C. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

             În perioada supusă evaluării, activităţile de prevenire a faptelor antisociale desfăşurate de inspectorat conform planului anual pentru prevenirea faptelor antisociale la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au fost desfășurate un număr de 40 acţiuni la care au participat un număr de 1147 persoane, cuprinzând licee/ colegii naționale, din zona de responsabilitate.

 Pe linia combaterii faptelor ilicite, privind mărcile și indicațiile geografice, au fost constatate un  număr de 2 infracţiuni, cu 2 autori și au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 68 produse cosmetice și igienă.

 Pe linia prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de droguri, în perioada supusă evaluării, pe timpul executării misiunilor specifice au fost întocmite un număr de 15 dosare conţinând acte de sesizare, în care au fost constatate un număr de 17 infracţiuni, fiind identificaţi un număr de 17 autori, actele de sesizare fiind înaintate la S.C.C.O. Arad, pentru continuarea cercetărilor.

   Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost aplicate 22 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7800 lei și au fost întocmite 5 dosare conţinând acte de sesizare privind constatarea a 5 infracţiuni, ocazie cu care au fost identificaţi un număr de 6 autori.

            Pe linia executării mandatelor de aducere emise de către autorităţi, au fost executate un număr de 68 de mandate, cu un efectiv de 106 jandarmi, din care 32 mandate prin prezentarea persoanei și 36 mandate prin neprezentarea persoanei, întrucât acestea nu au fost găsite la domiciliu.

Ținând cont de situația operativă de la nivelul județului, rezultatele obținute în primul trimestru pe segmentul infracțional/contravențional, sunt următoarele:                 

 

2. PE LINIE DE MANAGEMENT OPERATIONAL

             În perioada 01.01-31.03.2024, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad a fost solicitat prin SNUAU ,,112’’/ alte modalități pentru a interveni în 175 de cazuri, fiind folosiți un număr de 598 jandarmi, aceștia intervenind pentru aplanarea unor conflicte, precum și gestionarea problematicii animalelor domestice/sălbatice ori a insectelor. În urma intervențiilor, efectivele de jandarmi au gestionat situația operativă prin aplanarea conflictelor, respectiv consilierea celor implicați, au solicitat intervenția personalului specializat, respectiv, au constatat un număr de 13 de infracțiuni cu 11 autori și au aplicat 72 sancțiuni contravenționale, în valoare de 26.100 lei.

 

3. PE LINIA PAZEI ȘI PROTECȚIEI INSTITUȚIONALE   

           Pentru executarea misiunii de pază și protecţie instituţională, inspectoratul are angrenat 41% din efectivele unității, efective care sunt constituite din personal specializat în executarea misiunilor de pază a obiectivelor și a transporturilor speciale.

            În perioada analizată structurile de pază au asigurat paza și intervenția la un număr de 27 de obiective, din care 25 obiective cu pază efectivă și asigură intervenția la 2 obiective.

Utilizarea sistemelor de siguranţă integrate, monitorizate din dispecerat, reduce implicarea factorului uman în procesul de supraveghere, creând premizele extinderii posibilităţilor de monitorizare simultană a mai multor obiective şi concentrarea pe asigurarea intervenției prin intermediul structurilor de intervenție.

La Dispeceratul de monitorizare, recepție și evaluare a alarmelor sunt conectate  în prezent, prin intermediul sistemelor tehnice 10 obiective, din care 6 prin intermediul sistemelor de alarmare la efracție și 4 prin sistemul de supraveghere video.

 

4. PE LINIA PAZEI TRANSPORTURILOR CU CARACTER SPECIAL SPECIAL DE BUNURI ȘI VALORI

             În perioada 01.01-31.03.2024, inspectoratul a avut încheiate 12 contracte de prestări servicii cu societăţi care au ca obiect de activitate transporturi de produse cu caracter special constând în bunuri și valori în baza cărora au fost executate un număr de 58 de misiuni de asigurare a pazei transporturilor cu caracter special de bunuri și valori, cu un efectiv de 116 de subofițeri și au fost monitorizate 205 de transporturi care au tranzitat zona de responsabilitate.

 

5.EXERCIȚII DE INTERVENȚIE

 În perioada de referință au fost planificate un număr de 8 de exerciții tactice de intervenție simple din care 7 la obiectivele din competență și 1 la transporturile cu caracter special de bunuri și valori.

 

II.     În anul 2023 Serviciul Logistic a asigurat  condiţii optime de muncă şi cazare pentru personalul unității efectuând lucrări de reparații și întreținere printre care:

* înlocuirea învelitorii și a sistemului de preluare a apelor meteorice la pavilionul 45-134-01- Administrativ, în valoare totală  de  147.000,57 lei

* lucrarea de reparație a întregii instalații electrice interioare de la pavilionul 45-134-09-Bloc alimentar + sala de mese, în valoare totală de  39.405,48lei

*lucrări de reparații la instalaţiile sanitare, vopsirea tâmplăriei din lemn și a tâmplăriei metalice, zugrăveli interioare, pentru care materialele au fost în valoare totală  de  4.081,36 lei ,lucrările fiind executate cu personalul propriu.

* înlocuirea unor ferestre din lemn cu ferestre din PVC, refacerea zidăriei în valoare totală de 2932,08 lei

* refacerea zugrăvelilor exterioare la gardul împrejmuitor stradal al unității pentru care materialele au fost în valoare totală  de  4.048,99 lei, lucrările fiind executate cu personalul propriu.

 În perioada de referință, pentru îmbunătățirea calității muncii și climatului la nivelul unității, au mai fost dotate birouri și camere tehnice cu aparate de climatizare în valoare de 4.379,60 lei .

Urmare a expertizei tehnice și a recomandărilor de specialitate au fost întreprinse demersuri  privind scoaterea din funcțiune a turnurilor metalice, astfel a fost întocmit proiectul tehnic de desființare a acestora ( D.T.O.E. și D.T.A.D.), urmând a continua procedurile pentru desființarea și predarea lor spre agenți economici de profil.

Au fost întocmite documentațiile, studiile de fezabilitate și depunerea proiectului pentru Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum  la I.J.J. Arad” în cadrul apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public” prin Fondul pentru Modernizare.

Condiţiile de lucru ale efectivelor sunt bune, asigurând un climat adecvat desfăşurării activităţilor specifice.   

Pentru asigurarea mobilității efectivelor în executarea misiunilor specifice a fost asigurată mentenanța și întreținerea tehnicii auto din dotare. Iar datorită vechimii în exploatare în cursul anului au fost scoase din funcţiune un număr de 22 autovehicule, 7 autovehicule în vederea disponibilizării/valorificării iar 15 dintre ele pentru casare directă.

 

    În luna ianuarie 2024 unitatea a primit o autospeciala 4x4 destinată consolidării capacităților de intervenție în situații de urgență în zonele afectate de dezastre, cu scopul evaluării efectelor acestora, transmiterii mesajelor de informare, precum și pentru captarea imaginilor din aceste zone, care a completat parcul cu tehnica auto al unității.

 Autospeciala fiind potrivită pentru terenurile dificile și drumurile accidentate, dar și pentru folosirea în cadrul altor misiuni specifice executate de jandarmi arădeni.

  Totodată au fost achiziționate, recepționate și predate în folosință personalului materiale de protecție, specifice de intervenție și ordine publică (vestă anti – înjunghiere, Body-cam)

  Au fost asigurate din punct de vedere logistic tragerile executate în poligonul Felnac, de către efectivele unităţii cu armamentul individual din dotare, conform programelor de pregătire ale personalului.

        Menționăm totodată că în anul 2023 au fost executate exerciții de prevenire a incendiilor în colaborare cu personal calificat din cadrul I.S.U. Arad, iar pentru protecția mediului s-au luat măsuri pentru colectarea și depozitarea selectivă a deşeurilor.

          Pentru anul 2024 unitatea are în vedere :

 - achiziționarea, recepția și dotarea materialelor de protecție necesare pentru întreg personalul unității, terminale de acces si interogare baze de date  pentru atingerea obiectivelor specifice, completarea dotării cu autovehicule necesare misiunilor specifice.

           Iar ca lucrări mai de amploare au fost întreprinse demersuri pentru,  înlocuirea învelitorii și a sistemului de preluare a apelor meteorice la pavilionul 45-134-04- Birouri + Centrală termică,  și nu in ultimul rând continuarea demersurilor privind proiectul “Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum  la I.J.J. Arad” în cadrul apelului ”Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public” prin Fondul pentru Modernizare.

            Tot în această perioada au fost intreprinse demersuri în vederea promovării unei Hotărîri de Guvern pentru trecerea unei constructii din domeniul public în domeniul privat al statului ca urmare a expertizei tehnice de specialitate a construcției.

        Mai menționăm că în această perioada au fost achiziționate, recepționate și distribuite  terminale de acces și interogare baze date  pentru implementarea măsurilor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne în contextul aderării la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime . Prin utilizarea acestor dispozitive mobile se realizează o scanare a documentului prezentat de persoana verificată (CI/Pasaport) aplicația eDAC comparând în timp real datele prezentate cu cele existente atât în bazele de date ce aparțin autorităților românești cât și cele ce țin de spațiul Schengen.

 

 

Galerie foto (27)

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite