Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Hotărâre privind modificarea restricțiilor și expirarea termenelor de 14 zile în localitățile Județului Arad

Hotărâre privind modificarea restricțiilor și expirarea termenelor de 14 zile în localitățile Județului Arad
Comentează 0

Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, cea din 27.11.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Ignești și Semlac;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 27.11.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Conop și Păuliș;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5-3 la 1000 de locuitori: Șiria și Vârfurile;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori s-a menținut peste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori: Chișineu-Criș, Pâncota, Sântana, Beliu, Buteni, Covăsânț, Ghioroc, Olari, Pleșcuța, Săvârșin, Vladimirescu și Zimandu Nou;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori: Curtici, Gurahonț, Șeitin și Târnova;

- Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri/1000 de locuitori: Șimand;

HOTĂRÂREA nr. 81 din 01.12.2020 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 01.12.2020 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu                virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul nr.2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;
 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea                      nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în  domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad                nr. 84 din 17.02.2016;
 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 10451/01.12.2020, din care se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 27.11.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Ignești și Semlac;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 27.11.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Conop și Păuliș;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor s-a menținut între 1,5-3 la 1000 de locuitori: Șiria și Vârfurile;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori s-a menținut peste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori: Chișineu-Criș, Pâncota, Sântana, Beliu, Buteni, Covăsânț, Ghioroc, Olari, Pleșcuța, Săvârșin, Vladimirescu și Zimandu Nou;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut în intervalul cuprins între 1,5-3 cazuri/1000 de locuitori: Curtici, Gurahonț, Șeitin și Târnova;
 • Se constată că, față de situația înregistrată la data de 17.11.2020, în următoarele unități administrativ teritoriale, la data prezentei hotărâri, incidența cazurilor/1000 de locuitori a scăzut sub pragul de 1,5 cazuri/1000 de locuitori: Șimand;

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 02.12.2020 se înlocuiește Anexa la Hotărârea nr.76/20.11.2020, precum și Anexa nr.2 la Hotărârea nr.80/27.11.2020, ambele adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, cu Anexa de la prezenta hotărâre.

Art. 2.  Începând cu data de 02.12.2020 se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, care va avea următorul cuprins: „Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 02.12.2020-15.12.2020, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad”

 1. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 76/2020, adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, rămân nemodificate.

Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

 

Anexa la Hotărârea CJSU nr. 81 din 01.12.2020

 

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.               

Municipii :

 

 

 

1.

Arad

 

 

21.11.2020-04.12.2020

B.

Oraşe :

 

 

 

2.

Chişineu Criş

 

 

02.12.2020-15.12.2020

3.

Curtici

 

02.12.2020-15.12.2020

 

4.

Ineu

 

 

Carantină zonală

5.

Lipova

 

 

25.11.2020-08.12.2020

6.

Nădlac

 

21.11.2020-04.12.2020

 

7.

Pecica

 

 

25.11.2020-08.12.2020

8.

Pâncota

 

 

02.12.2020-15.12.2020

9.

Sântana

 

 

02.12.2020-15.12.2020

10.

Sebiş

 

 

28.11.2020-11.12.2020

C.

Comune :

 

 

 

11.

Almaş

 

 

25.11.2020-08.12.2020

12.

Apateu

 

 

25.11.2020-08.12.2020

13.

Archiş

 

 

28.11.2020-11.12.2020

14.

Bata

 

 

28.11.2020-11.12.2020

15.

Beliu

 

 

02.12.2020-15.12.2020

16.

Birchiş

 

 

25.11.2020-08.12.2020

17.

Bârsa

 

 

28.11.2020-11.12.2020

18.

Bârzava

 

 

21.11.2020-04.12.2020

19.

Bocsig

 

28.11.2020-11.12.2020

 

20.

Brazii

 

 

21.11.2020-04.12.2020

21.

Buteni

 

 

02.12.2020-15.12.2020

22.

Cărand

 

 

25.11.2020-08.12.2020

23.

Cermei

 

 

28.11.2020-11.12.2020

24.

Chisindia

 

 

21.11.2020-04.12.2020

25.

Conop

 

 

02.12.2020-15.12.2020

26.

Covăsînţ

 

 

02.12.2020-15.12.2020

27.

Craiva

 

 

28.

Dezna

 

 

25.11.2020-08.12.2020

29.

Dieci

 

 

28.11.2020-11.12.2020

30.

Dorobanţi

 

 

25.11.2020-08.12.2020

31.

Felnac

 

 

21.11.2020-04.12.2020

32.

Fîntînele

 

 

25.11.2020-08.12.2020

33.

Frumuşeni

 

 

21.11.2020-04.12.2020

34.

Ghioroc

 

 

02.12.2020-15.12.2020

35.

Grăniceri

 

21.11.2020-04.12.2020

 

36.

Gurahonţ

 

02.12.2020-15.12.2020

 

37.

Hălmagiu

 

 

21.11.2020-04.12.2020

38.

Hălmăgel

 

28.11.2020-11.12.2020

 

39.

Hăşmaş

 

 

28.11.2020-11.12.2020

40.

Igneşti

 

02.12.2020-15.12.2020

 

41.

Iratoşu

 

 

21.11.2020-04.12.2020

42.

Livada

 

 

25.11.2020-08.12.2020

43.

Macea

 

 

28.11.2020-11.12.2020

44.

Mişca

 

21.11.2020-04.12.2020

 

45.

Moneasa

 

 

25.11.2020-08.12.2020

46.

Olari

 

 

02.12.2020-15.12.2020

47.

Păuliş

 

 

02.12.2020-15.12.2020

48.

Peregu Mare

 

 

49.

Petriş

 

28.11.2020-11.12.2020

 

50.

Pilu

 

 

51.

Pleşcuţa

 

 

02.12.2020-15.12.2020

52.

Săvârşin

 

 

02.12.2020-15.12.2020

53.

Secusigiu

 

21.11.2020-04.12.2020

 

54.

Seleuş

 

 

28.11.2020-11.12.2020

55.

Semlac

 

02.12.2020-15.12.2020

 

56.

Sintea Mare

 

21.11.2020-04.12.2020

 

57.

Socodor

 

 

58.

Şagu

 

25.11.2020-08.12.2020

 

59.

Şeitin

 

02.12.2020-15.12.2020

 

60.

Şepreuş

 

 

61.

Şicula

 

 

28.11.2020-11.12.2020

62.

Şilindia

 

 

63.

Şimand

 

 

64.

Şiria

 

02.12.2020-15.12.2020

 

65.

Şiştarovăţ

 

 

21.11.2020-04.12.2020

66.

Şofronea

 

 

25.11.2020-08.12.2020

67.

Tauţ

 

 

25.11.2020-08.12.2020

68.

Târnova

 

02.12.2020-15.12.2020

 

69.

Ususău

 

21.11.2020-04.12.2020

 

70.

Vărădia

de Mureş

 

 

25.11.2020-08.12.2020

71.

Vinga

 

 

28.11.2020-11.12.2020

72.

Vîrfurile

 

02.12.2020-15.12.2020

 

73.

Vladimirescu

 

 

02.12.2020-15.12.2020

74.

Zăbrani

 

 

21.11.2020-04.12.2020

75.

Zădăreni

 

 

28.11.2020-11.12.2020

76.

Zărand

 

25.11.2020-08.12.2020

 

77.

Zerind

 

28.11.2020-11.12.2020

 

78.

Zimandu Nou

 

 

02.12.2020-15.12.2020

 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite